AUKSJONSSIDENE

Felt markert med grønt er tilnærmet ferdige med bilder og tekst. Vi jobber med å legge inn bilder på de resterende sidene. Men ting tar tid. Tallene ute til høyre:
BLÅTT = ferdig med bilder
RØDT = mangler bilder

MILITARIA 040
- TØYMERKER HÆREN (50)
Patches Norwegian Army
0411 + 0412 + 0413
- TØYMERKER SJØFORSVARET (50)
Patches Royal Norwegian Navy
0421 + 0422
- TØYMERKER LUFTFORSVARET (75)
Patches Royal Norwegian Air Force
0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + X0431 + X0432 + X0433 + X0434 + X0435 + X0436
Totalt 15 sider med eldre Luftforsvarsmerker.
- TØYMERKER HEIMEVERNET (25)
Patches National Guard
0441 + 0442
- TØYMERKER FELLESINSTITUSJONER (25)
Patches Joint Units
0451 + 0452
- TØYMERKER INTERNASJONALE OPERASJONER (25)
Patches International Operations
0461 + 0462
- METALLMERKER FORSVARET (X)
Metal objects - Armed Forces
0471 KOMMER SENERE
OPENS LATER
- TJENESTEGJØRINGSMERKER "LOMMESKJOLD" (25)
Service badges
A MIL TJG 01
- MEDALJER, PINS ETC (25)
Medals, pins etc
A MIL PIN 01
- HÆREN: FALLSKJERM- OG HÆRFLYGERVINGER (25)
Army Parcahute Wings / Army Pilot Wings
0492
- BLAZERMERKER (SØLV- OG GULLBRODERTE) (25)
Handembroidered Silver Bullion Wire Patches
A MIL BLZ 01
- LUFTFORSVARET VINGER OG BRANSJEMERKER (25)
Royal Nowegian Air Force - Wings and Branch
A MIL WIN 01, 02
  243
- FORSVARET LUEMERKER (X)
Armed Forces Cap and Beret Insignias
A MIL LUE 01