HÆREN - MERKER LIK SERIEN FRA 1983 MEN UTGITT SENERE

11301
INGENIØR-BATALJONEN
Originalutgave
Brodert på stoff. Utgave 1

Pris: 50,00

11302
INGENIØR-BATALJONEN
Skogsutgave
Brodert på stoff. Utgave 1

Pris: 55,00
11303
INGENIØR-BATALJONEN
Ørkenutgave
Brodert på stoff. Utgave 1

Pris: 60,00
11304
INGENIØR-BATALJONEN
Originalutgave
Brodert på stoff. Utgave 2

Pris: 50,00
11305
INGENIØR-BATALJONEN
Skogsutgave
Brodert på stoff. Utgave 2

Pris: 55,00
11306
INGENIØR-BATALJONEN
Ørkenutgave
Brodert på stoff. Utgave 2

Pris: 60,00

11307
KAMPSTØTTE-ESKADRON 6
Originalutgave
Helbrodert

Pris: x,00

11308
KAMPSTØTTE-ESKADRON 6
Skogsutgave
Helbrodert

Pris: x,00
11309
KAMPSTØTTE-ESKADRON 6
Ørkenutgave
Helbrodert

Pris: x,00
11310
BEFALSSKOLEN FOR KAMPVÅPENET
Originalutgave
Helbrodert

Pris: x,00
11311
BEFALSSKOLEN FOR KAMPVÅPENET
Skogsutgave
Helbrodert

Pris: x,00
11312
BEFALSSKOLEN FOR KAMPVÅPENET
Ørkenutgave
Helbrodert

Pris: x,00

11313
HÆRENS TAKTISKE TRENINGSSENTER
Originalutgave
Helbrodert Utgave 1

Pris: x,00

11314
HÆRENS TAKTISKE TRENINGSSENTER
Skogsutgave
Helbrodert Utgave 1

Pris: x,00
11315
HÆRENS TAKTISKE TRENINGSSENTER
Ørkenutgave
Helbrodert Utgave 1

Pris: x,00
11316
VERTSLANDS-
STØTTEBATALJONEN

Originalutgave
Helbrodert

Pris: x,00
11317
VERTSLANDS-
STØTTEBATALJONEN

Skogsutgave
Helbrodert

Pris: x,00
11318
VERTSLANDS-
STØTTEBATALJONEN

Ørkenutgave
Helbrodert

Pris: x,00

11319
PANSERBATALJONEN
Originalutgave
Helbrodert. Utgave 1

Pris: x,00

11320
PANSERBATALJONEN
Skogsutgave
Helbrodert

Pris: x,00
11321
PANSERBATALJONEN

Ørkenutgave
Helbrodert

Pris: x,00
11322
VÅPENSKOLEN FOR KAVALERIET
Originalutgave
Helbrodert

Pris: x,00
11323
VÅPENSKOLEN FOR KAVALERIET
Skogsutgave
Helbrodert

Pris: x,00
11324
VÅPENSKOLEN FOR KAVALERIET
Ørkenutgave
Helbrodert

Pris: x,00

 

11325
KRIGSSKOLEN
Originalutgave
Helbrodert. Utgave 2

Pris: x,00

11326
KRIGSSKOLEN
Skogsutgave
Helbrodert

Pris: x,00
11327
KRIGSSKOLEN
Ørkenutgave
Helbrodert

Pris: x,00
11328
SANITETS-BATALJONEN
Originalutgave
Helbrodert

Pris: x,00
11329
SANITETS-BATALJONEN
Skogsutgave
Helbrodert

Pris: x,00
11330
SANITETS-BATALJONEN
Ørkenutgave
Helbrodert

Pris: x,00

11331
6. DIVISJON/ SAMBANDS-BATALJONEN
Skogsutgave,
brodert på stof

Pris: 75,00

11332
6. DIV/
SAMBANDS-
BATALJONEN

Skogsutgave, helbrodert m/tekst i merket
Pris: 75,00
11333
FIST/H
Originalutgave, helbrodert. Seilet på vikingskipet har
 en tydelig brodert kant i motsetning til BRIG3
merket som ikke har
denne kanten

Pris: 75,00
11334
LAGRE OG VERKSTEDER I DKSV
Utgått. Helbrodert
Pris: 75,00
11335
LAGRE OG VERKSTEDER I DKT
Utgått. Helbrodert
Pris: x,00
11336
LAGRE OG VERKSTEDER I DKØ
Utgått. Helbrodert
Pris: 50,00

11337
BRO- OG OVERSETTINGS-KOMPANIET
Originalutgave.
Brodert på stoff

Pris: 90,00

11338
BRO- OG OVERSETTINGS-KOMPANIET
Skogsutgave. Utgave 1. Brodert på stoff m/hvit bakside
Pris: 90,00
11339
ABC-VERN-KOMPANIET
Originalutgave.
Brodert på stoff

Pris: 90,00
11340
ABC-VERN-KOMPANIET
Skogsutgave. Utgave 1. Brodert på stoff m/hvit bakside
Pris: 90,00
11341
INGENIØR-STØTTEKOMPANI
Originalutgave.
Brodert på stoff

Pris: 90,00
11342
INGENIØR-STØTTEKOMPANI
Skogsutgave. Utgave 1. Brodert på stoff m/hvit bakside
Pris: 90,00

11343
PANSRET INGENIØRKOMPANI
Skogsutgave Utgave 1. Brodert på stoff
Pris: 75,00

11344
2 BN /IR 16
Miniatyr skogsutgave.
36 x 40 mm. Brodert på stoff. (Det viste bildet er helbrodert.)

Pris: 75,00
11345
INGENIØR-REGIMENTET
Utgått. Helbrodert
Pris: 75,00
11346
MILITÆRPOLITI-BATALJONEN
Skogsutgave.
Brodert på stoff

Pris: 80,00
11347
LOGISTIKK-BATALJONEN
Skogsutgave.
Brodert på stoff

Pris: x,00
11348
SAMBANDS-REGIMENTET
Originalutgave
Helbrodert

Pris: x,00

         

11349
SANITETS-REGIMENTET
Originalutgave
Helbrodert

Pris: x,00

11350
X
X
Pris: x,00
11351
X
X
Pris: x,00
11352
X
X
Pris: x,00
11353
X
X
Pris: x,00
11354
X
X
Pris: x,00

           

11355
X
X
Pris: x,00

11356
X
X
Pris: x,00
11357
X
X
Pris: x,00
11358
X
X
Pris: x,00
11359
X
X
Pris: x,00
11360
X
X
Pris: x,00