VÅPENART-, SKOLE- OG BRANSJEMERKER


11801
GENERALITETET
Forgylt
Pris: 35,00
11802
INFANTERIET
Forgylt
Pris: 35,00
11803
HMKG OG KRIGSSKOLEN
Forsølvet
Pris: 35,00
11804
KAVALERIET
Venstrevendt
Forgylt

Pris: 35,00
11805
KAVALERIET
Høyrevendt
Forgylt

Pris: 35,00
11806
ARTILLERIET
Forgylt
Pris: 35,00

11807
INGENIØRVÅPNET
Forgylt
Pris: 40,00
11808
HÆRENS SAMBAND
Forgylt
Pris: 35,00
11809
HÆRENS TRANSPORTKORPS
Forgylt
Pris: 40,00
11810
HÆRENS INTENDANTUR
Forgylt
Pris: 40,00
11811
HÆRENS VÅPENTEKNISKE KORPS
Forgylt
Pris: 35,00
11812
PERSONELL I
SPESIELL TJENESTE

Forgylt
Pris: 60,00

11813
HÆRENS SANITET
Venstrevendt
Forgylt

Pris: 35,00
11814
HÆRENS SANITET
Høyrevendt
Forgylt

Pris: 35,00
11815
VETERINÆRKORPSET
Venstrevendt
Forgylt

Pris: 60,00
11816
VETERINÆRKORPSET
Høyrevendt
Forgylt

Pris: 60,00
11817
MILITÆR-
JURISTER
Forgylt
Pris: 45,00
11818
PRESSE- OG INFORMASJONS-PERSONELL
Forgylt
Pris: 50,00

11819
FELTPOST-
PERSONELL
Venstrevendt
Forgylt

Pris: 60,00
11820
FELTPOST-
PERSONELL
Høyrevendt
Forgylt

Pris: 60,00
11821
FELTPRESTKORPSET
Forgylt
Pris: 35,00
11822
FELTPRESTKORPSET
Forsølvet
Pris: 35,00
11823
MILITÆRMUSIKERE
Forgylt
Pris: 35,00
11824
MILITÆRMUSIKERE
Forsølvet
Pris: 35,00

11825
BEFALSSKOLENS-
ØVERSTE AVDELING
Forsølvet
Pris: 125,00

11826
KRIGSSKOLEN
Venstrevendt
Forsølvet

Pris: 35,00
11827
KRIGSSKOLEN
Høyrevendt
Forsølvet

Pris: 35,00
11828
BEFALSSKOLEELEV
Forgylt
Pris: 35,00
11829
BEFALSSKOLEELEV
Forsølvet
Pris: 35,00
11830
UTSKREVET SERSJANTKURS
Forgylt
Pris: 35,00

   

11831
UTSKREVET SERSJANTKURS
Forsølvet
Pris: 35,00

11832
LAGFØRERSKOLEN
Forgylt
Pris: 40,00
11833
LAGFØRERSKOLEN
Forsølvet
Pris: 40,00
11834
YRKESSKOLE
Forgylt
Pris: 35,00
11835
X
x
Pris: 35,00
11836
X
x
Pris: 35,00