e-post: post@bruktsjappa.no / telefon: 980 88 355


Denne siden er sist oppdatert: 21. juni 2018 kl.13:47

FEIL RETTET. SIDENE FLYTTET TIL MIDTKOLONNEN
OG MED DIREKTE TILGANG TIL DEN ENKELTE SIDE
SISTE OPPDATERING GJELDER:
LUFTFORSVARET, SIDE 4, 5, 6 OG 7 LAGT UT
ÅPNING AV SIDENE MED BÅNDSTRIPER ETC
FJERNING AV ALLE MERKENUMMER OG ÅPNING AV SIDE 1 MED TJENESTEGJØRINGSMERKER

KUN SALGS- OG AUKSJONSNUMMER SKAL BRUKES.
NYE SIDER ER UNDER ARBEID MEN VARMEN HAR TATT LITT AV PIFFEN UT AV ARBEIDSMORALEN.
FØRST VAR DET ALLE HELLIGDAGENE OG NÅ ER DET VARMEN. MEN JEG HOLDER PÅ JEVNT OG TRUTT, DET GÅR BARE LITT SAKTERE ENN NORMALT.
SALGSSIDENE INFORMASJON AUKSJONSSIDENE
NB! Opplastingen av revidert side 1 med Sjøforsvarets merker tar ikke til seg den ny fila. Fjerner den gamle og laster opp den nye med det skjer ingenting. Må teste mer. Men budet til colt på A SEA002 er registrert

For salgsbetingelser klikk på øyet
x

For Starting Page in English. Press the Flags below

De sidene hvor bakgrunnen er grønn er lagt ut for salg.

Autografer
Bøker
Magasiner
Tegneserier
Kunst
Militaria
Samlerting
Glass
Keramikk
Porselen
Frimerker
Mynter og Sedler
Politi og Sivilforsvaret
Postkort
Gull, sølv og smykker
Tre- og metallgjenstander
Alt mulig annet rart, CD'er, DVD'er osv

PRØVER, FORSØK OG FEIL
Denne siden inneholder artikler som har vært utgitt som prøver eller som forsøk. I tillegg inneholder siden også merker som har blitt feil i produksjonen. Det mest normale i den siste kategorien er at trådfargen er feil eller at den som har laget broderikortet har skrevet teksten feil. Klikk på øyet under så kommer du til sidene.

Her finner du listen over alle Thomsenkrus produsert etter 2000.
Det er alle krus i de nye seriene, som starter med:
010, 020, 030,040, 050,
060, 070, 080 og 090.


MILITARIA
Det er tidligere brukt nr som var bygget på Makillas første bok. Det systemet er nå "overbelastet" og det har vært nødvendig å lage et nytt nummersystem. Det er disse numrene som står ved enkelte av  gjenstandene. På sikt vil denne listen bli lagt ut her.


FALSKE MERKER
På E-bay og andre nettsteder som selger militaria, vesentlig tøymerker, vrimler av falske merker. De aller fleste merkene kommer fra "MILITRADER". Klikk på merket under så kommer du til siden med de merkene som er "oppdaget" til nå. Dessverre alt for mange.


 

 

Nå jobber vi med å få på plass nye sider.
Men alle helligdagene forsinker ting. Etter forespørsler så ser det ut til
at sider med både salg og auksjon er tingen. Alle sidene under er både salgs- og auksjonssider

BESKRIVELSE ÅPNER FOR BUDGIVING SIDE
NR

TIL
HANS MAJESTET KONGENS GARDE   1

HEIMEVERNET   1
  2
GULL- OG SØLVBRODERTE BLAZERMERKER (Luftforsvaret)   1
DISTINKSJONER (Alle Forsvarsgrener)   1
LUEMERKER (Alle Forsvarsgrener)   1
TJENESTEGJØRINGSMERKER
(Alle forsvarsgrener)

