BRUKTSJAPPA
MILITARIA - BØKER - GLASS - KERAMIKK - FRIMERKER - MYNTER - BILDER - TEGNESERIER - SNURREPIPERIER MMM

e-post: post@bruktsjappa.no - telefon: 980 88 355


TJENESTEGJØRINGSMERKER - SIDE 1
ObjekteneA MIX001 > A MIX050

 

Følgende MIX-nr finnes med annet anheng enn avbildet under.

MIX007 FELTPRESTKORPSET - Brunt anheng
MIX008 GENERALADVOKATEN - Brunt anheng
MIX011 FORSVARETS ABC-SKOLE - Sort anheng
MIX012

FORSVARETS KOMPETANSESENTER KKIS - Sort anheng

MIX025 FORSVARETS HUNDESKOLE - Sort anheng
MIX027 FORSVARETS MP-SKOLE
MIX047 TAKTISK BÅTSKVADRON. Uten anheng. Brukt på Sjøforsvarets jakke, tjeneste

Gjenstand nr

Bilde Beskrivelse Nick/Time

Pris

A MIX001 LOGUKS
Utgått. Brunt skinnanheng
  M = 225
A MIX002 FORSVARETS BYGNINGSTJENESTE
Utgått. Brukt uten skinnanheng
  TRUKKET
A MIX003 FORSVARETS HØGSKOLE
Brukt uten skinnanheng
  M = 250
A MIX004 FORSVARETS SKOLE I E- OG S-TJENESTE
Utgått. Sort skinnanheng
  M = 250
A MIX005 FORSVARETS STABSSKOLE
Brukt uten skinnanheng
hv-sjefen 13.4.19 14:09
-----
M = 175
-----
A MIX006 AKERSHUS KOMMANDANTSKAP
Utgått. Sort skinnanheng (Ikke avbildet)
  M = 250
A MIX007 FELTPRESTKORPSET
Sort skinnanheng
hv-sjefen 13.4.19 14:09
-----
M = 125
-----
A MIX008 GENERALADVOKATEN
Sort skinnanheng
hv-sjefen 13.4.19 13:11
-----

hammerhead 15.4.19 17:26
-----
hv-sjefen 15.4.19 18:32
-----
M = 125

-----

150

-----
175

-----
A MIX009 VÅPENSKOLEN FOR KAVALERIET
Matt gull. Brunt skinnanheng.
barbarossa 21.3.19 16:00
-----
M = 175

-----
A MIX010 SAMBANDSINSPEKTØREN
Utgått. Brunt skinnanheng
  M = 250
A MIX011 FORSVARETS ABC-SKOLE
Utgått. Brunt skinnanaheng
hv-sjefen 13.4.19 14:09
-----
M = 125
------
A MIX012 FORSVARET KOMPETANSESENTER KKIS
Brunt skinnanheng
  M = 125
A MIX013 LUFTFORSVARETS FORSYNINGSKOMMANDO
Utgått. Grått skinnanheng
hv-sjefen 13.4.19 14:09
-----
M = 200
-----
A MIX014 ARTILLERIINSPEKTØREN
Utgått
m-113 12.4.19 14:10
-----
hv-sjefen 13.4.19 14:09
-----

M-113 12.4.19 14:10
-----

hv-sjefen 15.4.19 16:06
-----
M = 250
-----
300
-----

300
-----

350
-----
A MIX015 FORSVARETS TELE- OG DATATJENESTE
Utgått. Brukt uten skinnanheng
hammerhead 15.4.19 17:26
-----
M = 250

-----
A MIX016 SANITETSINSPEKTØREN
Utgått. Brunt skinnanheng
  M = 250
A MIX017 INGENIØRINSPEKTØREN
Utgått
  M = 250
A MIX018 SKYTESKOLEN FOR LETT LUFTVERNARTILLERI
Utgått
  M = 300
A MIX019 GRENSEKOMMISÆREN
Meget sjelden. Sort skinnanheng
  TRUKKET
A MIX020 VERNEPLIKTSVERKET
Brukt uten skinnanheng. Tverrgående nål som festeanordning
  M = 175
A MIX021 FORSVARETS INNSATSSTYRKE - HÆR
Utgått. Brunt skinnanheng
hv-sjefen 13.4.19 14:09
-----
M = 125
-----
A MIX022 FORSVARETS ETTERRETNINGSTJENESTE
Brunt skinnanheng
hammerhead 25.3.19 17:47
-----
M = 400
----
A MIX023 FORSVARETS FJERNUNDERVISNING
Brukt uten skinnanheng
hv-sjefen 13.4.19 14:09
-----
M = 200
-----
A MIX024 LANDSDELSKOMMANDO
SØR-NORGE

