A042 - MILITARIA - TØYMERKER SJØFORSVARET - SIDE 1
AUKSJONSOBJEKTENE A042001 - A042025

NB! Der hvor det står en hakeparentes i teksten så er det som står i
parentesen IKKE med på selve patchen. Kun ment som ytterligere informasjon
En annen sak er at Sjøforsvaret har vært særdeles elendige til å få fargene i stenene i kronen og fargene i "eplet" og korsey til å bli riktig. De som er markert med rødt under er alle "feil" i utgangspunktet.

Gjenstand nr

Bilde Beskrivelse Nick/Time

Pris

A042001 KNM SVENNER
S309. Helbrodert, ovalt m/overlock kant.
Nr:
  M
A042002 22 MTB SKVADRON
Brodert på blått stoff slik at hele MTB'en synes i sort på grått. Rundt m/banderole under. Teksten med gulltråd.
Nr:
  M
A042003 KONGESKIPET NORGE
Brodert på sort filt. Klippet kant.
Nr: 2101-011
  M
A042004 KYSTRADAR [NORD]
Blå bakgrunn. Brodert m/gulltråd på sort filt. Klippet kant.
Nr:
  M
A042005 KYSTRADAR [SØR]
Grønn bakgrunn. Brodert m/gulltråd (kun flammen på varden) på sort stoff. Overlock kant.
Nr:
  M
A042006 RAUØY [FORT]
Brodert på hvitt stoff. Klippet.
Nr:
  M
A042007 [KNM] STAVANGER
Brodert på sort stoff med overlock kant.
Nr:
  M
A042008 BOLÆRNE [FORT]
Brodert på sort filt.
Nr:
  M
A042009 1 M/R SKVADRON
Brodert på sort stoff. Teksten meget tynn. Feil i merket da korset har blitt blått.
Nr:
  M
A042010 MELØYVÆR FORT
Vevet med gulltråd. Stor utgave - 95 mm høy.
Nr:
  M
A042011 MELØYVÆR FORT
Vevet med gulltråd. Liten utgave - xx mm høy.
Nr:
  M
A042012 LGF [LANDGANGSFARTØY]
Brodert på rødt stoff. Klippet kant
Nr:
kaizern 5.4. 19:15 100
A042013 [KNM] VIDAR
Brodert på sort stoff med laserkant.
Nr:
  M
A042014 [KNM] VALE
Brodert på sort stoff med overlock kant
Nr:
  M
A042015 BSMA [BEFALSSKOLEN FOR MARINEN]
Brodert på sort filt.
Nr:
  M
A042016 GRØTSUND [FORT]
Brodert m/gulltråd på sort stoff. Klippet kant
Nr:
  M
A042017 M314 ALTA
Brodert på sort filt. Ingen farger i stenene.
Nr:
kaizern 5.4. 19:15 100
A042018 KNM SKLINNA
S314. Brodert m/gulltråd på sort stoff. Overlock kant.
Nr:
  M
A042019 KNM KVIKK - NAVY BLASTERS
Helbrodert. Rundt m/banderole oppe og nede.
Nr:
  M
A042020 [KNM] ALTA
Brodert på sort stoff. Feil i merket da korset har blitt blått. Stenene har også byttet plass.
Nr:
  M
A042021 NES [FORT]
Brodert med gulltråd på blått stoff.
Nr:
  M
A042022 BOLÆRNE [FORT]
Brodert m/gulltråd på hvitt stoff.
Nr:
  M
A042023 [KNM] TANA
Brodert på sort stoff. Feil i merket da korset har blitt blått. Stenene har også byttet plass.
Nr:
  M
A042024 22 MTB - SKVADRON
Brodert på blått stoff slik at det er bare siluetten av MTB'en som synes i sort på grått. Rundt m/banderole under. Teksten med gulltråd.
Nr:
evjebro 4.4. 21:17 100
A042025 K.N.M. BERGEN - F-301
Vevet m/gulltråd. Overlockant.
Nr:
  M
TIL AUKSJONSOBJEKTENE
A042026 - A042050