SJØFORSVARETS ANDRE MERKERSOLGT
12201
SOKG CR 2010 [SPECIAL OPERATIONS KITCHEN GROUP]

Dette er kjøkkenlaget fra Ramsund Orlogsstasjon når de er på øvelse Cold Response
Brodert på sort stoff. Laserskåret kant
MEGET SJELDEN
Prsis: 175,00
12202
K.N.M. BERGEN
F-301
Vevet m/gulltråd. Overlockkant
Pris: 80,00
12203
KNM KVIKK - NAVY BLASTERS
Helbrodert. Rundt m/banderole oppe og nede
Pris: 125,00
12204
S314. Brodert m/gulltråd på sort stoff. Overlock kant
Pris: 75,00
12206
PENGUIN MK3 RAKETT
Brodert på stoff
Pris: 100,00

12207
K.N.M OSLO
Pris: 35,00
12209
K.N.M. KYSTVAKTEN
Luebånd med feil tekst
Pris: 75,00
12211
ROYAL NORWEGIAN NAVY SUB-KILLER-TEAM
Vevet. Skjoldformet

Pris: 80,00
12212
SKYTTER I HANDELSFLÅTEN
Brodert på hvitt stoff
Pris: 75,00

           
12213
FLIGHT DECK
X
Pris: x,00
12214
X
X
Pris: x,00
12215
X
X
Pris: x,00
12216
X
X
Pris: x,00
12217
X
X
Pris: x,00
12218
X
X
Pris: x,00

           
12219
X
X
Pris: x,00
12220
X
X
Pris: x,00
12221
X
X
Pris: x,00
12222
X
X
Pris: x,00
12223
X
X
Pris: x,00
12224
X
X
Pris: x,00

           
12225
X
X
Pris: x,00
12226
X
X
Pris: x,00
12227
X
X
Pris: x,00
12228
X
X
Pris: x,00
12229
X
X
Pris: x,00
12230
X
X
Pris: x,00

           
12231
X
X
Pris: x,00
12232
X
X
Pris: x,00
12233
X
X
Pris: x,00
12234
X
X
Pris: x,00
12235
X
X
Pris: x,00
1223
X
X
Pris: x,00