HÆREN - MERKER FRA DEN ORIGINALE SERIEN FRA 1983


Merkets bakgrunn har ingen betydning. Ofte brukt der hvor merkets ytterste kant er hvit. men kan også være brukt i andre sammenhenger.

1201
DISTRIKTS-KOMMANDO
ØSTLANDET

Helbrodert

Pris: 35,00

1202
ØSTRE OSLOFJORD FD
FDI 1

Helbrodert

Pris: 35,00
1203
BRIGADE 1

Helbrodert

Pris: 35,00
1204
VESTRE
OSLOFJORD FD
FDI 3

Helbrodert

Pris: 35,00
Denne må ikke forveksles med FIST-H som har brodert kant rundt flagget
1205
BRIGADE 3

Helbrodert

Pris: 35,00
1206
AKERSHUS FD / FDI 4

Helbrodert

Pris: 35,00

1207
BRIGADEN I
SØR-NORGE

Helbrodert

Pris: 35,00

1208
ØST-OPPLAND FD / FDI 5

Helbrodert
Bak: Sort. Bredde: 67 mm

Pris: 35,00
1209
ØST-OPPLAND FD / FDI 5

Helbrodert
Bak: Rød. Bredde: 72 mm

Pris: 40,00
1210
ØST-OPPLAND FD / FDI 5

Helbrodert
Bak: Hvit. Bredde: 69 mm

Pris: 40,00
1211
BRIGADE 5

Helbrodert

Pris: 35,00
1212
VEST-OPPLAND FD / FDI 6

Helbrodert
Hodetoppen = Flat

Pris: 35,00
  Forskjeller også på fronten av merkene. Men enklere å se forskjellen på baksiden    

1213
VEST-OPPLAND FD / FDI 6

Helbrodert
Hodetoppen = Buet

Pris: 35,00

1214
BRIGADE 6

Helbrodert
Bjørnen = 52 mm høy

Pris: 35,00
1215
BRIGADE 6

Helbrodert
Bjørnen = 56 mm høy

Pris: 35,00
1216
DISTRIKTS-KOMMANDO SØRLANDET

Helbrodert
Bak: Sort

Pris: 35,00
1217
DISTRIKTS-KOMMANDO SØRLANDET

Helbrodert
Bak: Hvit

Pris: 35,00
1218
AGDER FD / FDI 7

Helbrodert

Pris: 35,00

1219
BRIGADE 7
Helbrodert
Pris: 35,00

1220
ROGALAND FD / FDI 8
Helbrodert
Pris: 35,00
1221
BRIGADE 8
Helbrodert
Pris: 35,00
1222
DISTRIKTS-KOMMANDO VESTLANDET
Helbrodert
Uten brodert kant på tårnet

Pris: 35,00
1223
DISTRIKTS-KOMMANDO VESTLANDET
Helbrodert
Med brodert kant på tårnet

Pris: 35,00
1224
HORDALAND FD
FDI 9

Helbrodert
Bak: Hodet hvitt

Pris: 35,00

1225
HORDALAND FD
FDI 9

Helbrodert
Bak: Hodet sort

Pris: 35,00

1226
FJORDANE FD
FDI 10
Helbrodert

Tungen kuttet rett og øyet er stort

Pris: 40,00
1227
FJORDANE FD / FDI 10
Helbrodert

Tungen rund og øyet mindre

Pris: 35,00
1228
BRIGADE VEST

Helbrodert

Pris: 35,00
1229
DISTRIKTS-KOMMANDO SØR- OG VESTLANDET

Helbrodert

Pris: 35,00
1230
DISTRIKTS-KOMMANDO TRØNDELAG

Helbrodert

Pris: 35,00

1231
MØRE FD / FDI 11
Helbrodert

Pris: 35,00

1232
SØR-TRØNDELAG FD
FDI 12

Helbrodert

Pris: 35,00
1233
BRIGADE 12

Helbrodert

Pris: 35,00
1234
NORD-TRØNDELAG FD
FDI 13

Helbrodert

Pris: 35,00
1235
BRIGADE 13
Helbrodert

Pris: 35,00
1236
DISTRIKTS-KOMMANDO
NORD-NORGE

Helbrodert

Pris: 35,00

1237
SØR-HÅLOGALAND LF
SØR-HÅLOGALAND REG

Helbrodert

Pris: 35,00

1238
BRIGADE 14

Helbrodert

Pris: 35,00
1239
NORD-HÅLOGALAND FD
NORD-HÅLOGALAND REG

Helbrodert

Pris: 35,00
1240
BRIGADE 15

Helbrodert

Pris: 35,00
1241
TROMS LANDFORSVAR

Helbrodert

Pris: 35,00
1242
BRIGADEN I NORD-NORGE

Helbrodert

Pris: 35,00


KOMMER PÅ AUKSJON

1243
FINNMARK LANDFORSVAR
ALTA BATALJON
VARANGER BATALJON

Helbrodert

Pris: 35,00

1244
GARNISONEN I PORSANGER

Helbrodert. Utgave 1

Pris: 35,00
1245
GARNISONEN I
SØR-VARANGER

Helbrodert. Utgave 1

Pris: 35,00
1246
KRIGSSKOLEN

Helbrodert. Utgave 1

Pris: 35,00
1247
HÆRENS JEGERSKOLE
Helbrodert

 
1248
HÆRENS FORSYNINGS-KOMMANDO

Helbrodert

Pris: 75,00