Nyere merker


Pris: 30,00 med velcro og 25,00 uten velcro

00xV/00x er merkets nummer. x/x er antall med og uten velcro.
Grått rundt merket betyr bare at det er hvit kant på merket, og den vil jo forsvinne på hvit bakgrunn.
Der hvor det er uklart hvor merket hører hjemme er dette markert med tekst.

001V/001
25/25
333 SKVADRON
002V/002
150/50
335 SKVADRON
003V/003
500/25
CRC SØRREISA - ØVELSE
004V/004
200/25
CRC SØRREISA - ØVELSE
005V/005
75/25
VAKT OG SIKRING KJELLER

006V/006
50/25
007V/007
25/25
008V/008
3000/50
009V/009
50/25
ISBADERNE I BODØ
(Kun menn - ikke bra - ny patch)
010V/010
50/25
ISBADERNE I BODØ

011V/011
70/30
LUFTKRIGSSKOLENS AVGANGSØVELSE - GRID FALCON
012V/012
50/50
013V/013
150/50
LUFTKRIGSKOLEN - GULLKULLET
014V/014
50/50
015V/015
300/50

016V/016
200/50
NORSK BIDRAG I LITAUEN
(Kontingent III,
finnes også med II)
017V/017
100/25
CRC SØRREISA
018V/018
50/25
CRC SØRREISA
019V/019
50/25
CRC SØRREISA
020V/021
50/50
CRC SØRREISA

021V/021
25/25
330 SKVADRON
022V/022
25/25
330 SKVADRON
023V/023
200/25
024V/024
600/225
025V/025
75/125

026V/026
50/50
CYFOR I BERGEN
027V/027
50/25
LUFTKRIGSSKOLEN
028V/028
75/25
029V/029
30/25
MILITÆRJURISTENE I NORD-NORGE
030V/030
100/125
LUFTFORSVARETS FLYMUSEUM
I BODØ

Legg merke til teksten "Forsvarets velferdstjeneste" og ikke som tidligere "Velferdstjenesten i Forsvaret".  
031V/031
800/25
032V/032
50/25
033V/033
0/25
034V/034
0/25
035V/035
1200/25