BRUKTSJAPPA
MILITARIA - BØKER - GLASS - KERAMIKK - FRIMERKER - MYNTER - BILDER - TEGNESERIER - SNURREPIPERIER MMM

e-post: post@bruktsjappa.no - telefon: 980 88 355


SJØFORSVARET -SIDE 1
Objektene A SEA001 > A SEA050

Gjenstand nr

Bilde Beskrivelse Nick/Time

Pris

A SEA001 KNM SVENNER
S309. Helbrodert, ovalt m/overlock kant
hv-sjefen 13.4.19 14:09
-----
M = 100
-----
A SEA002 KYSTRADAR [NORD]
Blå bakgrunn. Brodert m/gulltråd på sort filt. Klippet kant
  M = 100
A SEA003 KYSTRADAR [SØR]
Grønn bakgrunn. Brodert m/gulltråd (kun flammen på varden) på sort stoff. Overlock kant
  M = 115
A SEA004 1 M/R SKVADRON
Brodert på sort stoff. Teksten meget tynn. Feil i merket da korset har blitt blått
  M = 100
A SEA005 BSMA [BEFALSSKOLEN FOR MARINEN]
Brodert på sort filt.
  M = 200
A SEA006 KNM SKLINNA
S314. Brodert m/gulltråd på sort stoff. Overlock kant.
  M = 100
A SEA007 KNM KVIKK - NAVY BLASTERS
Helbrodert. Rundt m/banderole oppe og nede.
  M = 200
A SEA008 K.N.M. BERGEN - F-301
Vevet m/gulltråd. Overlockkant.
  M = 100
A SEA00 SKØ [SJØFORSVARSKOMMANDO ØSTLANDET
Brodert m/gulltråd på sort filt
hv-sjefen 13.4.19 14:09
-----
M = 75
-----
A SEA10 [KNM] HARALD HAARFAGRE
Vevet m/overlock kant. Merket har gult dragehode, hale og gule skjold. Dette er ikke riktig. Alt skal være i sølv/grått.
  M = 75
A SEA011 MARINEMUSEET
Brodert på blått stoff. Klippet kant
hv-sjefen 13.4.19 14:09
-----
M = 100
-----
A SEA012 [KNM] BERGEN
Brodert på sort stoff m/overlock kant. Det er feil i  merket; stenene skal være grønne/røde og ikke hvite/røde som i merket. Mangler også korset i kulen.
  M = 100
A SEA013 KONGESKIPET NORGE
Vevet m/overlock kant.
evjebro 9.4.19 09:14
-----
M = 100
-----
A SEA014 [KNM] HARALD HAARFAGRE
Brodert på sort stoff m/overlock kant. Merket har gult dragehode, gul hale og gule skjold. Dette er ikke riktig. Alt skal være i sølv/grått
  M = 75
A SEA015 [KNM] VIGRA
Brodert på hvitt stoff m/overlock kant. Skjold i skjold.
  M = 100
A SEA016 SOKG CR '09 [SPECIAL OPERATIONS KITCHEN GROUP]
Dette er kjøkkenlaget fra Ramsund Orlogsstasjon når de er på øvelse Cold Response
Brodert på sort stoff. Laserskåret kant. MEGET SJELDEN
evjebro 9.4.19 09:14
-----
M =150
-----

 
A SEA017 KNM STORD
Brodert på hvitt stoff m/overlock kant. Skjold i skjold.
  M = 100
A SEA018 ROYAL NORWEGIAN NAVY SUB-KILLER-TEAM
Vevet. Skjoldformet
  M = 100
A SEA019 FHSK
Brodert på hvitt stoff. Klippet kant.
  M = 100
A SEA020 1 MR SKV [1 MINERYDDERSKVADRON]
Brodert på sort filt med gulbrun tråd. Klippet kant.
  M = 100
A SEA021 1 MR SKV [1 MINERYDDERSKVADRON]
Brodert på sort filt med gul tråd. Klippet kant.
  M = 100
A SEA022 MELØYVÆR FORT
Vevet med gulltråd. Liten utgave - 95 mm høy.
  M = 175
A SEA023 BEFALSSKOLEN FOR KYSTARTILLERIET [BSKA]
Brodert på hvitt stoff
hv-sjefen 13.4.19 14:09
-----
M = 125
-----
A SEA024 KYSTRADAR [NORD]
Blå bakgrunn. Brodert m/sølvtråd. Overlock
  M = 125
A SEA025 SOKG CR 2010 [SPECIAL OPERATIONS KITCHEN GROUP]
Dette er kjøkkenlaget fra Ramsund Orlogsstasjon når de er på øvelse Cold Response
Brodert på sort stoff. Laserskåret kant. MEGET SJELDEN
  M = 175
A SEA026 NES FORT
Brodert på hvitt stoff. Klippet kant
evjebro 9.4.19 09:14
-----

kaizern 15.4.19 17:14
-----
M = 100
-----

125
-----
A SEA027 TRSD / DYKKERLAG
Brodert på stoff
kaizern 15.4.19 17:14
-----
M = 225
-----
A SEA028 PENGUIN MK3 RAKETT
Brodert på stoff
  M = 150
A SEA029 EXPLOSIVE ORDNANCE  DISPOSAL
Brodert på stoff
evjebro 9.4.19 09:14
-----
M = 100
-----
A SEA030 SKYTTER I HANDELSFLÅTEN
Brodert på hvitt stoff
  M = 100
A SEA031 TORDENKILEN
Brodert på stoff. Utgave 1
  M = 125
A SEA032 KVALIFISERINGSTEGN FOR MINEDYKKER
Brodert på stoff. Utgave 1
  M = 125
A SEA33 KVALIFISERINGSTEGN FOR UBV
Brodert på stoff. Utgave 1
  M = 125
A SEA034
K.N.M. KYSTVAKTEN

Luebånd med feil
  M = 125
A SEA035

BRANSJEMERKE FOR MARINEJEGER
Brodert på stoff MED gulltråd. Utgave 1

sebastian 08.04.19
-----

bråkis 15.4.19 18:57
-----
M = 100
-----

125
-----