e-post: post@bruktsjappa.no - telefon: 980 88 355


SJØFORSVARET -SIDE 1

Gjenstand nr

Bilde Beskrivelse Nick/Time

Pris

A SEA001 KNM SVENNER
S309. Helbrodert, ovalt m/overlock kant
  M = 100
A SEA002 KONGESKIPET NORGE
Brodert på sort filt. Klippet kant
hv-sjefen 12.2.19 20:25
-----
M = 200
-----
A SEA003 KYSTRADAR [NORD]
Blå bakgrunn. Brodert m/gulltråd på sort filt. Klippet kant
  M = 100
A SEA004 KYSTRADAR [SØR]
Grønn bakgrunn. Brodert m/gulltråd (kun flammen på varden) på sort stoff. Overlock kant
  M = 115
A SEA005 [KNM] STAVANGER
Brodert på sort stoff med overlock kant
  M = 100
A SEA006 1 M/R SKVADRON
Brodert på sort stoff. Teksten meget tynn. Feil i merket da korset har blitt blått
  M = 100
A SEA007 MELØYVÆR FORT
Vevet med gulltråd. Stor utgave - 103 mm høy
  M = 100
A SEA008 BSMA [BEFALSSKOLEN FOR MARINEN]
Brodert på sort filt.
  M = 200
A SEA009 KNM SKLINNA
S314. Brodert m/gulltråd på sort stoff. Overlock kant.
  M = 100
A SEA010 KNM KVIKK - NAVY BLASTERS
Helbrodert. Rundt m/banderole oppe og nede.
  M = 200
A SEA011 K.N.M. BERGEN - F-301
Vevet m/gulltråd. Overlockkant.
  M = 100
A SEA012 SKØ [SJØFORSVARSKOMMANDO ØSTLANDET
Brodert m/gulltråd på sort filt
  M = 75
A SEA13 [KNM] HARALD HAARFAGRE
Vevet m/overlock kant. Merket har gult dragehode, hale og gule skjold. Dette er ikke riktig. Alt skal være i sølv/grått.
  M = 75
A SEA014 MARINEMUSEET
Brodert på blått stoff. Klippet kant
  M = 100
A SEA015 [KNM] BERGEN
Brodert på sort stoff m/overlock kant. Det er feil i  merket; stenene skal være grønne/røde og ikke hvite/røde som i merket. Mangler også korset i kulen.
  M = 100
A SEA016 KONGESKIPET NORGE
Vevet m/overlock kant.
evjebro 22.4.18 07:33
-----
100
-----
M = 200
A SEA017 [KNM] HARALD HAARFAGRE
Brodert på sort stoff m/overlock kant. Merket har gult dragehode, hale og gule skjold. Dette er ikke riktig. Alt skal være i sølv/grått
  M = 75
A SEA018 [KNM] VIGRA
Brodert på hvitt stoff m/overlock kant. Skjold i skjold.
  M = 100
A SEA019 SOKG CR '09 [SPECIAL OPERATIONS KITCHEN GROUP]
Dette er kjøkkenlaget fra Ramsund Orlogsstasjon når de er på øvelse Cold Response
Brodert på sort stoff. Laserskåret kant. MEGET SJELDEN
evjebro 22.4.18 07:33
-----
100
-----
M =200
-----

 
A SEA020 MINEDYKKER
Brodert på sort stoff m/overlock kant.
evjebro 30.4.18 21:16
-----
M = 100
-----
A SEA021 KNM STORD
Brodert på hvitt stoff m/overlock kant. Skjold i skjold.
  M = 100
A SEA022 ROYAL NORWEGIAN NAVY SUB-KILLER-TEAM
Vevet. Skjoldformet
  M = 100
A SEA023 FHSK
Brodert på hvitt stoff. Klippet kant.
  M = 100
A SEA024 1 MR SKV [1 MINERYDDERSKVADRON]
Brodert på sort filt med gulbrun tråd. Klippet kant.
  M = |00
A SEA025 1 MR SKV [1 MINERYDDERSKVADRON]
Brodert på sort filt med gul tråd. Klippet kant.
  M = 100
A SEA026 MELØYVÆR FORT
Vevet med gulltråd. Liten utgave - 95 mm høy.
  M = 175
A SEA027 21 MTB SKVADRON
Bjørnen ser frisk ut. Brodert på stoff
  M = 125
A SEA028 21 MTB SKVADRON
Bjørnen ser syk ut. Brodert på stoff. LYS GUL tekst
kso 11.2.19 21:37
-----
M = 125
-----
A SEA029 21 MTB SKVADRON
Bjørnen ser frisk ut. Brodert på stoff. MØRK GUL tekst. Tykkere markeringer i bjørnen
kso 11.2.19 21:37
-----
 
M = 125
-----
A SEA030 KNM KOBBEN
Brodert på filt
hv-sjefen 12.2.19 20:25
-----
M = 135
-----
A SEA031 MARINEJEGERLAG
Brodert på stoff
  M = 250
A SEA032 KVALIFISERINGSTEGN FOR MARINEJEGER - STOR
Gullbrodert
  M = 250
A SEA033 KVALIFISERINGSTEGN FOR MARINEJEGER - MINIATYR
Gullbrodert
  M = 250
A SEA034 MARINENS JEGERVÅPEN
Skogsutgave. Vevet
  M = 200
A SEA035 KVALIFISERINGSTEGN FOR KYSTJEGER
Skogsutgave. Brodert på stoff
  M = 150
A SEA036 BEFALSSKOLEN FOR MARINEN
Brodert på stoff
hv-sjefen 12.2.19 20:25
-----
M = 150
-----
A SEA037 BEFALSSKOLEN FOR KYSTARTILLERIET
Brodet på stoff
hv-sjefen 12.2.19 20:25
-----
M = 150
-----
A SEA038 BEFALSSKOLEN FOR KYSTARTILLERIET [BSKA]
Brodert på hvitt stoff
  M = 125
A SEA039 KYSTRADAR [NORD]
Blå bakgrunn. Brodert m/sølvtråd. Overlock
  M = 125
A SEA040 RAMSUND ORLOGSSTASJON [ROS]
Skogsutgave
  M = 75
A SEA041 SOKG CR 2010 [SPECIAL OPERATIONS KITCHEN GROUP]
Dette er kjøkkenlaget fra Ramsund Orlogsstasjon når de er på øvelse Cold Response
Brodert på sort stoff. Laserskåret kant. MEGET SJELDEN
  M = 200
A SEA042   X
x
  M = 125
A SEA043   X
x
  M = 125
A SEA044   X
x
  M = 125
A SEA045   X
x
  M = 125
A SEA046   X
x
  M = 125
A SEA047   X
x
  M = 125
A SEA048   X
x
  M = 125
A SEA049   X
x
  M = 125
A SEA050   X
x
  M = 125
NESTE SIDE