SJØFORSVARETS ANDRE MERKERSOLGT
12201SOKG CR 2010 [SPECIAL OPERATIONS KITCHEN GROUP]
Dette er kjøkkenlaget fra Ramsund Orlogsstasjon når de er på øvelse Cold Response
Brodert på sort stoff. Laserskåret kant
MEGET SJELDEN
Prsis: 175,00
12202
K.N.M. BERGEN
F-301
Vevet m/gulltråd. Overlockkant
Pris: 80,00
12203
KNM KVIKK - NAVY BLASTERS
Helbrodert. Rundt m/banderole oppe og nede
Pris: 125,00
12204
S314. Brodert m/gulltråd på sort stoff. Overlock kant
Pris: 75,00
12206
PENGUIN MK3 RAKETT
Brodert på stoff
Pris: 100,00

12207
K.N.M OSLO
Pris: 35,00
12209
K.N.M. KYSTVAKTEN
Luebånd med feil tekst
Pris: 75,00
12210
ROYAL NORWEGIAN NAVY SUB-KILLER-TEAM
Vevet. Skjoldformet

Pris: 80,00
12212
SKYTTER I HANDELSFLÅTEN
Brodert på hvitt stoff
Pris: 75,00

           
12213
X
X
Pris: x,00
12214
X
X
Pris: x,00
12215
X
X
Pris: x,00
12216
X
X
Pris: x,00
12217
X
X
Pris: x,00
12218
X
X
Pris: x,00