BRUKTSJAPPA
MILITARIA - BØKER - GLASS - KERAMIKK - FRIMERKER - MYNTER - BILDER - TEGNESERIER - SNURREPIPERIER MMM

e-post: post@bruktsjappa.no - telefon: 980 88 355


DISTINKSJONER - ALLE FORSVARSGRENER
Objektene DIS001 > DIS050

Gjenstand nr

Bilde Beskrivelse

Pris

DIS001 KORPORAL - LUFTFORSVARET
Hvite markeringer på blå bunn. Selvklebende vinyl. 5-stripe
25
DIS002 SERSJANT - LUFTFORSVARET
Hvite markeringer på blå bunn. Selvklebende vinyl. 5-stripe
 
25
DIS003 FENRIK - LUFTFORSVARET
Hvit markering på blå bunn. Selvklebende vinyl. 5-stripe
25
DIS004 LØYTNANT - LUFTFORSVARET
Hvite markeringer på blå bunn. Selvklebende vinyl. 5-stripe
25
DIS005 KAPTEIN - LUFTFORSVARET
Hvite markeringer på blå bunn. Selvklebende vinyl. 5-stripe
25
DIS006 MAJOR - LUFTFORSVARET
Hvite markeringer på blå bunn. Selvklebende vinyl. 5-stripe
25
DIS007 OBERSTLØYTNANT - LUFTFORSVARET
Hvite markeringer på blå bunn. Selvklebende vinyl. 5-stripe
25
DIS008 OBERST - LUFTFORSVARET
Hvite markeringer på blå bunn. Selvklebende vinyl. 5-stripe
25
DIS009 FLAGGKOMMANDØR - SJØFORSVARET
Sett i gull på sort bunn. For tjenesteantrekk
75
DIS010 KOMMANDØRKAPTEIN - SJØFORSVARET
Grønn bunn. Sett i original plastpose fra fabrikken (AS Cebelle-Trengereid)
50
DIS011 VERNEPLIKTIG KVARTERMESTER - SJØFORSVARET
Sort bunn. Sett i original plastpose fra fabrikken (AS Cebelle-Trengereid)
40
DIS012 OBERST 1 - LUFTFORSVARET
Avstand mellom slitekantene = 42 mm. Ligger i original plastpose fra fabrikken (Bender, Tyskland)
50
DIS013 KOMMANDØR I - SJØFORSVARET
Gull markeringer på sort bunn. Selvklebende vinyl. 5-stripe
25
DIS014 KOMMANDØR II - SJØFORSVARET
Gull markeringer på sort bunn. Selvklebende vinyl. 5-stripe
25
DIS015 KOMMANDØRKAPTEIN - SJØFORSVARET
Gull markeringer på sort bunn. Selvklebende vinyl. 5-stripe
25
DIS016 ORLOGSKAPTEIN - SJØFORSVARET
Gull markeringer på sort bunn. Selvklebende vinyl. 5-stripe
25
DIS017 FENRIK - SJØFORSVARET
Gull markering på sort bunn. Selvklebende vinyl. 5-stripe
25
DIS018 KVARTERMESTER VERNEPLIKTIG - SJØFORSVARET
Gull markering på sort bunn. Selvklebende vinyl. 5-stripe
25
DIS019 KVARTERMESTER VERNEPLIKTIG - SJØFORSVARET
Gul markering på sort bunn. Selvklebende vinyl. 5-stripe
25
DIS020 KVARTERMESTER UTSKREVET - SJØFORSVARET
Rød markering på sort bunn. Selvklebende vinyl. 5-stripe
25
DIS021 LEDENDE VERVET - SJØFORSVARET
Gull markeringer på sort bunn. Selvklebende vinyl. 5-stripe
25
DIS022 KADASP VERVET - SJØFORSVARET
Gull markering på sort bunn. Selvklebende vinyl. 5-stripe
25
DIS023 LEDENDE MENING - SJØFORSVARET
Rød markering på sort bunn. Kun krone. Selvklebende vinyl. 5-stripe
25
DIS024 UTSKREVET MENING - SJØFORSVARET
Rød markering på sort bunn. Selvklebende vinyl. 5-stripe
25
DIS025 KADASP VERVET - SJØFORSVARET
Gull markering på grønn bunn. Selvklebende vinyl. 5-stripe
25