ONSDAG 13.6.2018
KL 12:00

1

ONSDAG 13.6.2018
KL 13:00

2
LUFTFORSVARET
De "gamle" auksjonssidene

REVIDERT
TORSDAG 21.6.2018
KL 14:30

1
REVIDERT
TORSDAG 21.6.2018
KL 14:30
2
REVIDERT
TORSDAG 21.6.2018
KL 14:30
3
LUFTFORSVARET

MANDAG 18.6.2018
KL 08:00

4

MANDAG 18.6.2018
KL 08:00

5

MANDAG 18.6.2018
KL 08:00

6

MANDAG 18.6.2018
KL 08:00

7
BÅNDSTRIPER OG TILBEHØR
(Betraktelig utvidet fra forrige gang hvor siden la under SALG. Den siden er forøvrig lagt ned)
TORSDAG 14.6.2018
KL 11:00
1
TORSDAG 14.6.2018
KL 11:00
2
TORSDAG 14.6.2018
KL 11:00
3
MANDAG 18.6.2018
KL 08:00
4
HÆREN   SIDE X
SJØFORSVARET REVIDERT
TORSDAG 21.6.2018
KL 14:30
1
REVIDERT
TORSDAG 21.6.2018
KL 14:30
2
INTERNASJONALE OPERASJONER   SIDE X
FELLESINSTITUSJONER   SIDE X
POLITIET   SIDE X
    SIDE X
    SIDE X
    SIDE X

- OG DU KAN KLIKKE DEG FRA PILA OG RETT INN PÅ SIDENE
NÅR DE ÅPNER

Som vanlig for auksjoner på nettet er det normalt med et såkalt kallenavn. Ta gjerne å registrer ditt kallenavn nå om du ønsker å by på auksjonene. Registrer deg på post@bruktsjappa.no. Vi synes det er underlig at ikke flere har registret seg enn de som er nevnt i spalten til høyre. Vi er jo klar over at det alltid er en viss treghet i ting men dog allikevel.

Send en e-post med emne "NICK" til vår e-postadresse. Oppgi kallenavn, riktig navn og e-postadresse. Annen informasjon kan tas senere, og er jo bare aktuelt i de tilfeller man enten har kjøpt noe eller vunnet noe på auksjonen.
SISTE FRIST FOR BUDGIVING FOR DE SIDENE SOM LIGGER FRA SIST ER
FREDAG 30. JUNI KL 10:00En æra er slutt kan man vel nesten si
Det gode gamle RNoAF har måttet vike for nye regler. I en e-post datert
13. juni 2017 skriver den nye stabssjef i Luftforsvaret (Brigader Longva), at Sjef Luft (Generalmajor Skinnarland) har godtatt den nye skrivemåten,
RNORAF som vi er pålagt av NATO å bruke.
Den offisielle forkortelsen for NORGE i NATO er NOR.
De første nametags og patcher er allerede levert med den nye skrivemåten.
Kikk på øyet så får du se noen eksempler på begge deler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bøker
Tegneserier
Kunst
Militaria
Frimerker
Mynter og Sedler
Politi og Sivilforsvaret
Postkort
Gull, sølv og smykker
Johan Thomsen krus
Alt mulig annet rart

Noen auksjonsregler. Klikk på øyet
x


Siste oppdatering av auksjonssidene når det gjelder bud ble gjort
20.6.2018
og siste bud via e-post var fra
falcon 21.6.18 kl. 12:24


For å slippe å gå tilbake og si at det og det nick er opptatt finner du alle registrerte nicks under:
Det står bruktsjappa fritt i å akseptere budgivere til auksjonen eller forkaste en eventuell forespørsel.

aldebaran (28.11.17)
AML-01 (28.11.17)
bergo (28.11.17)
hv-sjefen (28.11.17)
mango (4.12.17)
olsenkn (5.12.17)
KSO (5.12.17)
crow1 (5.12.17)
kaizern (5.12.17)
twa (6.12.17)
colt (16.12.17)
evjebro (17.12.17)
falcon (9.2.18)
onavik (14.2.18)
shellshock (14.2.18)
scanman (21.2.18)
m113 (13.3.18)
airforce_medical (30.3.18) UTGÅR
bråkis (2.4.18)
barbarossa (3.4.18)
kvart (4.4.18)
cerbi (3.4.18
bumper (8.4.18)
brokke (9.4.18)
xxx (10.4.18)
wæhle (23.4.18
rigmund (23.4.18)
bartolomayan (24.4.18)
far og sønn (25.4.18)
leo 1 (30.5.18)
hammerhead (13.6.18)