HÆREN - DISTINKSJONER

11501
GENERAL
1975 - 1981, stoff
Pris: 150,00
11502
GENERALLØYTNANT

1975 - 1981, stoff

Pris: 150,00
11503
GENERALMAJOR

1975 - 1983, stoff

Pris: 150,00
11504
OBERST I

1975 - 1983, stoff

Pris: 100,00
11505
OBERST II

1975 - 1983, stoff

Pris: 75,00
11506
OBERSTLØYTNANT

1975 - 1983, stoff

Pris: 50,00

11507
MAJOR

1975 - 1983, stoff

Pris: 50,00
11508
KAPTEIN

1975 - 1983, stoff

Pris: 40,00
11509
LØYTNANT

1975 - 1983, stoff

Pris: 40,00
11510
FENRIK

1975 - 1983, stoff

Pris: 40,00
11511
STABSSERSJANT

1975, stoff, olivenfarget, smale vinkler

Pris: 75,00
11512
OVERSERSJANT

1975, stoff, olivenfarget,
smale vinkler

Pris: 65,00


 
11513
SERSJANT
1975 - 1983, stoff, olivenfarget, smale vinkler

Pris: 50,00
11514
KORPORAL

1975 - 1983, stoff,
olivenfarget, smale vinkler

Pris:50,00
11515
VISEKORPORAL

1975 - 1983, stoff, olivenfarget, smale vinkler

Pris: 50,00
11516
OBERST
Selvklebende vinyl, 5 stripe

Pris: 25,00
11517
OBERSTLØYNANT
Selvklebende vinyl, 5 stripe

Pris: 25,00
11518
MAJOR

Selvklebende vinyl, 5 stripe

Pris: 25,00

11519
KAPTEIN

Selvklebende vinyl, 5 stripe

Pris: 25,00
11520
LØYTNANT
Selvklebende vinyl, 5 stripe

Pris: 25,00
11521
FENRIK
Selvklebende vinyl, 5 stripe

Pris: 25,00
11522
SERSJANT
Selvklebende vinyl, 5 stripe

Pris: 25,00
11523
KORPORAL
Selvklebende vinyl, 5 stripe

Pris: 25,00
11524
VISEKORPORAL
Selvklebende vinyl, 5 stripe

Pris: 25,00

11525
GENERAL

Hylse felt, 2 stk

Pris: 350,00

11526
GENERALLØYTNANT
Hylse, felt, 2 stk

Pris: 325,00
11527
GENERALMAJOR

Hylse, felt, 2 stk

Pris: 300,00
11528
BRIGADER

Hylse, felt, 2 stk
Produsert senere men nå med sorte stjerner

Pris: 275,00
11529
GENERAL

Hylse, felt, 1 stk

Pris: 325,00
11530
GENERALLØYTNANT

Hylse, felt, 1 stk

Pris: 300,00

11531
GENERALMAJOR

Hylse, felt, 1 stk

Pris: 275,00

11532
BRIGADER

Hylse, felt, 1 stk

Pris: 250,00
11533
OBERST

Hylse, felt, ørken, 1 stk

Pris: 100,00
11534
OBERSTLØYTNANT

Hylse, felt, ørken, 1 stk

Pris: 75,00
11535
MAJOR

Hylse, felt, ørken, 1 stk

Pris: 50,00
11536
KAPTEIN

Hylse, felt, ørken, 1 stk

Pris: 40,00

11537
LØYTNANT

Hylse, felt, ørken, 1 stk

Pris: 40,00

11538
FENRIK

Hylse, felt, ørken, 1 stk

Pris: 40,00
11539
SERSJANT

Hylse, felt, ørken, 1 stk

Pris: 40,00
11540
KORPORAL

Hylse, felt, ørken, 1 stk

Pris: 40,00
11541
VISEKORPORAL

Hylse, felt, ørken, 1 stk

Pris: 40,00
11542
GRENADER

Hylse, felt, ørken, 1 stk

Pris: 40,00

11543
GENERAL

Hylse, felt, ørken, 1 stk

Pris: 325,00

11544
GENERALLØYTNANT

Hylse, felt, ørken, 1 stk

Pris: 300,00
11545
GENERALMAJOR

Hylse, felt, ørken, 1 stk

Pris: 275,00
11546
BRIGADER

Hylse, felt, ørken, 1 stk

Pris: 250,00
11547
OBERST I

Hylse, felt, 2 stk
Slitekantavstand: 42 mm

Pris: 75,00
11548
OBERST I

Hylse, felt, 2 stk
Slitekantavstand: 32 mm

Pris: 75,00

11549
OBERST II

Hylse, felt, 2 stk
Slitekantavstand: 42 mm

Pris: 70,00

11550
OBERST II
Hylse, felt, 2 stk
Slitekantavstand: 32 mm

Pris: 70,00
11551
OBERSTLØYTNANT

Hylse, felt, 2 stk
Slitekantavstand: 42 mm

Pris: 65,00
11552
OBERSTLØYTNANT

Hylse, felt, 2 stk
Slitekantavstand: 32 mm

Pris: 65,00
11553
MAJOR

Hylse, felt, 2 stk
Slitekantavstand: 42 mm

Pris: 50,00
11554
MAJOR

Hylse, felt, 2 stk
Slitekantavstand: 32 mm

Pris: 50,00

11555
KAPTEIN

Hylse, felt, 2 stk

Pris: 40,00

11556
LØYTNANT

Hylse, felt, 2 stk

Pris: 40,00
11557
FENRIK

Hylse, felt, 2 stk

Pris: 40,00
11558
SERSJANT

Hylse, felt, 2 stk
Vinkelbredde: 20 mm

Pris: 40,00
11559
SERSJANT

Hylse, felt, 2 stk
Vinkelbredde: 22 mm
Større avstand mellom vinklene

Pris: 40,00
11560
KORPORAL

Hylse, felt, 2 stk
Vinkelbredde: 20 mm

Pris: 40,00

11561
KORPORAL

Hylse, felt, 2 stk
Vinkelbredde: 22 mm
Større avstand mellom vinklene

Pris: 40,00
11562
VISEKORPORAL

Hylse, felt, 2 stk
Vinkelbredde: 20 mm

Pris: 40,00
11563
VISEKORPORAL

Hylse, felt, 2 stk
Vinkelbredde: 22 mm

Pris: 40,00
11564
BEFALSSKOLEELEV (S)

Hylse, felt, 2 stk

Pris: 40,00
11565
USK/UB-KURSELEV (K)

Hylse, felt, 2 stk

Pris: 40,00
11566
YRKESSKOLEELEV (Y)

Hylse, felt, 2 stk

Pris: 40,00

 

11567
HMKG, KORPORALSKRONE

Vevet gradsmerke

Pris: 40,00

11568
HMKG, UB-KORPORAL
Vevet gradsmerke

Pris: 45,00
11569
BEFALSSKOLEELEV
Hylse, skjorte kaki,
gule vinkler

Pris: 100,00
11570
KURS
ELEV
Hylse, skjorte kaki,
gule vinkler

Pris: 100,00
11571
BEFALSSKOLEELEV
Skulderklaffer, M/70,
hvite vinkler

Pris: 125,00
11572
KURS
ELEV
Skulderklaffer, M/70,
gule vinkler

Pris: 125,00

           

11573
X

X

Pris: x,00

11574
X

X

Pris: x,00
11575
X

X

Pris: x,00
11576
X

X

Pris: x,00
11577
X

X

Pris: x,00
11578
X

X

Pris: x,00

           

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

           

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X