TJENESTEGJØRINGSMERKERSOLGT
18101
VÅPENSKOLEN FOR KAVALERIET
(Rena leir)
Matt gull. Utgått.
Brunt skinnanheng.

Pris: 150,00
18102
LOGUKS
(Sessvollmoen)
Utgått. Brunt skinnanheng
Pris: 200,00
18103
SAMBANDS-
INSPEKTØREN
(Jørstadmoen)
Utgått. Brunt skinnanheng
Pris: 200,00
18104
FORSVARETS INNSATSSTYRKE - HÆR
(Terningmoen)
Utgått. Brunt skinnanheng
Pris: 100,00
18105
HÆRENS TAKTISKE TRENINGSSENTER
(Rena leir)
Brunt skinnanheng
Pris: 125,00
18106
SKYTESKOLEN
FOR LETT LUFTVERN-ARTILLERI

(Haslemoen)

Utgått. Brunt skinnanheng
Pris: 250,00


SOLGT
18107
SANITETS-REGIMENTET
(Lahaugmoen)

Utgått. Brunt skinnanheng
Pris: 125,00
18108
TRENINSPEKTØREN
Brunt skinnanheng
Pris: 250,00
18109
TAKTISK BÅTSKVADRON
Pris: 200,00
18110
LUFTFORSVARETS FORSYNINGS-KOMMANDO
(Kjeller)
Utgått. Grått skinnanheng
Pris: 200,00
18111
FORSVARETS
ABC-SKOLE

(Sessvollmoen)
Brunt skinnanheng

Pris: 125,00
18112
FORSVARETS SKOLE I ETTERRETNING-OG SIKKERHETS-
TJENESTE
(Lutvann)
Sort skinnanheng
Pris: 225,00


SOLGT
18113
AKERSHUS KOMMANDANTSKAP
(Akershus festning)
Utgått. Brukt uten skinnanheng

Pris: 225,00
18114
FELTPREST-
KORPSET
(Akershus festning)
Brunt skinnanheng
Pris: 100,00
18115
FORSVARETS KOMPETANSE-
SENTER KKIS

(Jørstadmoen)
Brunt skinnanheng

Pris: 100,00
18116
FORSVARETS HUNDESKOLE
(Hauerseter leir)
Brunt skinnanheng
Pris: 150,00
18117
FORSVARETS KOMPETANSESENTER FOR VOGNFØRER-UTDANNING
(Sessvollmoen)
Brunt skinnanheng
Pris: 150,00
18118
FORSVARETS MILITÆRPOLITI-
SKOLE
(Sessvollmoen)
Sort skinnanheng
Pris: 150,00

     

18119
FORSVARETS LOGISTIKK-ORGANISASJON
(Kolsås)
Brunt skinnanheng
Pris: 125,00
18120
SJØFORSVARETS FORSYNINGS-KOMMANDO
(Haakonsvern)
Sort skinnanheng. Skjoldet er med tre anker (to oppe og ett nede) i gull på rød bakgrunn
Pris: 150,00
18121
FORSVARSMUSEET
(Akershus festning)
Sort skinnanheng
Pris: 125,00
18122
FORSVARETS SKOLE I E- OG S-TJENESTE
FORSVARETS ETTERRETNINGS-HØGSKOLE
(Lutvann)
Ny utgave. Sort skinnanheng
Pris: 125,00
18123
FORSVARETS
SANITET

(Røa)
Sort skinnanheng
Pris: 200,00
18124
FORSVARETS OVERKOMMANDO
(Huseby/Akershus festning)
Utgave 2
Pris: 150,00

           

18125
FORSVARETS OVERKOMMANDO
(Huseby)
Utgave 1 (Ses på at emaljen er "bulkete"). Brukt uten skinnanheng
Pris: 175,00

18126
GENERALADVOKATEN
(Oslo)

Pris: x125,00
18127
X
X
Pris: x,00
18128
X
X
Pris: x,00
18129
X
X
Pris: x,00
18130
X
X
Pris: x,00

           

18131
X
X
Pris: x,00

18132
X
X
Pris: x,00
18133
X
X
Pris: x,00
18134
X
X
Pris: x,00
18135
X
X
Pris: x,00
18136
X
X
Pris: x,00