ALT ANNET RELATERT TIL LUFTFORSVARET


 
13901
COIN
131 WING

Pris 125,00
13902
COIN
PAPA AB HUNGARY

Pris 125,00
13903
VELFERDSJENESTEN
LUFTFORSVARET

Metallnål
Pris 75,00
13904
SANITETSMERKE
Bæres av befal, sanitet og USK SAN BEFAL som er rulleført i FSAN og bærer Luftforsvarets uniform.
Metall med emalje

Pris 100,00
13905
FALLSKJERMVING
M/83 MINIATYR FOR
MESSUNIFORM

Børstet "sølv"
Pris 150,00
13906
X
X
Pris x,00

           
13907
X
X
Pris x,00
13908
X
X
Pris x,00
13909
X
X
Pris x,00
13910
X
X
Pris x,00
13911
X
X
Pris x,00
13912
X
X
Pris x,00

       
13913
FLO/F
TRANSPORT

Pris 25,00
13914
PAPA AIR BASE
Pris 25,00
13915
X
X
Pris x,00
13916
X
X
Pris x,00
13917
X
X
Pris x,00
13918
X
X
Pris x,00

           
13919
X
X
Pris x,00
13920
X
X
Pris x,00
13921
X
X
Pris x,00
13922
X
X
Pris x,00
13923
X
X
Pris x,00
13924
X
X
Pris x,00

           

13925
X
X
X

13926
X
X
X
13927
X
X
X
13928
X
X
X
13929
X
X
X
13930
X
X
X

           

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

           

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

           

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

           

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X