BÅNDSTRIPER, LAURBÆRGRENER, STJERNER, TALL MM
Alle båndstripene er for montering på standard skinne om ikke annet er nevnt.
Vær også oppmerksom på at for medaljer som ha "vært med lenge" kan båndet variere noe i bredden på de forskjellige striper.SOLGT
19201
VERNEDYKTIGHETS-MEDALJEN HÆR
med 3 stjerner
Pris: 50,00
19202
HAAKON VIIS
70-ÅRS MEDALJE

Pris: 35,00
19203
DET MILITÆRE FEMKAMPMERKET
Pris: 35,00
19204
DET FRIVILLIGE SKYTTERVESENS DUGLEIKSMEDALJE
Pris: 40,00
19205
DET FRIVILLIGE SKYTTERVESENS SKISKYTTER-
MEDALJE

Pris: 70,00
19206
ONUMOZ
Pris: 30,00


SOLGT

SOLGT

SOLGT
19207
NROF'S HEDERSTEGN
Pris: 40,00
19208
UNTAG
Pris: 40,00
19209
UNOSOM
Pris: 40,00
19210
UNIFIL
Pris: 30,00
19211
FREDSPRIS-
MEDALJEN

Pris: 40,00
19212
MEDALJEN FOR INTERNASJONALE OPERASJONER
med GRÅ tråd
Pris: 35,00


SOLGT

SOLGT
19213
NAIS-MEDALJEN
Pris: 35,00
19214
FN VETERANENES HEDERSTEGN
Pris: 55,00
VERNEDYKTIGHETS-MEDALJEN LUFT
med 2 stjerner
Pris: 50,00
19216
NORGES LOTTEFORBUNDS HEDERSTEGN
Pris: 70,00
19217
NORSK MILITÆRT TIDSSKRIFTS BESVARELSE AV PRISOPPGAVE
Pris: 50,00
19218
UNPREDEP
Pris: 35,00


SOLGT

SOLGT

SOLGT
19219
DET MILITÆRE MARSJMERKE
Pris: 35,00
19220
INFANTERIMERKET
Pris: 35,00
19221
FORSVARSMEDALJEN
Pris: 40,00
19222
DET MILITÆRE
SKARPSKYTTER-MERKET

Pris: 35,00
19223
POLITIMEDALJEN
Pris: 35,00
19224
MFO-MEDALJEN
Pris: 50,00


SOLGT

19225
POLITIET MEDALJE FOR INTERNASJONAL TJENESTE
Pris: 65,00

19226
VERNEDYKTIGHETS-MEDALJEN HV
med 1 stjerne
Pris: 50,00
19227
UNIMOG
Pris: 40,00
19228
UNPROFOR
Pris: 40,00
19229
UNEF
Pris:35,00
19230
FELTIDRETTS-
MERKET

Pris: 45,00

19231
UNMIBH
Pris: 35,00

19232
UNAVEM
Pris: 35,00
19233
DFS HEDERSTEGN
Pris: 40,00
19234
DFS FORTJENSTTEGN
Pris: 40,00
19235
NSF HEDERSTEGN
Pris: 40,00
19236
OSLO MILITÆRE SAMFUNDS HEDERSTEGN
Pris: 45,00


SOLGT

SOLGT

SOLGT

19237
DET MILITÆRE
SKARPSKYTTER-MERKET
med ekekrans
Pris: 65,00

19238
NIJMEGEN MARSJEN
Pris: 30,00
19239
HEIMEVERNETS FORTJENSTMEDALJE
Pris: 50,00
19240
UNSSM
Pris: 30,00
19241
UNIKOM
Pris: 35,00
19242
HM KONGENS ERINDRINGSMEDALJE
I GULL

Pris: 45,00


SOLGT

19243
VERNEIDRETTS-MEDALJEN
Pris: 50,00

19244
FORMER
YUGOSLAVIA

Pris: 40,00
19245
UNMOGIP
Pris: 40,00
19246
SIVILFORSVARS-MEDALJEN
Pris: 45,00
19247
SIVILFORSVARS-MEDALJEN FOR INTERNASJONAL TJENESTE
Pris: 60,00
19248
KOREAMEDALJEN
Pris: 45,00


SOLGT

SOLGT

19249
MEDALJEN FOR INTERNASJONALE OPERASJONER
med SØLV tråd
Pris: 45,00

19250
DET MILITÆRE SKIMERKET
Pris: 35,00
19251
UN HOVEDKVARTER
Pris: 35,00
19252
IDRETTSMERKET
Pris: 35,00
19253
DEN STORE HAVHESTEN
Pris: 35,00
19254
FORSVARETS INNSATSMEDALJE FOR SAUDI-ARABIA
med rosett
Pris: 45,00


SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT
19255
DELTAGERMEDALJEN
Pris: 40,00
19256
VERNDYKTIGHETS-MEDALJEN SJØFORSVARET
Pris: 35,00
19257
NORSK AEROKLUBS HEDERSTEGN
Pris: 50,00
19258
UNTSO
Pris: 35,00
19259
ONUC
Pris: 40,00
19260
POLITIETS HEDERSKORS
Pris: 60,00


