RODGEIR RODDY's SAMLING - DISTINKSJONER - ALLE FORSVARSGRENER


   
RD-01
GENERAL
Hylse, felt, LUFT.
Sett = 2 stk
Pris: 150,00
RD-02
GENERALLØYTNANT
Hylse, felt, LUFT.
Sett = 2 stk
Pris: 125,00
RD-03
GENERALMAJOR
Hylse, felt, LUFT.
Sett = 2 stk
Pris: 100,00
RD-04
BRIGADER
Hylse, felt, LUFT.
Sett = 2 stk
Pris: 85,00
RD-05
OBERST I
Hylse, felt, LUFT.
Sett = 2 stk
Hele stjerner
Pris: x,000
RD-06
OBERST II
Hylse, felt, LUFT.
Sett = 2 stk
Hele stjerner
Pris: x,000

RD-07
OBERST
Hylse, felt, LUFT.
Sett = 2 stk
Hele stjerner. Dette var en mellomvariant
Pris: 100,00
RD-08
OBERSTLØYTNANT
Hylse, felt
Hylse, felt, LUFT.
Sett = 2 stk
Hele stjerner.
Slitekantavstand: 42 mm
Pris: 65,00
RD-09
MAJOR
Hylse, felt, LUFT.
Sett = 2 stk
Hele stjerner
Slitekantavstand: 42 mm
Pris: 60,00
 
RD-10
KAPTEIN
Hylse, felt, LUFT.
Sett = 2 stk
Hele stjerner
Pris: 55,00
RD-11
LØYTNANT
Hylse, felt, LUFT.
Sett = 2 stk
Hele stjerner
Pris: 55,00
RD-12
FENRIK
Hylse, felt, LUFT.
Sett = 2 stk
Hele stjerner
Pris: 55,00

RD-13
GENERAL
Hylse, felt, LUFT. 1 stk
Pris: 150,00
RD-14
GENERALLØYTNANT
Hylse, felt, LUFT. 1 stk
Pris: 125,00
RD-15
GENERALMAJOR
Hylse, felt, LUFT. 1 stk
Pris: 100,00
RD-16
BRIGADER
Hylse, felt, LUFT. 1 stk
Pris: 75,00
RD-17
OBERST
Hylse, felt, LUFT. 1 stk.
Splittede stjerner
Pris: 70,00
RD-18
OBERSTLØYTNANT
Hylse, felt, LUFT. 1 stk.
Splittede stjerner
Pris: 65,00

   
RD-19
MAJOR
Hylse, felt, LUFT. 1 stk.
Splittede stjerner
Pris: 45,00
RD-20
KAPTEIN
Hylse, felt, LUFT. 1 stk.
Splittede stjerner
Pris: 45,00
RD-21
LØYTNANT
Hylse, felt, LUFT. 1 stk.
Splittede stjerner
Pris: 40,00
RD-22
FENRIK
Hylse, felt, LUFT. 1 stk.
Splittede stjerner
Pris: 35,00
RD-23
X
x
Pris: x,000
RD-24
X
x
Pris: x,000

           

RD-25
GENERAL
Hylse, felt, LUFT. 1 stk
Pris: 150,00

RD-26
GENERALLØYTNANT
Hylse, felt, LUFT. 1 stk
Pris: 125,00
RD-27
GENERALMAJOR
Hylse, felt, LUFT. 1 stk
Pris: 100,00
RD-28
BRIGADER
Hylse, felt, LUFT. 1 stk
Pris: 75,00
RD-29
OBERST
Hylse, felt, LUFT. 1 stk.
Splittede stjerner og striper i slitekanten
Pris: 70,00
RD-30
OBERSTLØYTNANT
Hylse, felt, LUFT. 1 stk.
Splittede stjerner og striper i slitekanten
Pris: 65,00

           

RD-31
MAJOR
Hylse, felt, LUFT. 1 stk.
Splittede stjerner og striper i slitekanten
Pris: 55,00

RD-32
ADMIRAL
For feltantrekk.
Hylse, felt, SJØ. 1 stk
Pris: 125,00
RD-33
VISEADMIRAL
For feltantrekk.
Hylse, felt, SJØ. 1 stk
Pris: 115,00
RD-34
KONTRÉADMIRAL
For feltantrekk.
Hylse, felt, SJØ. 1 stk
Pris: 100,00
RD-35
ADMIRAL
For ørkenantrekk.
Hylse, felt, SJØ. 1 stk
Pris: 125,00
RD-36
VISEADMIRAL
For ørkenantrekk.
Hylse, felt, SJØ. 1 stk
Pris: 115,00

           

RD-37
KONTRÉADMIRAL
For ørkenantrekk.
Hylse, felt, SJØ. 1 stk
Pris: 100,00

RD-38
FLAGGKOMMANDØR
For ørkenantrekk.
Hylse, felt, SJØ. 1 stk
Pris: 100,0
RD-39
X
x
Pris: x,000
RD-40
X
x
Pris: x,000
RD-41
X
x
Pris: x,000
RD-42
X
x
Pris: x,000

           

RD-43
X
x
Pris: x,000

RD-44
X
x
Pris: x,00
RD-45
X
x
Pris: x,00
RD-46
X
x
Pris: x,00
RD-47
X
x
Pris: x,00
RD-48
X
x
Pris: x,00

           

RD-49
X
x
Pris: x,00

RD-50
X
x
Pris: x,00
RD-51
X
x
Pris: x,00
RD-52
X
x
Pris: x,00
RD-53
X
x
Pris: x,00
RD-54
X
x
Pris: x,00

           

RD-55
X
x
Pris: x,00

RD-56
X
x
Pris: x,00
RD-57
X
x
Pris: x,00
RD-58
X
x
Pris: x,00
RD-59
X
x
Pris: x,00
RD-60
X
x
Pris: x,00

           

RD-67
X
x
Pris: x,00

RD-68
X
x
Pris: x,00
RD-69
X
x
Pris: x,00
RD-70
X
x
Pris: x,00
RD-71
X
x
Pris: x,00
RD-72
X
x
Pris: x,00

           

RD-73
X
x
Pris: x,00

RD-74
X
x
Pris: x,00
RD-75
X
x
Pris: x,00
RD-76
X
x
Pris: x,00
RD-77
X
x
Pris: x,00
RD-78
X
x
Pris: x,00

           

RD-79
X
x
Pris: x,00

RD-80
X
x
Pris: x,00
RD-81
X
x
Pris: x,00
RD-82
X
x
Pris: x,00
RD-83
X
x
Pris: x,00
RD-84
X
x
Pris: x,00

           

RD-85
X
x
Pris: x,00

RD-86
X
x
Pris: x,00
RD-87
X
x
Pris: x,00
RD-88
X
x
Pris: x,00
RD-89
X
x
Pris: x,00
RD-90
X
x
Pris: x,00

           

RD-91
X
x
Pris: x,00

RD-92
X
x
Pris: x,00
RD-93
X
x
Pris: x,00
RD-94
X
x
Pris: x,00
RD-95
X
x
Pris: x,00
RD-96
X
x
Pris: x,00

           

RD-97
X
x
Pris: x,00

RD-98
X
x
Pris: x,00
RD-99
X
x
Pris: x,00