HÆREN - GODKJENT SOLDAT MERKER


NB! Bakgrunnsfargen har ingen betydning. Bildene er bare brukt i andre sammenhenger og med forskjellige farger tidligere. Merkene står ikke i rekkefølge av noe slag og forskjell i bildestørrelse betyr heller intet.
GODKJENT SOLDATMERKER - UTGAVE 1, 2 OG 3 (MED 5 BLADER I KRANSEN PÅ HVER SIDE)
   
11701
INFANTERISOLDAT
Sølvfarget metall med
tykke sorte konturer i bajonetten

Pris: 50,00
11702
INFANTERISOLDAT
Skogsutgave, brodert
Pris: 20,00
11703
INFANTERISOLDAT

Skogsutgave, vevet
med rødlig tråd

Pris: 25,00
11704
INFANTERISOLDAT
Ørkenutgave, vevet
Pris: 25,00
11705
INFANTERISOLDAT
Skogsutgave, vevet
med lys grå tråd

Pris: 15,00
11706
INFANTERISOLDAT
Sølvfarget metall uten konturer i bajonetten
Pris: 75,00

SOLGT
11707
DRAGON
Sølvfarget metall
Stor utgave 35 mm bred. Produsent: Sporrong

Pris: 30,00
11708
DRAGON
Skogsutgave, brodert
Pris: 20,00
11709
DRAGON
Skogsutgave, vevet
med rødlig tråd

Pris: 15,00
11710
DRAGON
Ørkenutgave, vevet
Pris: 15,00
11711
DRAGON
Skogsutgave, vevet
med lys grå tråd

Pris: 15,00
11712
DRAGON
Sølvfarget metall
Stor utgave 29 mm bred. Produsent: Sporrong

Pris: 30,00

 
   
11713
ARTILLERIST
Sølvfarget metall
Pris: 30,00
11714
ARTILLERIST
Skogsutgave, brodert
Pris: 25,00
11715
ARTILLERIST
Skogsutgave, vevet
med rødlig tråd

Pris: 15,00
11716
ARTILLERIST
Ørkenutgave, vevet
Pris: 15,00
11717
ARTILLERIST
Skogsutgave, vevet
med lys grå tråd

Pris: 15,00
11718
X
X
Pris: x,00

     

11713 LVART
LUFTVERN-
ARTILLERIST

Sølvfarget metall
Pris: 45,00

11714 LVART
LUFTVERN-
ARTILLERIST

Skogsutgave, brodert
Pris: 35,00
11715 LVART
LUFTVERN-
ARTILLERIST

Skogsutgave, vevet
med rødlig tråd

Pris: 35,00
11716 LVART
X
X
Pris: x,00
11717 LVART
X
X
Pris: x,00
11718 LVART
X
X
Pris: x,00

       
11719
INGENIØRSOLDAT
Sølvfarget metall
Pris: 60,00
11720
INGENIØRSOLDAT
Skogsutgave, brodert
Pris: 35,00
11721
INGENIØRSOLDAT
Skogsutgave, vevet
med rødlig tråd
Pris: 25,00
11722
INGENIØRSOLDAT
Ørkenutgave. Vevet
Pris:25,00
11723
INGENIØRSOLDAT
Skogsutgave, vevet med
lys grå tråd

Pris: 25,00
11724
X
X
Pris: x,00

       
11725
TRENSOLDAT
INTENDANTUR

Sølvfarget metall
Pris: 60,00
11726
TRENSOLDAT
INTENDANTUR

Skogsutgave, brodert
Pris: 35,00
11727
TRENSOLDAT
INTENDANTUR

Skogsutgave, vevet
med rødlig tråd
Pris: 25,00
11728
TRENSOLDAT
INTENDANTUR

Ørkenutgave. Vevet
Pris: 30,00
11729
X
X
Pris: x,00
11730
X
X
Pris: x,00

       
11731
TRENSOLDAT
TRANSPORT

Sølvfarget metall
Pris: 60,00
11732
TRENSOLDAT
TRANSPORT

Skogsutgave, brodert
Pris: 35,00
11733
TRENSOLDAT
TRANSPORT

Skogsutgave, vevet
med rødlig tråd
Pris: 25,00
11734
TRENSOLDAT
TRANSPORT

Ørkenutgave. Vevet
Pris: 30,00
11735
X
X
Pris: x,00
11736
X
X
Pris: x,00

       
11737
TRENSOLDAT
AMMUNISJON

Sølvfarget metall
Pris: 60,00
11738
TRENSOLDAT
AMMUNISJON

Skogsutgave, brodert
Pris: 35,00
11739
TRENSOLDAT
AMMUNISJON

Skogsutgave, vevet
med rødlig tråd
Pris: 25,00
11740
TRENSOLDAT
AMMUNISJON

Ørkenutgave, vevet
Pris: 30,00
11741
X
X
Pris: x,00
11742
X
X
Pris: x,00

       
11743
SANITETSSOLDAT
Sølvfarget metall
Pris: 60,00
11744
SANITETSSOLDAT
Skogsutgave, brodert
Pris: 35,00
11745
SANITETSSOLDAT
Skogsutgave, vevet
med rødlig tråd
Pris: 25,00
11746
SANITETSSOLDAT
Ørkenutgave, vevet
Pris: 25,00
11747
SANITETSSOLDAT
Skogsutgave, vevet med
lys grå tråd
Pris: 25,00
11748
X
X
Pris: x,00

