bruktsjappa.no

e-post: post@bruktsjappa.no * telefon: +47 980 88 355


HÆREN

Nr. serie: 1000
SJØFORSVARET

Nr. serie: 2000
LUFTFORSVARET

Nr. serie: 3000

FELLESINSTITUSJONER

Nr. serie: 4000 > 4299
HEIMEVERNET

Nr. serie: 5000
INT OPS

Nr. serie: 6000

POLITIET

Nr. serie: 8000
SIVILFORSVARET

Nr. serie: 8700
DIVERSE

Nr. serie: 0000

Sidene med "gamle bruktsjappa" stengte ned
30. november 2020,
og åpner igjen, noe forsinket  p g a forskjellige årsaker som bare
har "ballet" på seg.
MANDAG
15. februar 2021
Årsaken er at vi MÅ og BØR, av hensyn til dere der ute, få alt på plass i nytt nummersystem basert på den nye boka om avdelingsmerker i Forsvaret.
Det ligger dessverre fremdeles alt for mye i kasser og esker som ikke er sortert og gjør at det tar unødvendig lang tid å finne frem når det kommer inn bestillinger.
Naturlig nok til STOR irritasjon for de som bestiller.
DETTE VI FÅ EN ENDRING PÅ
FØR DERE GIR OSS HELT OPP.
x
Du kan trykke på et av "øynene" over for å se hva som skjuler seg bak de forskjellige deler.
- - o o O o o - -
Under vises forsiden på boka som Militærforlaget har planlagt utgitt 31. oktober 2021.
MERK: Dette er første utkast til forsiden og kan endres frem mot utgivelsen.
Vi har i dag talt opp hvor mange merker vi har fått med i boka til nå:
4475 stk. og da er kun en svært liten del av bl a Fellesinstitusjonenes og Heimevernets merker tatt med til nå.
Vi regner med ca 3000 merker til før vi - muligens - kan tenke på utgivelse.

x