HÆREN - SERIEN FRA 1957


11101
1 DIVISJON
Jaquard vevet
Pris: 40,00

11102
6 DIVISJON
Sort kant, Jaquard vevet
Pris: 40,00
11103
BRIGADEN I
NORD-NORGE

Jaquard vevet
Pris: 35,00
11104
BRIGADEN I
SØR-NORGE

Jaquard vevet
Pris: 35,00
11105
ØSTFOLD OG AKERSHUS REGIMENT/KR 1
Jaquard vevet
Pris: 30,00
11106
TELEMARK REGIMENT/KR 3
Jaquard vevet, sort bak
Pris: 30,00

11107
TELEMARK REGIMENT/KR 3
Jaquard vevet, grønn bak
Pris: 60,00

11108
ØSTOPPLAND REGIMENT
KR 5
Jaquard vevet
Pris: 35,00
11109
ØSTOPPLAND REGIMENT
KR 5

Helbrodert
Pris: 40,00
11110
VESTOPPLAND REGIMENT
KR 6

Jaquard vevet, rød kant
Pris: 35,00
11111
VESTOPPLAND REGIMENT
KR 6

Jaquard vevet, sort kant
Pris: 45,00
11112
ROGALAND REGIMENT
KR 8

Jaquard vevet
Pris: 45,00

11113
MØRE OG SØR-TRØNDELAG REGIMENT/KR 12
Jaquard vevet
Pris: 40,00

11114
MØRE OG SØR-TRØNDELAG REGIMENT/KR 12
Helbrodert
Pris: 50,00
11115
NORD-TRØNDELAG REGIMENT/KR 13
Helbrodert
(4 prikker på framlabben)

Pris: 40,00
11116
NORD-TRØNDELAG REGIMENT/ KR 13
Jaquard vevet
(6 prikker på framlabben)

Pris: 50,00
11117
SØR-HÅLOGALAND LF
Jaquard vevet
Bak = Hvit

Pris: 40,00
11118
SØR-HÅLOGALAND LF
Jaquard vevet
Glinsende nylontråd

Pris: 50,00

11119
SØR-HÅLOGALAND
LF

Vevet
Nylontråd

Pris: 40,00

11120
NORD-HÅLOGALAND LF
Jaquard vevet
Pris: 40,00
11121
NORD-HÅLOGALAND LF
Helbrodert
Pris: 45,00
11122
FINNMARK LF
GARNISONEN I SØR-VARANGER

Jaquard vevet
Pris: 60,00
11123
FINNMARK LF
GARNISONEN I SØR-VARANGER
Helbrodert
Pris: 50,00
11124
ALTA BATALJON
Jaquard vevet
Pris: 60,00

 

11125
ALTA BATALJON
Brodert
Pris: 65,00

11126
VARANGER BATALJON
Jaquard vevet
Pris: 75,00
11127
KOMBINERT REGIMENT 7
Jaquard vevet
Pris: 600,00
Mest perfekte eksemplar jeg har sett
11128
6 DIVISJON
Rødkant, Helbrodert
Pris:60,00
11129
KOMBINERT
REGIMENT 9

Produsert i 1995 til fredsjubileet. Eldre inviterte offiserer ville ikke gå med det nye FDI9 merket som de ikke hadde noen som helst slags tilknytning til. Kun 25 produsert. Helbrodert
Pris: 300,00
11130
X
X
Pris: x,00