BRUKTSJAPPA
MILITARIA - BØKER - GLASS - KERAMIKK - FRIMERKER - MYNTER - BILDER - TEGNESERIER - SNURREPIPERIER MMM

e-post: post@bruktsjappa.no - telefon: 980 88 355


MEDALJER OG FERDIGHETSMERKER- SIDE 1

Gjenstand nr

Bilde Beskrivelse

Pris

MED001   OSLO MILITÆRE SAMFUNDS FORTJENSTMEDALJE - SØLV
Stor medalje, miniatyr og båndstripe i etui
1900
MED002 SIVILFORSVARETS HEDERSKORS
Stor medalje og miniatyr i lite etui. Meget sjelden. Kun hundre av hver produsert
UTSOLGT
MED003 FORSVARETS MEDALJE FOR INTERNASJONALE OPERASJONER
Utgave 2. Stor medalje, miniatyr og båndstripe i etui
UTSOLGT
MED004 DET MILITÆRE SKARPSKYTTERMERKET I GULL
Merket er med den gamle riksvåpenkronen
UTSOLGT
MED005 FORSVARETS MEDALJE FOR EDEL DÅD
925S
UTSOLGT
MED006   STOR-OSLO VEST HV-AVSNITT 024S FORTJENSTTEGN
Miniatyr. HV-024 merket er det eneste HV-merket som er godkjent på Slottet. Meget sjelden kun 100 produsert
800
MED007   HÆRENS VERNEDYKTIGHETSMEDALJE
For fred og frihet. Stor medalje
150
MED008 LUFTFORSVARETS VERNEDYKTIGHETSMEDALJE
For fred og frihet. Stor medalje
150
MED009 LUFTFORSVARETS VERNEDYKTIGHETSMEDALJE - NYNORSK
For fred og fridom. Stor medalje
UTSOLGT
MED010 LUFTFORSVARETS VERNEDYKTIGHETSMEDALJE
For fred og frihet. Mniatyr
150
MED011   HEIMEVERNETS VERNEDYKTIGHETSMEDALJE
For fred og frihet. Miniatyr
150
MED012   HEIMEVERNETS VERNEDYKTIGHETSMEDALJE
For fred og frihet. Miniatyr men med feil feste og for stor "medalje"
200
MED013   HEIMEVERNETS VERNEDYKTIGHETSMEDALJE - NYNORSK
For fred og fridom. Miniatyr men med feil feste og for stor "medalje"
250
MED014 DET MILITÆRE MARSJMERKET I GULL
Stor medalje
150
MED015 DET MILITÆRE MARSJMERKET I GULL
Miniatyr
150
MED016 DET MILITÆRE MARSJMERKET I GULL
Miniatyr. Produsent SOLWESCO
150
MED017 DET MILITÆRE SKIMERKET I GULL
Stor medalje
UTSOLGT
MED018 DET MILITÆRE SKIMERKET I GULL
Miniatyr
UTSOLGT
MED019 INFANTERIMERKET I GULL
Stor medalje
UTSOLGT
MED020 DET MILITÆRE FEMKAMPMERKET I GULL
Miniatyr
150
MED021 NIJMEGENMEDALJEN MED KRONE
Stor medalje
UTSOLGT
MED022 SIVILFORSVARETS MEDALJE FOR INTERNASJONAL TJENESTE
Miniatyr. Meget sjelden. Kun 100 produsert.
450
MED023   NORGES SKISKYTTERFORBUNDS SKISKYTTERMEDALJE I GULL
Stor medalje
350
MED024 UNMOGIP
(Kashmir. Konflikten mellom India og Pakistan)

Stor medalje
UTSOLGT
MED025   SIVILFORSVARSMEDALJEN MED LAURBÆRGREN
Stor medalje. Laurbærgren i 925 sølv
450
MED026   INTERNASJONALE SAMMENSLUTNING AV TOLLMUSEER. FORTJENESTMEDALJE
Stor medalje
250
MED027   ST LAZARUS NORGE
Stor medalje og miniatyr
350
MED028      
MED029      
MED030      
MED031      
MED032      
MED033      
MED034      
MED035      
MED036   X
x
 
MED037   X
x
 
MED038   X
x
 
MED039   X
x
 
MED040   X
x
 
MED041   X
x
 
    X
x
 
    X
x
 
    X
x
 
    X
x
 
    X
x
 
    X
x
 
    X
x
 
    X
x
 
    X
x