bruktsjappa.no

e-post: post@bruktsjappa.no telefon: +47 980 88 355


Rubrikken i tre deler under teksten viser
kun hvor gjenstanden er lagret.

 

NB! Fargene bak bildet betyr ikke noe annet enn at bildet har vært brukt i en annen sammenheng tidligere

GODKJENT SOLDAT - UTGAVE 1
INFANTERISOLDAT
 
8161-001A
Metall, sølv
Sort strek i bladet
Pris: 60,00
X X X
8161-001B
Metall, sølv
Uten farge i bladet
Pris: 65,00
X X X
8161-002
Skogsutgave
Brodert
Pris: 40,00
X X X
8161-012
Skogsutgave
Vevet m/rødlig tråd
Pris: 35,00
X X X
8161-022
Skogsutgave
Vevet m/lys grå tråd
Pris: 35,00
X X X
8161-033
Ørkenutgave
Vevet.
Pris: 30,00
X X X
DRAGON
   
8162-001A
Metall, sølv
Bredde = 35 mm
Pris: 60,00
X X X
8162-001B
Metall, sølv
Bredde = 29 mm
Pris: 60,00
X X X
8162-002
Skogsutgave
Brodert
Pris: 45,00
X X X
8162-012
Skogsutgave
Vevet m/rødlig tråd
Pris: 40,00
X X X
8162-022
Skogsutgave
Vevet m/lys grå tråd
Pris: 35,00
X X X
8162-033
Ørkenutgave
Vevet.
Pris: 30,00
X X X
ARTILLERIST
   
8163-001
Metall, sølv
Bredde = 35 mm
Pris: 65,00
X X X
  8163-002
Skogsutgave
Brodert
Pris: 45,00
X X X
8163-012
Skogsutgave
Vevet m/rødlig tråd
Pris: 40,00
X X X
8163-022
Skogsutgave
Vevet m/lys grå tråd
X X X
8163-033
Ørkenutgave
Vevet m/lys grå tråd
X X X
LUFTVERNARTILLERIST
     
8163-101
Metall, sølv
Bredde = 35 mm
Pris: 80,00
X X X
  8163-102
Skogsutgave
Brodert
Pris: 70,00
X X X
8163-112
Skogsutgave
Vevet m/rødlig tråd
Pris: 60,00
X X X
   
INGENIØRSOLDAT
       
8164-001
Metall, sølv
Bredde = 35 mm
Pris: 65,00
X X X
  8164-102
Skogsutgave
Brodert
Pris: 50,00
X X X
8164-102
Skogsutgave
Vevet m/rødlig tråd
X X X
8164-022
Skogsutgave
Vevet m/lys grå tråd
X X X
8164-033
Ørkenutgave
Vevet m/lys grå tråd
Pris: 40,00
X X X
TRENSOLDAT - TRANSPORT
       
8164-001
Metall, sølv
Bredde = 35 mm
X X X
  8164-102
Skogsutgave
Brodert
X X X
8164-102
Skogsutgave
Vevet m/rødlig tråd
Pris: 60,00
X X X
8164-022
Skogsutgave
Vevet m/lys grå tråd
X X X
8164-033
Ørkenutgave
Vevet m/lys grå tråd
Pris: 60,00
X X X
TRENSOLDAT - INTENDANTUR
       
8167-001
Metall, sølv
Bredde = 35 mm
X X X
  8167-102
Skogsutgave
Brodert
X X X
8167-102
Skogsutgave
Vevet m/rødlig tråd
Pris: 50,00
X X X
8167-022
Skogsutgave
Vevet m/lys grå tråd
X X X
8167-033
Ørkenutgave
Vevet m/lys grå tråd
Priss: 60,00
X X X
TRENSOLDAT - AMMUNISJON
     
8168-001A
Metall, sølv
Uten streker i motivet
Bredde = 35 mm
X X X
8168-001B
Metall, sølv
Sorte streker i motivet
Bredde = 35 mm
Pris: 80,00
X X X
8168-102
Skogsutgave
Brodert
Pris: 55,00
X X X
8168-102
Skogsutgave
Vevet m/rødlig tråd
Pris: 45,00
X X X
8168-022
Skogsutgave
Vevet m/lys grå tråd
X X X
8168-033
Ørkenutgave
Vevet m/lys grå tråd
X X X
SANITETSSOLDAT
     
8169-001
Metall, sølv
Bredde = 35 mm
X X X
  8169-102
Skogsutgave
Brodert
Pris: 55,00
X X X
8169-102
Skogsutgave
Vevet m/rødlig tråd
Pris: 40,00
X X X
8169-022
Skogsutgave
Vevet m/lys grå tråd
X X X
8169-033
Ørkenutgave
Vevet m/lys grå tråd
Pris: 60,00
X X X