SOLGT

SOLGT
19261
MEDALJEN
FOR EDEL DÅD

Pris: 50,00
19262
FORSVARETS MEDALJE FOR EDEL DÅD
Pris: 45,00
19263
KRIGSMEDALJEN
Pris: 45,00
19264
SIVILFORSVARETS HEDERSKORS
Pris: 60,00
19265
KONGENS FORTJENSTMEDALJE
Pris: 40,00
19266
SIVILFORSVARS-MEDALJEN M/LAURBÆRGREN
Pris: 65,00

19267
KONGELIGE NORSKE FORTJENSTORDEN
Pris: 45,00
19268
KONGELIGE NORSKE ST OLAVS ORDEN
Pris: 40,00
19269
BORGERDÅDS-MEDALJEN
Pris: 60,00
19270
ST OLAVS MEDALJEN
Pris: 40,00
19271
VERNEDYKTIGHETS-MEDALJEN LUFT
Pris: 30,00
19272
FORSVARS-
MEDALJEN

Pris: 30,00


SOLGT

SOLGT
19273
FORSVARS-
MEDALJEN M/LAURBÆRGREN

Pris: 55,00
19274
FORSVARS-
MEDALJEN MINIATYR
M/B-FLY

Pris: 30,00
19275
ONUCA
Pris: 40,00
19276
KOSOVO
Pris: 40,00
19277
HV-024S FORTJENSTTEGN
Pris: 100,00
19278
DET MILITÆRE SKIMERKET
M/1 STJERNE

Pris: 45,00


SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT
19279
FORSVARETS OPERASJONS-MEDALJE
IRAK

Pris: 40,00
19280
FORSVARETS OPERASJONS-MEDALJE
KOSOVO

Pris: 40,00
19281
FORSVARETS OPERASJONS-MEDALJE
BOSNIA

Pris: 40,00
19282
FORSVARETS OPERASJONS-MEDALJE
AFGHANISTAN

Pris: 40,00
19283
FORSVARETS OPERASJONS-MEDALJE
MARITIME OPERASJONER

Pris: 40,00
19284
FORSVARETS OPERASJONS-MEDALJE
SUDAN

Pris: 40,00


SOLGT
19285
FORSVARETS OPERASJONS-MEDALJE
LIBANON

Pris: 40,00
19286
FORSVARETS OPERASJONS-MEDALJE
LITAUEN

Pris: 40,00
19287
UNAMIC
Pris: 40,00
19288
UNDOF
Pris: 40,00
19289
UNEF II
Pris: 40,00
19290
UNTAC
Pris40,00


SOLGT

SOLGT

SOLGT
19291
KONGELIGE NORSKE FORTJENSTORDEN
KOMMANDØR

Pris: 100,00
19292
HAAKON VIIS FRIHETSKORS
Pris: 100,00
19293
UNFICYP
Pris: 50,00
19294
UNITED NATIONS SERVICE MEDAL
For gammel US-skinne
Pris: 20,00
19295
US - ARMED FORCES RESERVE MEDAL
For gammel US-skinne
Pris: 20,00
19296
KONG OLAV VS JUBILEUMSMEDALJE 1957 - 1982
Pris: 100,00

19297
UK - ORDER OF THE BRITISH EMPIRE
Militær utgave. For påsying
Pris: 35,00
19298
DELTAGERMEDALJEN
M/ROSETT
For påsying
Pris: 60,00
19299
DELTAGERMEDALJEN
For påsying
Pris: 35,00
19300
KRIGSMEDALJEN
For påsying
Pris: 45,00
19301
HAAKON VIIS
70-ÅRS MEDALJE

For påsying
Pris: 35,00
19302
UK - WAR MEDAL
Pris: 35,00

19303
UK - DISTINGUISHED SERVICE CROSS
For påsying
Pris: 30,00
19304
US - NATIONAL DEFENSE SERVICE MEDAL
For gammel US-skinne
Pris: 30,00
19305
US - NAVY RIFLE MARKSMANSHIP RIBBON
For gammel US-skinne
Pris: 30,00
19306
US - AIR FORCE COMMENDATION MEDAL
For gammel US-skinne
Litt bleket

Pris: 15,00
19307
US - NAVY GOOD CONDUCT MEDAL
For gammel US-skinne
Pris: 30,00
19308
US - AIR MEDAL
For gammel US-skinne
Pris: 30,00

,
19309
US - SELECTED MARINE CORPS RESERVE MEDAL
For gammel US-skinne
Pris: 35,00
19310
DANNEBROGS-ORDENEN
Pris: 40,00
19311
HAAKON VIIS FRIHETSMEDALJE
For påsying
Pris: 100,00
19312
CALIFORNIA STATE MILITARY TRAINING EXCELLENCE RIBBON
For gammel US-skinne
Pris: 25,00
19313
THE MARYLAND DEFENSE FORCES HONORABLE SERVICE RIBBON
For gammel US-skinne
Pris: 25,00
19314
US - WORLD WAR II VICTORY MEDAL
For gammel US skinne
Pris: 35,00

           
19315
X
X
Pris: x,00
19316
X
X
Pris: x,00
19317
X
X
Pris: x,00
19318
X
X
Pris: x,00
19319
X
X
Pris: x,00
19320
X
X
Pris: x,00