SJØFORSVARET - DISTINKSJONER


12501
ADMIRAL
Hylse, felt, 1 stk
Pris: 250,00
12502
VISEADMIRAL
Hylse, felt, 1 stk
Pris: 200,00
12503
KONTRÉADMIRAL
Hylse, felt, 1 stk
Pris: 200,00
12504
FLAGGKOMMANDØR
Hylse, felt, 1 stk
Pris:175,00
12505
KOMMANDØR I FLAGGKOMMANDØR
Hylse, tjenesteantrekk, 2 stk
Pris: 150,00
12506
 FLAGGKOMMANDØR
Hylse, felt, oliven, 2 stk
Pris: 125,00

12507
KOMMANDØR I
FLAGGKOMMANDØR

Hylse, felt, oliven, 2 stk
Høyre/venstre

Pris: 100,00
12508
KOMMANDØR-KAPTEIN
Hylse, felt, oliven, 2 stk
Høyre/venstre

Pris: 75,00
12509
ORLOGSKAPTEIN
Hyle, felt, oliven, 2 stk
Høyre/venstre

Pris:50,00
12510
KOMMANDØR I
Selvklebende vinyl,
gull på sort, 5 stripe

Pris: 25,00
12511
KOMMANDØR II
Selvklebende vinyl,
gull på sort, 5 stripe

Pris: 25,00
12512
KOMMANDØR-
KAPTEIN

Selvklebende vinyl,
gull på sort, 5 stripe

Pris: 25,00

12513
ORLOGSKAPTEIN
Selvklebende vinyl,
gull på sort, 5 stripe

Pris: 25,00
12514
FENRIK
Selvklebende vinyl,
gull på sort, 5 stripe

Pris: 25,00
12515
KVARTERMESTER
VERNEPLIKTIG

Selvklebende vinyl,
GULL på sort, 5 stripe

Pris: 25,00
12516
KVARTERMESTER
VERNEPLIKTIG

Selvklebende vinyl,
GUL på sort, 5 stripe

Pris: 25,00
12517
KVARTERMESTER
UTSKREVET

Selvklebende vinyl,
RØD på sort, 5 stripe

Pris: 25,00
12518
LEDENDE VERVET
Selvklebende vinyl,
Gull på sort, 5 stripe

Pris: 25,00

12519
LEDENDE MENIG
Selvklebende vinyl,
Rød på sort, 5 stripe

Pris: 25,00
12520
KADETTASPIRANT VERVET
Selvklebende vinyl,
Gull på sort, 5 stripe

Pris: 25,00
12521
KADETTASPIRANT VERVET
Selvklebende vinyl,
Gull på oliven, 5 stripe

Pris: 25,00
12522
MENIG I SÆRKLASSE
Selvklebende vinyl,
Rød på sort, 5 stripe

Pris: 25,00
12523
UTSKREVET MENIG
Selvklebende vinyl,
Rød på sort, 5 stripe

Pris: 25,00
12524
LEDENDE MENIG
Selvklebende vinyl,
Rød på sort, 5 stripe

Pris: 25,00

   
12525
KOMMANDØR II
Selvklebende vinyl,
GULL på oliven

Pris: 5,00
12526
KOMMANDØR II
Selvklebende vinyl,
GUL på oliven

Pris: 5,00
12527
KOMMANDØR-
KAPTEIN

Selvklebende vinyl,
gul på sort

Pris: 5,00
12528
KONSTABEL
1 KLASSE

Gull på sort
Pris: 5,00
12529
KONSTABEL
2 KLASSE

Gull på sort
Pris: 5,00
12530
KONSTABEL
3 KLASSE

Gull på sort
Pris: 5,00

12531
KVARTERMESTER
Rød på sort
Pris: 5,00
12532
BEFALSELEV
Rød på sort
Pris: 5,00
12533
LEDENDE MENIG
Rød på sort
Pris: 5,00
12534
MENIG I SÆRKLASSE
Rød på sort
Pris: 5,00
12535
KADETTASPIRANT VERVET
Selvklebende vinyl,
Gull på oliven

Pris: 5,00
12536
KOMMANDØR
Hylse, felt, 1 stk
Pris: 65,00

12537
KOMMANDØR-KAPTEIN
Hylse, felt, 1 stk
Pris: 65,00
12538
ORLOGSKAPTEIN
Hylse, felt, 1 stk
Pris: 50,00
12539
KAPTEINLØYTNANT
Hylse, felt, 1 stk
Pris: 50,00
12540
LØYTNANT
Hylse, felt, 1 stk
Pris: 65,00
12541
FENRIK
Hylse, felt, 1 stk
Pris: 65,00
12542
KVARTERMESTER
Hylse, felt, 1 stk
Pris: 65,00

12543
BSKA - B-KLASSEN
Fra 1995
Hylse, felt, oliven, 2 stk
Pris: x,00
12544
UTSKREVET MENIG
Hylse, felt, oliven, 2 stk
Pris: x,00
12545
UTSKREVET LEDENDE MENIG
Hylse, felt, oliven, 2 stk
Pris: x,00
12546
BSKA - C-KLASSEN
Hylse, felt, oliven, 2 stk
Pris: x,00
12547
BSKA - B-KLASSEN
Til 1995
Hylse, felt, oliven, 2 stk
Pris: x,00
12548
ELEV UK ORDNING
Hylse, felt, oliven, 2 stk
Pris: x,00

12549
KVARTERMESTER
VERNEPLIKTIG

Hylse, felt, oliven, 2 stk
Pris: x,00
12550
KOMMANDØR-
KAPTEIN

Fra 1994
Hylse, felt, oliven, 2 stk
Pris: x,00
12551
KVARTERMESTER
UTSKREVET

Hylse, felt, oliven, 2 stk
Pris: x,00
12552
KVARTERMESTER
VERNEPLIKTIG

Hylse, felt, sort, 2 stk
Pris: x,00
12553
KOMMANDØR II
Til 1994
Hylse, felt, oliven, 2 stk
Pris: x,00
12554
FENRIK
Hylse, felt, oliven, 2 stk
Pris: x,00

       
12555
LØYTNANT
Hylse, felt, oliven, 2 stk
Pris: x,00
12556
ORLOGSKAPTEIN
Den "korte" utgaven som ikke går rundt hele hylsen.
Hylse, felt, oliven, 2 stk

Pris: x,00
12557
X
X

Pris: x,00
12558
X
X

Pris: x,00
12559
X
X

Pris: x,00
12560
X
X

Pris: x,00

           
12561
X
X

Pris: x,00
12562
X
X

Pris: x,00
12563
X
X

Pris: x,00
12564
X
X

Pris: x,00
12565
X
X

Pris: x,00
12566
X
X

Pris: x,00

           
12567
X
X

Pris: x,00
12568
X
X

Pris: x,00
12569
X
X

Pris: x,00
12570
X
X

Pris: x,00
12571
X
X

Pris: x,00
12572
X
X

Pris: x,00