bruktsjappa.no

e-post: post@bruktsjappa.no * telefon: +47 980 88 355


VÅPEN-, SKOLE- OG TROPPEARTSTEGN
8190-001
GENERALITETET
Metall, gull
50,00
x x x
8190-011
INFANTERIET
Metall, gull
40,00
x x x
8190-012
INFANTERIET
Metall, sølv
40,00
x x x
8190-021V
KAVALERIET
Venstrevendt
Metall, gull
40,00
x x x
8190-021H
KAVALERIET
Høyrevendt
Metall, gull
40,00
x x x
8190-031
ARTILLERIET
Metall, gull
40,00
x x x
8190-041
INGENIØRVÅPENET
Metall, gull
40,00
x x x
8190-051
HÆRENS SAMBAND
Metall, gull
40,00
x x x
8190-061
HÆRENS TANSPORTKORPS
Metall, gull
40,00
x x x
8190-071
HÆRENS INTENDANTUR
Metall, gull
40,00
x x x
8190-081
HÆRENS VÅPENTEKNISKE KORPS
Metall, gull
40,00
x x x
8190-091V
HÆRENS SANITET
Venstrevendt
Metall, gull
40,00
x x x
   
8190-092H
HÆRENS SANITET
Høyrevendt
Metall, gull
40,00
x x x
8190-102V
VETERINÆRKORPSET
Venstrevendt
Metall, gull
50,00
x x x
8190-102H
VETERINÆRKORPSET
Høyrevendt
Metall, gull
50,00
x x x
    8198-711
PERSONELL I SPESIELL TJENESTE
Metall, gull
50,00
x x x
8198-201
MILITÆRJURISTER
Metall, gull
45,00
x x x
8199-502
PRESSE OG INFO
Metall, gull
45,00
x x x
8198-601V
FELTPOSTPERSONELL
Venstrevendt
Metall, gull
45,00
x x x
8198-601H
FELTPOSTPERSONELL
Høyrevendt
Metall, gull
45,00
x x x
8198-061
FELTPRESTKORPSET
Metall gull
45,00
x x x
8198-062
FELTPRESTKORPSET
Metall sølv
45,00
x x x
8198-072
FELTPRESTKORPSET
Liten utgave
Brodert på stoff
45,00
x x x
8198-081
FELTPRESTKORPSET
Stor, originalutgave
Helbrodert
45,00
x x x
8198-082
FELTPRESTKORPSET
Stor, skogsutgave
Helbrodert
45,00
x x x
8198-083
FELTPRESTKORPSET
Stor, ørkenutgave
Helbrodert
45,00
x x x
898-097
FELTPRESTKORPSET
Stor, sjøutgave
Helbrodert
45,00
x x x
8198-301
MILITÆRMUSIKER
Metall, gull
45,00
x x x
         
8198-302
MILITÆRMUSIKER
Metall, sølv
45,00
x x x
         
8199-082
BEFALSSKOLENS ØVERSTE AVDELING
Metall, sølv
110,00
x x x
8199-052V
KRIGSSKOLEN
Venstrevendt
Metall, sølv
50,00
x x x
8199-052H
KRIGSSKOLEN
Høyrevendt
Metall, sølv
50,00
x x x
8180-221
BEFALSSKOLEN - S
Metall, gull
30,00
x x x
8180-222
BEFALSSKOLEN - S
Metall, sølv
30,00
x x x
8181-221
UTSKREVET SERSJANTKURS - K
Metall, sølv
30,00
x x x
8181-222
UTSKREVET SERSJANTKURS - K
Metall, gull
30,00
x x x
8183-x02
LAGFØRERSKOLEN - L
Metalll, gull
55,00
x x x
8183-x01
LAGFØRERSKOLEN - L
Metalll, sølv
45,00
x x x
8182-x01
YRKESSKOLEN
Metall, gull
40,00
x x x
8399-062V
KRIGSSKOLEN
Venstrevendt, mini
Luftforsvarets messedress
Metall, sølv
50,00
x x x
8399-062H
KRIGSSKOLEN
Høyrevendt, mini
Luftforsvarets messedress
Metall, sølv
50,00
x x x