bruktsjappa.no

e-post: post@bruktsjappa.no * telefon: +47 980 88 355


Rubrikken i tre deler under teksten viser
KUN hvor gjenstanden er lagret hos oss.

 

NB! Fargene bak bildet betyr ikke noe annet enn at bildet
har vært brukt i en annen sammenheng tidligere.


LUFTFORSVARETS DISTINKSJONER - SELVKLEBENDE VINYL
ENKELTDISTINKSJON
           
8304-011
GENERAL
4 stjerner
100,00
x x x
8304-021
GENERALLØYTNANT
3 stjerner
100,00
x x x
8304-031
GENERALMAJOR
3 stjerner
100,00
x x x
8304-041
OBERST I
30,00
x x x
8304-051
OBERST II
30,00
x x x
8304-061
OBERSTLØYTNANT
30,00
x x x
     
8304-071
MAJOR
25,00
x x x
8304-081
KAPTEIN
20,00
x x x
8304-091
LØYTNANT
20,00
x x x
8304-101
FENRIK
20,00
x x x
8304-111
SERSJANT
50,00
x x x
8304-121
KORPORAL
50,00
x x x
           
8304-121
VINGSOLDAT
50,00
x x x
X
X
x
x,00
x x x
X
X
x
x,00
x x x
X
X
x
x,00
x x x
X
X
x
x,00
x x x
X
X
x
x,00
x x x
DISTINKSJONER I STRIPER AV 5
       
8304-015
GENERAL
4 stjerner
150,00
x x x
8304-025
GENERALLØYTNANT
3 stjerner
150,00
x x x
8304-035
GENERALMAJOR
3 stjerner
150,00
x x x
8304-045
OBERST I
50,00
x x x
8304-055
OBERST II
50,00
x x x
480-065
OBERSTLØYTNANT
50,00
x x x
8304-075
MAJOR
50,00
x x x
8304-085
KAPTEIN
50,00
x x x
8304-095
LØYTNANT
50,00
x x x
8304-105
FENRIK
50,00
x x x
8304-511
SERSJANT
50,00
x x x
8304-512
KORPORAL
50,00
x x x
         
8304-513
VINGSOLDAT
50,00
x x x
X
X
x
x,00
x x x
X
X
x
x,00
x x x
X
X
x
x,00
x x x
X
X
x
x,00
x x x
X
X
x
x,00
x x x