GODKJENT SOLDATMERKER - UTGAVE 2 (MED 6 BLADER I KRANSEN PÅ HVER SIDE)
ALLE TØYMERKENE ER VEVET OM IKKE ANNET ER NEVNT

 

11749
GODKJENT
INFANTERISOLDAT

Sølvfarget metall
01 = BLANK
02 = MATT

Pris: 35,00

11750
GODKJENT
INFANTERISOLDAT

Gullfarget metall
01 = BLANK
02 = MATT

Pris: 35,00
11751
GODKJENT
INFANTERISOLDAT

Skogsutgave
Pris: 20,00
11752
GODKJENT
INFANTERISOLDAT

Ørkenutgave
Pris: 20,00
11753
INFANTERISOLDAT
Sjøutgave, vevet
Pris: 25,00
11754
GODKJENT
INFANTERISOLDAT

5-stripe. Selvklebende vinyl
Pris: 70,00

11755
GODKJENT DRAGON
Metall. Sølvfarget
01 = BLANK
02 = MATT

Pris: 35,00

11756
GODKJENT DRAGON
Metall. Gullfarget
01 = BLANK
02 = MATT

Pris: 35,00
11757
GODKJENT DRAGON
Skogsutgave
Pris: 25,00
11758
GODKJENT DRAGON
Ørkenutgave
Pris: 25,00
11759
GODKJENT INGENIØRSOLDAT
Skogsutgave
Pris: 25,00
11760
GODKJENT INGENIØRSOLDAT
Ørkenutgave
Pris: 25,00

 

11761
GODKJENT ARTILLERIST
Metall. Sølvfarget
01 = BLANK
02 = MATT

Pris: 35,00

11762
GODKJENT ARTILLERIST
Metall. Gullfarget
01 = BLANK
02 = MATT

Pris: 35,00
11763
GODKJENT ARTILLERIST
Skogsutgave
Pris: 25,00
11764
GODKJENT ARTILLERIST
Ørkenutgave
Pris: 25,00
11765
GODKJENT
HV-SOLDAT

Metall
Pris: 50,00
11766
GODKJENT
HV-SOLDAT

Skogsutgave. Brodert på stoff
Pris: 55,00

11767
GODKJENT TRENSOLDAT TRANSPORT
Metall. Sølvfarget
01 = BLANK
02 = MATT

Pris: 35,00

11768
GODKJENT TRENSOLDAT TRANSPORT
Metall.Gullfarget
01 = BLANK
02 = MATT

Pris: 35,00
11769
GODKJENT TRENSOLDAT TRANSPORT
Skogsutgave
Pris: 25,00
11770
GODKJENT TRENSOLDAT TRANSPORT
Ørkenutgave
Pris: 25,00
11771
GODKJENT
HV-SOLDAT

Skogsutgave.
Vevet
Pris: 50,00
11772
GODKJENT
HV-SOLDAT

Ørkenutgave.
Vevet
Pris: 50,00

   

11773
GODKJENT TRENSOLDAT AMMUNISJON
Metall. Sølvfarget
01 = BLANK
02 = MATT

Pris: 35,00

11774
GODKJENT TRENSOLDAT AMMUNISJON
Metall. Gullfarget
01 = BLANK
02 = MATT

Pris: 35,00
11775
GODKJENT TRENSOLDAT AMMUNISJON
Skogsutgave
Pris: 25,00
11776
GODKJENT TRENSOLDAT AMMUNISJON
Ørkenutgave
Pris: 25,00
11777
X
X
Pris: x,00
11778
X
X
Pris: x,00

   

11779
GODKJENT TRENSOLDAT INTENDANTUR
Metall. Sølvfarget
01 = BLANK
02 = MATT

Pris: 35,00

11780
GODKJENT TRENSOLDAT INTENDANTUR
Metall. Gullfarget
01 = BLANK
02 = MATT

Pris: 35,00
11781
GODKJENT TRENSOLDAT INTENDANTUR
Skogsutgave
Pris: 25,00
11782
GODKJENT TRENSOLDAT INTENDANTUR
Ørkenutgave
Pris: 25,00
11783
X
X
Pris: x,00
11784
X
X
Pris: x,00

 

11786
GODKJENT SANITETSSOLDAT
01 = BLANK
02 = MATT

Pris: 35,00
11787
GODKJENT SANITETSSOLDAT
Skogsutgave
Pris: 25,00
11788
GODKJENT SANITETSSOLDAT
Ørkenutgave
Pris: 25,00
11789
GODKJENT SANITETSSOLDAT
Metall. Antikk sølvfarget
IKKE GODKJENT

Pris: 35,00
11790
GODKJENT SANITETSSOLDAT
Metall. Antikk gullfarget
IKKE GODKJENT

Pris: 35,00