Uten festeanordning bak. Merket er helt flatt
hv-sjefen 13.4.19 14:09
-----
M = 175
-----
A MIX025 FORSVARETS HUNDESKOLE
Brunt skinnanheng
  M = 175
A MIX026 FORSVARETS KOMPETANSESENTER FOR VOGNFØRERUTDANNING
Brunt skinnanheng
  M = 175
A MIX027 FORSVARETS MILITÆRPOLITISKOLE
Sort skinnanheng
  M = 175
A MIX028 FORSVARETS MUSIKK
Sort skinnanheng
  M = 175
A MIX029 LANDSDELSKOMMANDO
NORD-NORGE

Utgått. Sort skinnanheng
  M = 200
A MIX030 LANDSDELSKOMMANDO
SØR-NORGE

Utgått. Brunt skinnanheng. Merket er svakt buet
  M = 200
A MIX031 HÆRENS FORSYNINGSKOMMANDO
Utgått. Brunt skinnanheng
  M = 225
A MIX032 FORSVARETS MILITÆRGEOGRAFISKE TJENESTE
Brukt uten skinnanheng

 

hv-sjefen 13.4.19 14:09
-----
M = 175
-----
A MIX033 HÆRENS TAKTISKE TRENINGSSENTER
Bruntskinnanheng
  M = 150
A MIX034 FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON
Brunt skinnanheng
  M = 150
A MIX035 FORSVARETS MEDIESENTER
Brukt uten skinnanheng
  M = 172
A MIX036 KAVALERIINSPEKTØREN
Brunt skinnanheng
barbarossa 21.3.19 16:00
-----
M = 200

-----
A MIX037 TRENINSPEKTØREN
Brunt skinnanheng
  M = 200
A MIX038   FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER
Brukt uten skinnanheng
hv-sjefen 13.4.19 14:09
-----
M = 175
-----
A MIX039 INFANTERIINSPEKTØREN
Brunt skinnanheng
hv-sjefen 13.4.19 14:09
-----
M = 200
-----
A MIX040 HÆRENS FORVALTNINGSSKOLE
Sort skinnanheng
hv-sjefen 13.4.19 14:09
-----
M = 250
-----
A MIX041   SJØFORSVARETS FORSYNINGSKOMMANDO
Sort skinnanheng
  M = 175
A MIX042   RAMSUND ORLOGSSTASJON
Sort skinnanheng
hv-sjefen 13.4.19 14:09
-----
M = 200
-----
A MIX043 FORSVARSMUSEET
Sort skinnanheng
  M = 150
A MIX044   FORSVARETS SIKKERHETSAVDELING
Sort skinnanheng
kaizern 15.4.19 17:14
-----
M = 200
-----
A MIX045   FORSVARETS SKOLE I E- OG S-TJENESTE
Ny utgave. Sort skinnanheng
hv-sjefen 13.4.19 14:09
-----
M = 150
-----
A MIX046 VÅPENTEKNISK REGIMENT
Brunt skinnanheng
hv-sjefen 13.4.19 14:09
-----
M = 200
-----
A MIX047 TAKTISK BÅTSKVADRON
Sort skinnanheng
  M = 300
A MIX048   MEDISINSK UTDANNINGS- OG KOMPETANSESENTER
Sort skinnanheng
  M = 300
A MIX049 FORSVARETS OVERKOMMANDO
Utgave 2. Sort skinnanheng
  M = 175
A MIX050   FORSVARETS OVERKOMMANDO
Utgave 1 (Ses på at emaljen er "bulkete"). Brukt uten skinnanheng
  M = 200