bruktsjappa.no

e-post: post@bruktsjappa.no * telefon: +47 980 88 355


CRESTER, BORDFLAGG, KAFFEKRUS, GLASS MM
HÆREN
901-
SJØFORSVARET
902-
LUFTFORSVARET
903-
FELLES-
INSTITUSJONER
904-
HEIMEVERNET
905-
POLITI OG ANDRE
906-
           
901-001
CREST

KOMPANI ØSTERDALEN
275
,00
x x x
902-001
x
x,00
x x x
903-001
CREST

LUFTFORSVARETS FLYGESKOLE
Merket montert på treplate. Utgått logo.
350
,00
x x x
904-001
X
x,00
x x x
905-001
CREST

HVSKS
Logo og tekst
lasergravert i treplaten
175
,00
x x x
X
x
x,00
x x x
           
901-002
BORDFLAGG

VERTSLANDSSTØTTE-BATALJONEN
200
,00
x x x
X
x
x,00
x x x
903-002
CREST

LUFTFORSVARETS FLYGESKOLE
Merket montert på doble stålplater. Utgått logo.
650
,00
x x x
X
x
x,00
x x x
905-002
BORDFLAGG

HVSKS
150
,00
x x x
X
x
x,00
x x x
           
902-001
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x
903-003
BORDFLAGG

F-35 PROGRAMMET
150,00
x x x
X
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x
           
X
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x
           
X
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x
           
X
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x
           
X
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x
           
X
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x
X
x
x,00
x x x