RODGEIR RODDY'S SAMLING


GENERELL MERKNAD
For ikke å blande Roddy's samling med annet på bruktsjappa.no
vil alt som legges ut her ha følgende prefix:
X

KATEGORIER SOM LIGGER UTE VIL VARIERE FRA TID TIL ANNEN

RA AUKSJONER
RB BYTTEPAKKER
RC CIV = SIVILE GRADER
RD DISTINKSJONER, HÆR, SJØ, LUFT
RF BRANN, AMBULANSE O L NORGE
RFU FIRE UTLAND
RG GODKJENT SOLDATMERKER ALLE TYPE
RI INTOPS
RL LUER, CAPS OG BERETER
RM MEDALJER OG FERDIGHETSMERKER
RP POLITI NORGE
RS SALGSSIDER. GJENSTANDER IKKE NEVNT OVER
RT PINS OG ANDRE SMÅ METALLMERKE
RUM MILITÆRE MERKER UTLAND
RUP POLITIMERKER UTLAND

Ellers er auksjons- og salgsbetingelsene som for bruktsjappa.no

AUKSJON - DEL 1 SALG - DEL 1 BYTTEMERKER - DEL 1 DISTINKSJONER - DEL 1
INTOPS - DEL 1

SALG - DEL 2

INTOPS - DEL 1

MEDALJER - DEL 1

MERKER TIL LUER, CAPS OG BERET ETC - DEL 1