BRUKTSJAPPA
MILITARIA - BØKER - GLASS - KERAMIKK - FRIMERKER - MYNTER - BILDER - TEGNESERIER - SNURREPIPERIER MMM

e-post: post@bruktsjappa.no - telefon: 980 88 355


THOMSENKRUS - SIDE 1
Objektene TK001 > TK050
NB! Den siden du ser når du med HØYRE hånd holder kruset opp foran deg regnes alltid som FORSIDEN

Gjenstand nr

                            Bilde Beskrivelse

Pris

TK001 TK 010-01 UNMIS (Sudan) 250
TK002 TK 010-04 UNMISS (Sør-Sudan) 150
TK003 TK 010-05 FORSVARETS ETTERRETNINGSHØGSKOLE 175
TK004     TK 010-06 NORBATT APC PLATOON 125
TK005 TK 030-09 BASESET II BODØ 250
TK006 TK 030-12 BALTIC AIR POLICING 2007 - 2008 150
TK007     TK 030-16 331 SKVADRON 70 ÅR 1941 - 2011 125
TK008 TK 040-19 KRIGSSKOLEN 125
TK009 TK 040-22 KRIGSSKOLEN 125
TK010 TK 050-13 HVS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER 150
TK011 TK 050-22 ØST-FINNMARK HV-18 125
TK012 TK 050-24 VEST-FINNMARK HV-17 125
TK013 TK 050-26 AGDER OG ROGALAND HV-08 125
TK014 TK 060-11 TRONDHEIM POLITIKAMMER
Kruset ble laget med gamle filmer med teksten "Trondheim politikammer", som dessverre ble feil da man hadde endret betegnelsen fra "kammer" til "distrikt". Alle krus ble returnert Thomsen og nye ble produsert med riktig tekst o g nummeret ble 060-12.
125
TK015 TK 060-14 ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT
(Sort kontur i teksten ASKER / BÆRUM)
150
TK016 TK 060-15 POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE 150
TK017 TK 060-17 OSLO POLITIETS TJENESTEHUNDKLUBB 150
TK018 TK 060-22 NORSK POLITIHUNDELAG 150
TK019 TK 060-26 POLITIHØGSKOLEN - HUNDETJENESTEN 150
TK020 TK 060-27 BERGEN POLITIHUNDELAG 150
TK021 TK 060-28 ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT 150
TK022 TK 070-05B KUNGL HALLANDS REG (Hvite klør)
Produksjonsfeil, da løvens klør skulle være røde
125
TK023 TK 07-06A HALLANDSBRIGADENS KAMRATFÖRENING (Uten blått i flagget) 125
TK024 TK 070-09 GÖTA INGENJÖREGEMENTE 150
TK025 TK 080-02 JAN MAYEN (Gammel design) 150
TK026 TK 080-03 JAN MAYEN
(Ny design - logo JM / JM)
250
TK027 TK 080-04 JAN MAYEN
(Ny design - logo CYBER / JM)
250
TK028 TK 090-03 RINGERIKE FENGSEL 150
TK029 TK 090-04 NROF COMMANDO 125
TK030 TK 090-05 KAVALERIKLUBBEN 125
TK031 TK 090-11 BERGENS SKIPPERFORENING 125
TK032 TK 20-132 26. MTB SKVADRON 125
TK033 TK 20-133 21. MTB SKVADRON 125
TK034 TK 20-15B KNM TORDENSKJOLD (Sort tekst) 100
TK035 TK 20-17B KNM HORTEN (Sort tekst) 125
TK036 TK 20-32 SJØFORSVARETS FORSYNINGSKOMMANDO 125
TK037 TK 20-4B KNM NARVIK (sort tekst) 125
TK038 TK 20-85 KNM HORTEN 125
TK039      
TK040      
TK041      
TK042      
TK043      
TK044      
TK045      
TK046      
TK047 SKJOLD - BAUTA OVER KAPTEIN MARTIN LINGE 50
TK048 ASKEBEGER - UNIFIL NOR MAINT COY 40
TK049 SMØREFJEL - KNM OSLO 40
TK050 KONFEKTSKÅL - HEIMEVERNSSKOLEN DOMBÅS 45

YTTERLIGERE FINNES OGSÅ FOR SALG ANDRE MILITÆRE TING FRA FIGGJO UTEN AT DISSE ER AVBILDET
MEN ER LIKE I UTFORMING SOM DE SOM ER VIST OVER

Priser: Askebeger 40,00, Konfektskål 45,00, Smørefjel 40,00, Skjold: 50,00 + porto

FIG001 Askebeger: Canadiske 434 sqn FIG010 Skjold: KNM Bergen FIG019 Smørefjel: KNM Bergen
FIG002 Konfektskål: Canadiske 434 sqn FIG011 Skjold: NORDEP / SFK FIG019 Smørefjel: SHV-lkonk '79 HV-14
FIG003 Askebeger: SACLANT FIG012 Skjold: KNM Trondheim FIG020 Konfektskål: Hordaland HV-09
FIG004 Askebeger: Garnisonen i Porsanger FIG013 Skjold: KNM Stavanger FIG021 Konfektskål: KNM Oslo
FIG005 Askebeger: STANAVFORLANT FIG014 Skjold: Hordaland HV -09 x
FIG006 Askebeger: HV-skolen Dombås FIG015 Smørefjel: KNM Valkyrien x
FIG007 Skjold: HMKG Musikktroppen FIG016 Smørefjel: KNM Sleipner x
FIG008 Skjold: Bergen Politi Idrforening FIG017 Smørefjel: HUGIN-klassen x
FIG009 Skjold: Flesland flystasjon FIG018 Smørefjel: Hordaland HV-09 x