MILITARIA - LUEMERKER - SIDE 1
SALGSOBJEKTENE LUE001 > LUE025

Gjenstand nr

Bilde Beskrivelse

Pris

LUE001 HÆREN - SERSJANT
1983, gullfarget
Nr.:

60,00

LUE002 HÆREN - SERSJANT
1983, sølvfarget
Nr.:
60,00
LUE003 HÆREN - OFFISER
1983, gullfarget med rød parlurplate
Nr.:
75,00
LUE004 HÆREN - OFFISER
1983, sølvfarget med rød parlurpalte
Nr.:
75,00
LUE005 KRIGSSKOLEN - SKILT FOR KEPI - OFFISER 250,00
LUE006 KRIGSSKOLEN - SKILT FOR KEPI - KADETT 200,00
LUE007 LUEMERKE TØY - HMKG
For vinterlue, vevet
Nr.:
45,00
LUE008 H5 MERKE - BERET
Gullfarget,
Nr.:
40,00
LUE009 H5 MERKE STORT - BERET
Sølvfarget
Nr.:
40,00
LUE010 LUEMERKE - GENERALITETET
X
Nr.:
175,00
LUE011 LUEMERKE - OFFISERER
X
Nr.:
125,00
LUE012 LUEMERKE - SERSJANT
X
Nr.:
100,00
LUE013 LUESTOLPE - GENERALITETET/BRIGADER
X
Nr.:
175,00
LUE014 LUESTOLPE - OFFISERER
X
Nr.:
125,00
LUE05 LUESTOLPE - SERSJANTER
X
Nr.:
100,00
LUE016 H5 MERKE LITE - BÅTLUE
Utgave 3. Utgaven er en "billigutgave" hvor detaljene er nesten visket ut.
Nr.:
40,00
LUE017   X
X
Nr.:
M
LUE018   X
X
Nr.:
M
LUE019   X
X
Nr.:
M
LUE020   X
X
Nr.:
M
LUE021   X
X
Nr.:
M
LUE022   X
X
Nr.:
M
LUE023   X
X
Nr.:
M
LUE24   X
X
Nr.:
M
LUE025   X
X
Nr.:
M
TIL SALGSOBJEKTENE
LUE026 > LUE050