HÆREN - SERIEN FRA 1957


1101
1 DIVISJON
Jaquard vevet
Pris: 40,00

1102
6 DIVISJON
Sort kant, Jaquard vevet
Pris: 40,00
1103
BRIGADEN I
NORD-NORGE

Jaquard vevet
Pris: 35,00
1104
BRIGADEN I
SØR-NORGE

Jaquard vevet
Pris: 35,00
1105
ØSTFOLD OG AKERSHUS REGIMENT/KR 1
Jaquard vevet
Pris: 30,00
1106
TELEMARK REGIMENT/KR 3
Jaquard vevet, sort bak
Pris: 30,00

1107
TELEMARK REGIMENT/KR 3
Jaquard vevet, grønn bak
Pris: 60,00

1108
ØSTOPPLAND REGIMENT
KR 5
Jaquard vevet
Pris: 35,00
1109
ØSTOPPLAND REGIMENT
KR 5

Helbrodert
Pris: 40,00
1110
VESTOPPLAND REGIMENT
KR 6

Jaquard vevet, rød kant
Pris: 35,00
1111
VESTOPPLAND REGIMENT
KR 6

Jaquard vevet, sort kant
Pris: 45,00
1112
ROGALAND REGIMENT
KR 8

Jaquard vevet
Pris: 45,00

1113
MØRE OG SØR-TRØNDELAG REGIMENT/KR 12
Jaquard vevet
Pris: 40,00

1114
MØRE OG SØR-TRØNDELAG REGIMENT/KR 12
Helbrodert
Pris: 50,00
1115
NORD-TRØNDELAG REGIMENT/KR 13
Helbrodert
(4 prikker på framlabben)

Pris: 40,00
1116
NORD-TRØNDELAG REGIMENT/ KR 13
Jaquard vevet
(6 prikker på framlabben)

Pris: 50,00
1117
SØR-HÅLOGALAND LF
Jaquard vevet
Bak = Hvit

Pris: 40,00
1118
SØR-HÅLOGALAND LF
Jaquard vevet
Glinsende nylontråd

Pris: 50,00

1119
SØR-HÅLOGALAND
LF

Vevet
Nylontråd

Pris: 40,00

1120
NORD-HÅLOGALAND LF
Jaquard vevet
Pris: 40,00
1121
NORD-HÅLOGALAND LF
Helbrodert
Pris: 45,00
1122
FINNMARK LF
GARNISONEN I SØR-VARANGER

Jaquard vevet
Pris: 60,00
1123
FINNMARK LF
GARNISONEN I SØR-VARANGER
Helbrodert
Pris: 50,00
1124
ALTA BATALJON
Jaquard vevet
Pris: 60,00

     

1125
ALTA BATALJON
Brodert
Pris: 65,00

1126
VARANGER BATALJON
Jaquard vevet
Pris: 75,00
1127
KOMBINERT REGIMENT 7
Jaquard vevet
Pris: 600,00
Mest perfekte eksemplar jeg har sett
1128
X
X
Pris: x,00
1129
X
X
Pris: x,00
1130
X
X
Pris: x,00