BRUKTSJAPPA
MILITARIA - BØKER - GLASS - KERAMIKK - FRIMERKER - MYNTER - BILDER - TEGNESERIER - SNURREPIPERIER MMM

e-post: post@bruktsjappa.no - telefon: 980 88 355


HÆREN - SIDE 1
Merkene i 57-serien
Bildene er like for samme enhet. Se teksten for nærmere beskrivelse
BEMERK:
Disse merkene kan finnes i andre "utførelser" enn det som er nevnt under.
Dette er IKKE varianter. Husk at merkene ble produsert over en periode på ca 25 år
og med et utall forskjellige produsenter så det er 100% normalt at det vil være forskjeller.
Ingen produsenter brukte samme broderi- eller vevkort. De laget sitt eget når de fikk ordren fra HFK.

Gjenstand nr

Bilde Beskrivelse

Pris

HÆR001
1001-011
1 DIVISJON
Jaquard vevet. Bakside: Grått stoff
75
HÆR002
1002-011
 
6 DIVISJON
Jaquard vevet. Bakside: Grått stoff
70
HÆR003
1002-021
6 DIVISJON
Helbrodert
75
HÆR004
1002-031
6 DIVISJON
Brodert på stoff. Rød kant
80
HÆR005
1003-011
BRIGADEN I SØR-NORGE
Jaquard vevet. Bakside: Grått stoff
40
HÆR006
1003-021
BRIGADEN I SØR-NORGE
Bakside: Hvit kontur
45
HÆR007
1003-031
BRIGADEN I SØR-NORGE
Bakside: Hele elgen er hvit
45
HÆR008
1004-011
BRIGADEN I NORD-NORGE
Jaquard vevet. Bakside: Grått stoff
50
HÆR0090
1004-021
BRIGADEN I NORD-NORGE
Bakside: Sort
UTSOLGT
HÆR010
1004-031
BRIGADEN I NORD-NORGE
Helbrodert
UTSOLGT
HÆR011 KOMBINERT REGIMENT NR 1
Jaquard vevet med klippet kant
35
HÆR012 KOMBINERT REGIMENT NR 1
Jaquard vevet med brodert kant
35
HÆR013 KOMBINERT REGIMENT NR 3
Jaquard vevet med brodert kant. Bakside: Grått stoff
40
HÆR014 KOMBINERT REGIMENT NR 5
Jaquard vevet. Bakside: Grått stoff
50
HÆR015 KOMBINERT REGIMENT NR 5
Helbrodert. Grov brodering
50
HÆR016 KOMBINERT REGIMENT NR 6
Jaquard vevet med sort kant.
Bakside: Grått stoff
UTSOLGT
HÆR017 KOMBINERT REGIMENT NR 6
Jaquard vevet med rød kant.
Bakside: Grått stoff
55
HÆR018 KOMBINERT REGIMENT NR 7
Jaquard vevet. Bakside: Grå
NB. Det er IKKE unormalt at merket rakner i nederste venstre kant. Merker som ikke er raknet betinger en relativt høy pris.
SE AUKSJONS-
SIDENE
HÆR019 KOBINERT REGIMENT NR 8
Jaquard vevet. Bakside: Grått stoff
60
HÆR020 KOMBINERT REGIMENT NR 9
Jaquard vevet. Bakside: Grått stoff
KUN KJENT I FÅ EKSEMPLARER
(10 - 15 ER REGISTRERT)
HÆR021 KOMBINERT REGIMENT NR 9
Helbrodert. Bakside: PVC. Laget til frigjøringsjubileet i 1995 av en gruppe eldre offiserer som ikke ville gå med det ny FDI9 merket som kom lenge etter at de ble pensjonister
SE AUKSJONS-
SIDENE
HÆR022 KOMBINERT REGIMENT NR 12
Jaquard vevet. Bakside: Sort stoff
65
HÆR023 KOMBINERT REGIMENT NR 12
Helbrodert
65
HÆR024 KOMBINERT REGIMENT NR 13
Jaquard vevet. Bakside: Grått stoff
65
HÆR025 KOMBINERT REGIMENT NR 13
Jaquard vevet. Bakside: Sort stoff
UTSOLGT
HÆR026 SØR-HÅLOGALAND LANDFORSVAR
Jaquard vevet. Bakside: Hvit
65
HÆR027 SØR-HÅLOGALAND LANDFORSVAR
Jaquard vevet med svært glinsende nylontråd
65
HÆR028 SØR-HÅLOGALAND LANDFORSVAR
Vevet nylontråd.
UTSOLGT
HÆR029 KOMBINERT REGIMENT NR 15/
NORD-HÅLOGALAND LANDFORSVAR

Jaquard vevet. Bakside: Grått stoff
65
HÆR030 KOMBINERT REGIMENT NR 15/
NORD-HÅLOGALAND LANDFORSVAR

Helbrodert 
60
HÆR031 FINNMARK LANDFORSVAR/
GARNISONEN I SØR-VARANGER

Jaquard vevet. Bakside: Hvit strie
UTSOLGT
HÆR032 FINNMARK LANDFORSVAR/
GARNISONEN I SØR-VARANGER

Helbrodert
85
HÆR033 ALTA BATALJON
Jaquard vevet. Bakside: Grått stoff
UTSOLGT
HÆR034 ALTA BATALJON
Brodert på stoff
80
HÆR035 VARANGER BATALJON
Jaquard vevet. Bakside: Grått stoff
UTSOLGT
HÆR036   X
x
 
HÆR037   X
x
 
HÆR038   X
x
 
HÆR039   X
x
 
HÆR040   X
x
 
HÆR041   X
x
 
HÆR042   X
x
 
HÆR043   X
x
 
HÆR044   X
x
 
HÆR045   X
x
 
HÆR046   X
x
 
HÆR047   X
x
 
HÆR048   X
x
 
HÆR049   X
x
 
HÆR050   X
x