e-post: post@bruktsjappa.no - telefon: 980 88 355
HÆREN

SIDE 1
MERKENE FRA 1957 > 1983

SIDE 2
MERKENE FRA 19893 + DKSV

SIDE 3
ANDRE "ELDRE" SKJOLDFORMEDE MERKER

   
SJØFORSVARET


LUFTFORSVARET

SIDE 1
LUFTFORSVARETS SMÅ MERKER

SIDE 2
LUFTVINGER OG SKVADRONER

SIDE 3
ANDRE ENHETER

   
 FELLESINSTITUSJONER


HEIMEVERNET
INTERNASJONALE OPERASJONER