e-post: post@bruktsjappa.no - telefon: 980 88 355RUBRIKKER MED LYS BLÅ BAKGRUNNSFARGE ER NYE OBJEKTER
INGEN LINKER VIRKER FØR LØRDAG 20. OKTOBER KL 15:00

FORSVARSGREN OBJEKT NR MERKNAD ÅPNET
FOR BUD
AVSLUTTES GÅ TIL
 001  HÆREN ARM001 - ARM050 30 OBJEKTER FRA SISTE AUKSJON LEGGES UT PÅ NYTT

LØRDAG
20.10.2018
Kl 15:00

LØRDAG
3.11.2018
Kl 10:00

ARM051 - ARM100 ALLE OBJEKTENE ER NYE
(En del objekter fra INGBN, HMKG og KAV)

LØRDAG
20.10.2018
Kl 15:00

LØRDAG
3.11.2018
Kl 10:00

             

 002  SJØFORSVARET SEA001 - SEA050 30 OBJEKTER FRA SISTE AUKSJON LEGGES UT PÅ NYTT

LØRDAG
20.10.2018
Kl 15:00

LØRDAG
3.11.2018
Kl 10:00

             
             

 003

 LUFTFORSVARET AIR001 - AIR050 29 OBJEKTER FRA SISTE AUKSJON LEGGES UT PÅ NYTT LØRDAG
20.10.2018
 Kl 15:00

LØRDAG
3.11.2018
Kl 10:00

AIR051 - AIR100 29 OBJEKTER FRA SISTE AUKSJON LEGGES UT PÅ NYTT LØRDAG
20.10.2018
Kl 15:00

LØRDAG
3.11.2018
Kl 10:00

AIR 101 - AIR150 ALLE OBJEKTENE ER NYE.

LØRDAG
20.10.2018
Kl 15:00

LØRDAG
3.11.2018
Kl 10:00

             

 004  HEIMEVERNET NAG001 - NAG050 8 OBJEKTER FRA SISTE AUKSJON LEGGES UT PÅ NYTT

LØRDAG
20.10.2018
Kl 15:00

LØRDAG
3.11.2018
Kl 10:00

             
             

 

 005  FELLESINSTITUSJONER JNT001 - JNT050  

LØRDAG
20.10.2018
Kl 15:00

LØRDAG
3.11.2018
Kl 10:00

             
             

 006  INT OPS INT001 - INT050 26 LEGGES UT FRA SIST.
14 NYE ER LAGT TIL

LØRDAG
20.10.2018
Kl 15:00

LØRDAG
3.11.2018
Kl 10:00

             
             

 007  POLITI OG SIVILFORSVAR

POL001 - POL050