x
e-post: post@bruktsjappa.no - telefon: 980 88 355
x

AUKSJONSSIDENE STENGER MANDAG 25. FEBRUAR 2019 KL 10:00
Sidene er sist oppdatert: 16. februar 2019 - Kl. 08:30

SALGSSIDENE
To sider med Luftforsvarets nyere merker
kommer onsdag 13. februar 2019 kl. 10:00
----
AUKSJONSSIDENE
Siste bud er lagt inn av:
bartolomayan 15. februar 2019 17:19

Noen merknader til tidligere auksjoner:
1. Det tok dessverre lang tid før merkene kom frem. Vesentlig p g a at jobben
måtte gå foran. Fra 21. november 2018 har jeg fristilt meg fra slik jobbing og vil i fremtiden pusle med bruktsjappa på nett og i tillegg vil det bli åpnet et lokale hvor
alt det andre jeg har er samlet av; glass, porselen, keramikk, bøker, LP-plater, frimerker DVD'er, mynter, tekstiler, CD'er mmm er å finne
*
2. Fra siste auksjon: Alt i alt ble det tre sendinger, sendt i vanlig boblekonvolutt,
som ble borte på veien frem til mottaker. Alle tre var merker fra salgssidene
og der har jeg jo normalt mer enn et eksemplar så det ordnet seg til beste for alle parter.
*
3. Jeg håper derfor at det i fremtiden vil gå noe raskere med fremsendelse
av merkene - og at svinnet uteblir.


AUKSJONSSIDENE ÅPNER
MANDAG 11. FEBRUAR 2019
KL 10:00

Noen av objektene har vært
lagt ut tidligere. Men det ble for dumt med bare 3 - 4 objekter
pr side så alle sidene er omarbeidet og objektene
har fått nye nummer.
--oo0oo---
AUKSJONENE STENGER
25. FEBRUAR 2019
KL. 10:00


SALGSSIDENE ÅPNER
MANDAG 11. FEBRUAR 2019
KL 10:00


Det er også åpnet
en side med bøker:
MILITARIA OG 2. VERDENSKRIG


Få bøker foreløbig,
men det vil bli lagt ut nye bøker kontinuerlig

 Har åpnet noen sider - så du er velkommen til å kikke på raritetene.


Merket ser helt normalt ut på baksiden.
Jeg har spurt noen produsenter av
vevde merker og de antar at det har
blitt en feil i selve vevkortet.