SJØFORSVARETS ANDRE MERKERSOLGT
12201
SOKG CR 2010 [SPECIAL OPERATIONS KITCHEN GROUP]

Dette er kjøkkenlaget fra Ramsund Orlogsstasjon når de er på øvelse Cold Response
Brodert på sort stoff. Laserskåret kant
MEGET SJELDEN
Prsis: 175,00
12202
K.N.M. BERGEN
F-301
Vevet m/gulltråd. Overlockkant
Pris: 80,00
12203
KNM KVIKK - NAVY BLASTERS
Helbrodert. Rundt m/banderole oppe og nede
Pris: 125,00
12204
S314. Brodert m/gulltråd på sort stoff. Overlock kant
Pris: 75,00
12206
PENGUIN MK3 RAKETT
Brodert på stoff
Pris: 100,00


SOLGT
12207
K.N.M OSLO
Pris: 35,00
12209
K.N.M. KYSTVAKTEN
Luebånd med feil tekst.
Skulle bare stått KYSTVAKTEN

Pris: 75,00
12211
ROYAL NORWEGIAN NAVY SUB-KILLER-TEAM
Vevet. Skjoldformet

Pris: 80,00
12212
SKYTTER I HANDELSFLÅTEN
Brodert på hvitt stoff
Pris: 75,00

12213
FLIGHT DECK
ASSISTANT

Brodert på stoff
Pris: 50,00
12214
FLIGHT DECK
CREW

Brodert på stoff
Pris: 50,00
12215
FLIGHT DECK
OFFICER

Brodert på stoff
Pris: 50,00
12216
FLIGHT DECK
OFFICER
INSTRUCTOR

Brodert på stoff
Pris: 75,00
12217
FLIGHT DECK
OFFICER
500 LANDINGS

Brodert på stoff med sølvtråd
Pris: 100,00
12218
FLIGHT DECK
OFFICER
1000 LANDINGS

Brodert på stoff med
gulltråd

Pris: 100,00


SOLGT
     
12219
TAKTISK BÅTSKVADRON
Originalutgave
Pris: 50,00
12220
TAKTISK BÅTSKVADRON
Skogutgave
Pris: 55,00
12221
TAKTISK BÅTSKVADRON
Ørkenutgave
Pris: 70,00
12222
X
X
Pris: x,00
12223
X
X
Pris: x,00
12224
X
X
Pris: x,00

           
12225
X
X
Pris: x,00
12226
X
X
Pris: x,00
12227
X
X
Pris: x,00
12228
X
X
Pris: x,00
12229
X
X
Pris: x,00
12230
X
X
Pris: x,00

           
12231
X
X
Pris: x,00
12232
X
X
Pris: x,00
12233
X
X
Pris: x,00
12234
X
X
Pris: x,00
12235
X
X
Pris: x,00
1223
X
X
Pris: x,00