MILITARIA - THOMSENKRUS - SIDE 1
SALGSOBJEKTENE THO001 > THO025
Når det gjelder forsendelse av krus så er 1 kilo et godt utgangspunkt.
Krusene i seg selv veier ca 450-500 gram. Så kommer pakkemateriale og evt isolasjon.

Gjenstand
nr

Bilde Beskrivelse

Pris

THO001 20-11B
SJØKRIGSSKOLEN

Sort tekst
100,00
THO002 20-17
KNM HORTEN

 
80,00
THO003 20-32
SJØFORSVARETS FORSYNINGSKOMMANDO
95,00
THO004 20-51B
VESTLANDET SJØFORSVARSDISTRIKT
100,00
THO005 20-132
26 MTB SKVADRON
100,00
THO006 20-133
21 MTB SKVADRON
100,00
THO007 040-19
KRIGSSKOLEN
125,00
THO008 40-30
BRIG N / TEKNISK KOMPANI
90,00
THO009 40-153
HÆRENS INTENDANTURS SKOLE- OG ØVINGSAVDELING
125,00
THO010 050-20
BERGENHUS HV-DISTRIKT
100,00
THO011 050-22
ØST-FINNMARK HV-DISTRIKT 18
1946 - 2009 Avskjedskruset
110,00
THO012 050-23
AGDER HEIMEVERNSDISTRIKT 07
1946 - 2009 Avskjedskruset
110,00
THO013 50-33
HEIMEVERNETS LANDSKONKURRANSE ROGALAND HV-DISTRIKT 08
Etter at Thomsen Sr så dette kruset, uten streker i topp og bunn, var ordren krystallklar: "Det SKAL være strek på våre krus, både oppe og nede!"
100,00
THO014   x x
THO015 090-3
RINGERIKE FENGSEL
175,00
THO016 30-21
BODØ FLYSTASJON - MILITÆRPOLITIET
 
THO017   30-125
LUFTKRIGSSKOLEN
 
THO018   40-12
HÆRENS YRKESSKOLE FOR VÅPENTEKNISK BEFAL
 
THO019   40-14
AFNORTH - KOLSÅS
 
THO020   40-16
TRANDUM OG OMEGNS BEFALSLAG
 
THO021   40-25
BRIG N - FELTARTILLERIBATALJONEN
 
THO022 40-48
TROMS LANDFORSVAR - HEGGELIA
110,00
THO023   40-69
LVA-BATALJONEN - BODØ
 
THO024   40-79
GARNISONEN I PORSANGER - MFA BTT
 
THO025   40-99
FORSYNINGSREGIMENT NR 6
 
TIL SALGSOBJEKTENE
THO026 > THO050