e-post: bruktsjappa.no / telefon: 980 88 689


Denne siden er sist oppdatert: 19.mai.2018 kl. 17:30

SISTE OPPDATERING GJELDER SIDENE MEN MEDALJER OG BÅNDSTRIPER
SALGSSIDENE INFORMASJON AUKSJONSSIDENE

For salgsbetingelser klikk på øyet
x

For Starting Page in English. Press the Flags below

De sidene hvor bakgrunnen er grønn er lagt ut for salg.

Autografer
Bøker
Magasiner
Tegneserier
Kunst
Militaria
Samlerting
Glass
Keramikk
Porselen
Frimerker
Mynter og Sedler
Politi og Sivilforsvaret
Postkort
Gull, sølv og smykker
Tre- og metallgjenstander
Alt mulig annet rart, CD'er, DVD'er osv

PRØVER, FORSØK OG FEIL
Denne siden inneholder artikler som har vært utgitt som prøver eller som forsøk. I tillegg inneholder siden også merker som har blitt feil i produksjonen. Det mest normale i den siste kategorien er at trådfargen er feil eller at den som har laget broderikortet har skrevet teksten feil. Klikk på øyet under så kommer du til sidene.

Her finner du listen over alle Thomsenkrus produsert etter 2000.
Det er alle krus i de nye seriene, som starter med:
010, 020, 030,040, 050,
060, 070, 080 og 090.


MILITARIA
Det er tidligere brukt nr som var bygget på Makillas første bok. Det systemet er nå "overbelastet" og det har vært nødvendig å lage et nytt nummersystem. Det er disse numrene som står ved enkelte av  gjenstandene. På sikt vil denne listen bli lagt ut her.


FALSKE MERKER
På E-bay og andre nettsteder som selger militaria, vesentlig tøymerker, vrimler av falske merker. De aller fleste merkene kommer fra "MILITRADER". Klikk på merket under så kommer du til siden med de merkene som er "oppdaget" til nå. Dessverre alt for mange.


 

 

Nå jobber vi med å få på plass nye sider. Men alle helligdagene forsinker ting. Etter forespørsler så ser det ut til at sidene med både salg og auksjon er tingen.
Nye sider for luft, med både salgs- og auksjonsobjekter vil bli utvidet til 40 objekter pr side:

10 skvadronsmerker,
10 andre enheter,
10 bransjemerker
10 vinger

Har fått melding fra noen som mener at eks vis alle merker og annet fra 333 skvadron burde stå på samme side og at man der kan se hva som er auksjon og hva som er salg. Egentlig ikke noe problem og vil muligens gjøre det enklere for de som samler spesifikt en kategori. Jeg kommer derfor til å legge ut noen sider neste gang med et oppsett som nevnt. Tar gjerne imot tilbakemeldinger etter at sidene er lagt ut. Følende sider er klare og vil bli lagt ut 15. mai 2018:
HANS MAJESTET KONGENS GARDE 1 SIDE

HEIMEVERNET 2 SIDER
GULL- OG SØLVBRODERTE BLAZERMERKER (Luftforsvaret) 1 SIDE
DISTINKSJONER (Alle Forsvarsgrener) 1 SIDE
LUEMERKER (Alle Forsvarsgrener) 1 SIDE
TJENESTEGJØRINGSMERKER
(Alle forsvarsgrener)
2 SIDER
LUFTFORSVARET 4 SIDER
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

- OG DU KAN KLIKKE DEG HERFRA OG RETT INN PÅ SIDENE
NÅR DE ÅPNER ?? .MAI

VIKTIG: Det er noen som synes nummerene er for lange og at de er vanskelig å få med seg. Jeg skal se hva jeg kan gjøre med det, men de aller fleste kopierer jo bare hele linja over til et tekstprogram. Men jeg skal likevel se hva jeg kan gjøre.

Som vanlig for auksjoner på nettet er det normalt med et såkalt kallenavn. Ta gjerne å registrer ditt kallenavn nå om du ønsker å by på auksjonene. Registrer deg på post@bruktsjappa.no. Vi synes det er underlig at ikke flere har registret seg enn de 16 som er nevnt nedenfor til høyre. Vi er jo klar over at det alltid er en viss treghet i ting men dog allikevel.

Send en e-post med emne "NICK" til vår e-postadresse. Oppgi kallenavn, riktig navn og e-postadresse. Annen informasjon kan tas senere, og er jo bare aktuelt i de tilfeller man enten har kjøpt noe eller vunnet noe på auksjonen.
SISTE FRIST FOR BUDGIVING ER
TIL xx. MAI KL 10:00
FOR DET SOM ER LAGT UT NÅEn æra er slutt kan man vel nesten si
Det gode gamle RNoAF har måttet vike for nye regler. I en e-post datert
13. juni 2017 skriver den nye stabssjef i Luftforsvaret (Brigader Longva), at Sjef Luft (Generalmajor Skinnarland) har godtatt den nye skrivemåten,
RNORAF som vi er pålagt av NATO å bruke.
Den offisielle forkortelsen for NORGE i NATO er NOR.
De første nametags og patcher er allerede levert med den nye skrivemåten.
Kikk på øyet så får du se noen eksempler på begge deler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bøker
Tegneserier
Kunst
Militaria
Frimerker
Mynter og Sedler
Politi og Sivilforsvaret
Postkort
Gull, sølv og smykker
Johan Thomsen krus
Alt mulig annet rart

Noen auksjonsregler. Klikk på øyet
x


Siste oppdatering av auksjonssidene ble gjort
x.x.2018
og siste bud via e-post var fra
X x.x.18 kl. x:x


For å slippe å gå tilbake og si at det og det nick er opptatt finner du alle registrerte nicks under:
Det står bruktsjappa fritt i å akseptere budgivere til auksjonen eller forkaste en eventuell forespørsel.

aldebaran (28.11.17)
AML-01 (28.11.17)
bergo (28.11.17)
hv-sjefen (28.11.17)
mango (4.12.17)
olsenkn (5.12.17)
KSO (5.12.17)
crow1 (5.12.17)
kaizern (5.12.17)
twa (6.12.17)
colt (16.12.17)
evjebro (17.12.17)
falcon (9.2.18)
onavik (14.2.18)
shellshock (14.2.18)
scanman (21.2.18)
m113 (13.3.18)
airforce_medic (30.3.18)
bråkis (2.4.18)
barbarossa (3.4.18)
kvart (4.4.18)
cerbi (3.4.18
bumper (8.4.18)
brokke (9.4.18)
xxx (10.4.18)
wæhle (23.4.18
rigmund (23.4.18)
bartolomayan (24.4.18)
far og sønn (25.4.18)