MILITARIA - TØYMERKER MIXED - SIDE 1
SALGSOBJEKTENE MIX001 - MIX025

Gjenstand
nr

Bilde Beskrivelse

Pris

MIX001 F-16 WEAPON SYSTEM (BODØ)
Utgave 1. Utgått
Nr: 3420-221
50,00
MIX002 335 SKVADRON
Utgått.
Nr: 3335-081
50,00
MIX003 132 WING
Utgått - Sverdet peker feil vei. Restopplaget inndratt da feilen ble oppdaget.
Nr: 3132-902
80,00
MIX004 LUFTFORSVARETS BEFALS- OG ADMINISTRASJONSSKOLE - LBAS
Utgått. Lys gul tråd.
Nr.:
100,00
MIX005 LSK [LUFTFORSVARETS SKOLER KJEVIK]
Utgått
Nr.:
100,00
MIX006 LUFTFORSVARETS FLYGESKOLE - LFS
Utgått
Nr: 3011-03-011
40,00
MIX007 LUFTFORSVARETS SKOLER STAVERN - LSS
Utgått. Lysblå tråd i blokkhuset
Nr.:
45,00
MIX008 LKVS [LUFTFORSVARETS KONTROLL- OG VARSLINGSSKOLE]
Utgått
Nr: 3011-06-011
40,00
MIX009 FORSVARETS HUNDESKOLE
Utgått. Første forsøk på skogsutgave. Feil farger. Merket inndratt da det ble oppdaget. Første merke etter at avdelingen flyttet fra Seiersten fort til Hauerseter leir.
Nr: 4208-14-022
120,00
MIX010 FORSVARETS HUNDESKOLE
Utgått. Merket ble produsert da avdelingen hadde standkvarter på Seiersten Fort ved Drøbak og avdelingen fremdeles tilhørte Sjøforsvaret
Nr: 4208-14-011
100,00
MIX011 SAMBANDSBATALJONEN
Originalutgave. Merket er dårlig brodert og ikke som de andre merkene i samme serie (83-serien) hvor alle er 100% brodert. Her er det bare kanten rundt og sverd og lyn som er brodert.
Nr: 1117-011
85,00
MIX012 VERTSLANDSSTØTTEBATALJONEN
Originalutgave. I et av møtene under avdelingens etablering fikk en oberstløytnant siste ord om avdelingens navn etter at navnet Vertslandsstøttebataljonen var godkjent: "Vestlandslefsebataljonen".
Nr: 1578-111
40,00
MIX013 VERTSLANDSSTØTTEBATALJONEN
Skogsutgave
Nr: 1578-112
35,00
MIX014 VERTSLANDSSTØTTEBATALJONEN
Ørkenutgave
Nr: 1578-113
70,00
MIX015 SKYTE- OG VINTERSKOLEN FOR INFANTERIET
Jaquardvevet
Nr:
70,00
MIX016 132 LUFTVING - RNoAF
Originalutgave. Utgave 2
Nr: 3132-011
30,00
MIX017 132 LUFTVING - RNoAF
Skogsutgave. Utgave 2
Nr: 3132-012
30,00
MIX018 132 LUFTVING - RNoAF
Ørkenutgave. Utgave 2
Nr: 3132-013
30,00
MIX019 HÆRENS MERKE
Vevet. Brukt på brystet på jakke, idrett. Dette er ubrukt uten "sømskader"
Nr: 1000-011
30,00
MIX020 FORSVARETS AMMUNISJONS- OG EOD-SKOLE
Originalutgave. Merket er brodert med en rød tråd i kronens konturer, som ikke skulle være der.
Merket er dessuten brodert i feil størrelse.
Nr: 4208-03-011
60,00
MIX021 FORSVARETS AMMUNISJONS- OG EOD-SKOLE
Ørkenutgave. Merket er brodert med en brun tråd i kronens konturer, som ikke skulle være der.
Merket er dessuten brodert i feil størrelse.
Nr: 4208-03-013
60,00
MIX022 LUFTFORSVARETS TEKNISKE SKOLESENTER - LTSK
Utgått
Nr.:
50,00
MIX23 LUFTFORSVARETS BEFALS- OG ADMINISTRASJONSSKOLE - LBAS
Utgått.Mørk gul tråd.
Nr.:
60,00
MIX24 LUFTFORSVARETS SKOLER STAVERN - LSS
Utgått. Mørk blå tråd i blokkhuset
Nr.:
50,00
MIX25 LSS [LUFTFORSVARETS SKOLER STAVERN]
Utgått
Nr.:
SOLGT
TIL SALGSOBJEKTENE
MIX026 > MIX050