THOMSENKRUS


19001
010-01
FSES

Pris: 150,00
19002
010-03
UNMIS

Pris: 200,00
19003
010-04
UNMISS

Pris: 150,00
19004
010-05
FEH

Pris: 175,00
19005
030-12
BALTIC AIR
POLICING

Pris: 150,00
19006
030-09
BASESETT II

Pris: 150,00

19007
20-15B
KNM TORDENSKJOLD
Sort tekst
Pris: 100,00
19008
20-17B
KNM HORTEN
Sort tekst
Pris: 125,00
19009
20-32
SFK

Pris: 125,00
19010
20-85
KNM HORTEN

Pris: 125,00
19011
20-132
26. MTB SKVADRON

Pris: 150,00
19012
20-133
21. MTB SKVADRON

Pris: 150,00

19013
20-4
KNM NARVIK
Sort tekst
Pris: 125,00
19014
010-06
APC PLATOON

Pris: 175,00
19015
030-16
331 SKVADRON

Pris: 125,00
9022
060-11
TRONDHEIM POLITIKAMMER
(FEIL - Skulle vært "distrikt" og ikke "kammer")
Pris: 125,00
19017
080-02
JAN MAYEN

Pris: 150,00
19018
40-47
MØRE INFANTERI-REGIMENT

Pris: 150,00

19019
050-22
ØST-FINNMARK
HV-18

Pris: 125,00
19020
050-23
VEST-FINNMARK
HV-17

Pris: 125,00
19021
050-26
AGDER OG ROGALAND
HV-08

Pris: 125,00
19016
040-19
KRIGSSKOLEN

Pris: 125,00
19023
060-14A
ASKER OG BÆRUM
POLITIDISTRIKT

Pris: 150,0
19024
06-15
POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE

Pris: 175,00

19025
060-17
OSLO POLITIETS TJENESTEHUNDKLUB

Pris: 150,00

19026
060-22
NORSK POLITHUNDELAG

Pris: 150,00
19027
060-26
POLITIHØGSKOLEN
Hundetjenesten
Pris: 175,00
19028
060-27
BERGEN POLITIHUNDELAG

Pris: 175,00
19029
060-28
ASKER OG BÆRUM
POLITIDISTRIKT
Med kart på baksiden
Pris: 160,00
19030
070-03
GÖTA INGENJØRS-
REGEMENTE

Pris: 150,00

19031
070-05B
KUNGL HALLANDS REGEMENTE
Hvite klør
Pris: 125,00

19032
070-06B
HALLANDSBRIGADENS KAMRATFÖRENING

Pris: 125,0
19033
040-22
KRIGSSKOLEN
Tælkruset
Pris: 150,00
19034
080-03
JAN MAYEN
JM-merke / JM merke
Pris: 200,00
19035
080-04
JAN MAYEN
JM-merke / CYFOR merke
Pris: 200,00
19036
090-02
RINGERIKE FENGSEL

Pris: 150,00

19037
090-04
NROF COMMANDO

Pris: 125,00

19038
090-05
KAVALERIKLUBBEN

Pris: 125,00
19039
090-10
BERGEN SKIPPERFORENING

Pris: 150,00
19040
050-13
HVSKS

Pris: 150,00
19041
010-06
FYROM
NORDIC BATTALION

Pris: 200,00
19042
UNR (50-5)
MØRE OG ROMSDAL HEIMEVERNS-DISTRIKT 11

Pris: 100,00

           

19043
X
Pris: x,00

19044
X
Pris: x,00
19045
X
Pris: x,00
19046
X
Pris: x,00
19047
X
Pris: x,00
19048
X
Pris: x,00

           

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X