BRUKTSJAPPA
MILITARIA - BØKER - GLASS - KERAMIKK - FRIMERKER - MYNTER - BILDER - TEGNESERIER - SNURREPIPERIER MMM

e-post: post@bruktsjappa.no - telefon: 980 88 355


HÆREN- SIDE 2
Merkene i 83-serien
Her er kun med de merkene som er de opprinnelige fra 1983 (med unntak av at DKSV er tatt med).
Andre skjoldformede merker finnes under "Avdelingsmerker, etter 1983 (103 - 150)"

Gjenstand nr

Bilde Beskrivelse

Pris

HÆR051 DISTRIKTSKOMMANDO ØSTLANDET
Helbrodert. Bakside: Sort
30
HÆR052 DISTRIKTSKOMMANDO ØSTLANDET
Helbrodert. Bakside: Hvit
35
HÆR053 FDI 1
Helbrodert
35
HÆR054 BRIGADE 1
Helbrodert
40
HÆR055 FDI 3
Helbrodert. Bakside: Skip og seil i gult
35
HÆR056 FDI 3
Helbrodert. Bakside: Sort med kun minimalt med gult
40
HÆR057 BRIGADE 3
Helbrodert. Bakside: Sort
35
HÆR058 BRIGADE 3
Helbrodert. Bakside: Hvit
(Det finnes en utgave hvor det er tydelig kontor i seilet. Dette merket tilhører FIST/H.)
35
Merkene til Telemark bataljon finnes under "Avdelingsmerker etter 1983"
HÆR059 FDI 4
Helbrodert
40
HÆR060 BRIGADEN I SØR-NORGE
Helbrodert
35
HÆR061 FDI 5
Helbrodert. Bakside: Sort
35
HÆR062 FDI 5
Helbrodert. Bakside: Rød
35
HÆR063 FDI 5
Helbrodert. Bakside: Hvit
35
HÆR064 BRIGADE 5
Helbrodert
40
HÆR065 FDI 6
Helbrodert. Hodetoppen er flat
35
HÆR066 FDI 6
Helbrodert. Hodetoppen er buet
45
HÆR067 BRIGADE 6
Helbrodert. Bjørnen er 52 mm høy
35
HÆR068 BRIGADE 6
Helbrodert. Bjørnen er 56 mm høy
40
HÆR069 DISTRIKTSKOMMANDO SØRLANDET
Helbrodert. Bakside: Sort
45
HÆR070 DISTRIKTSKOMMANDO SØRLANDET
Helbrodert. Bakside: Sort
45
HÆR071 DISTRIKTSKOMMANDO SØR- OG VESTLANDET
Helbrodert
75
HÆR072 FDI 7
Helbrodert
UTSOLGT
HÆR073 BRIGADE 7
Helbrodert
45
HÆR074 FDI 8
Helbrodert
45
HÆR075 BRIGADE 8
Helbrodert
45
HÆR076 DISTRIKTSKOMMANDO VESTLANDET
Helbrodert uten kant i tårnet
40
HÆR077 DISTRIKTSKOMMANDO VESTLANDET
Helbrodert med kant i tårnet
50
HÆR078 FDI 9
Helbrodert. Bakside: Hodet er hvitt
35
HÆR079 FDI 9
Helbrodert. Bakside: Hodet er sortt
40
HÆR080 FDI 10
Helbrodert. Tungen er kuttet rett
35
HÆR081 FDI 10
Helbrodert. Tungen er rund
UTSOLGT
HÆR082 BRIGADE VEST
Helbrodert
45
HÆR083 DISTRIKTSKOMMANDO TRØNDELAG
Helbrodert
35
HÆR084 FDI 11
Helbrodert
40
HÆR085 FDI 12
Helbrodert
40
HÆR086 BRIGADE 12
Helbrodert
UTSOLGT
HÆR087 FDI13
Helbrodert
40
HÆR088 BRIGADE 13
Helbrodert
45
HÆR089 DISTRIKTSKOMMANDO NORD-NORGE
Helbrodert
70
HÆR090 SØR-HÅLOGALAND LANDFORSVAR
Helbrodert
45
HÆR091 BRIGADE 14
Helbrodert
40
HÆR092 NORD-HÅLOGALAND LANDFORSVAR
Helbrodert
30
HÆR093 BRIGADE 15
Helbrodert
45
HÆR094 TROMS LANDFORSVAR
Helbrodert. Kanten er 2 mm bred
35
HÆR095 TROMS LANDFORSVAR
Helbrodert. Kanten er 1,5 mm bred
35
HÆR096 BRIGADEN I NORD-NORGE
Helbrodert 
30
HÆR097 FINNMARK LANDFORSVAR / ALTA BATALJON / VARANGER BATALJON
Helbrodert
50
HÆR098 GARNISONEN I PORSANGER
Helbrodert. Utgave 1.
For utgave 2 se side HÆR102-150
40
HÆR099 GARNISONEN I SøR-VARANGER
Helbrodert. Utgave 1.
For utgave 2 se side HÆR102-150
40
HÆR100   KRIGSSKOLEN
Helbrodert. Utgave 1
For utgave 2 (også skogs- og ørkenutgavene) se side HÆR102-150
40
HÆR101 HÆRENS JEGERSKOLE
Helbrodert
SE AUKSJONS-
SIDENE
HÆR102 HÆRENS FORSYNINGSKOMMANDO
Helbrodert
SE AUKSJONS-
SIDENE