BRUKTSJAPPA
MILITARIA - BØKER - GLASS - KERAMIKK - FRIMERKER - MYNTER - BILDER - TEGNESERIER - SNURREPIPERIER MMM

e-post: post@bruktsjappa.no - telefon: 980 88 355


HÆREN - GODKJENT SOLDAT
Objektene GKS001 > GKS056

EN LITEN FORKLARING TIL UTGAVENE:
Utgave 1T: Brodert på stoff
Utgave 2T: Vevet.  Finnes både i skogs- og ørkenutgave. Skogsutgaven = Mørk tråd med islett av rødt/lys grå tråd.
Utgave 3T: Vevet. Finnes både i skogs- og ørkenutgave. Antall blader er økt til 6.
Utgave 1M: Metall. Alle utgaver er i sølvaktig metall og med sorte markeringer
Utgave 3M: Metall. Finnes i sølvaktig- og gullaktig metall. Både blanke og matte utgaver
- og så finnes det noen varianter som vil fremgå av teksten.
M etter nummer = Matt utførelse. B etter nummer = Blank utførelse

Gjenstand nr

Bilde Beskrivelse

Pris

GKS001 GODKJENT INFANTERISOLDAT
Sølvaktig metall. Utgave 1M
(Beklager dårlig bilde)
30
GKS002 GODKJENT INFANTERISOLDAT
Skogsutgave. Brodert på stoff. Utgave 1T
25
GKS003 GODKJENT INFANTERISOLDAT
Skogsutgave. Utgave 2T. Vevet med mørk grå tråd med islett av rødt
20
GKS004 GODKJENT INFANTERISOLDAT
Skogsutgave. Utgave 2T. Vevet med lys grå tråd
20
GKS005 GODKJENT INFANTERISOLDAT
Ørkenutgave. Utgave 2T. Vevet
20
GKS006M
GKS006B
GODKJENT INFANTERISOLDAT
Gullaktig metall. Utgave 3M
25
25
GKS007M
GKS007B
GODKJENT INFANTERISOLDAT
Sølvaktig metall. Utgave 3M
25
25
GKS008 GODKJENT INFANTERISOLDAT
Skogsutgave. Vevet. Utgave 3T
15
GKS009 GODKJENT INFANTERISOLDAT
Ørkenutgave. Vevet. Utgave 3T
15
GKS010 GODKJENT INFANTERISOLDAT
Sjøutgave. Vevet. Utgave 3T
20
GKS011 GODKJENT LUFTVERNARTILLERISOLDAT
Sølvaktig metall med sorte konturer. Utgave 1M
30
GKS012 GODKJENT LUFTVERNARTILLERISOLDAT
Brodert på stoff. Utgave 1T
25
GKS013 GODKJENT LUFTVERNARTILLERIST
Skogsutgave. Vevet. Utgave 2T. Vevet med mørk grå tråd med islett av rødt
25
GKS014 GODKJENT ARTILLERIST
Sølvaktig metall med sorte konturer. Utgave 1M
30
GKS015   GODKJENT ARTILLERIST
Ørkenutgave. Vevet. Utgave 2T.
20
GKS016 GODKJENT ARTILLERIST
Skogsutgave. Utgave 2T. Vevet med lys grå tråd
20
GODKJENT ARTILLERIST - SE FRA OBJEKT GKS058 OG VIDERE
GKS017 GODKJENT DRAGON
29 mm bred. Sølvaktig metall med sorte konturer. Utgave 1M. Baksiden er blank
30
GKS018 GODKJENT DRAGON
34 mm bred. Sølvaktig metall med sorte konturer. Baksiden m/tekst SPORRONG. Utgave 1M
30
GKS019 GODKJENT DRAGON
Skogsutgave. Vevet. Utgave 2T
20
GKS020 GODKJENT DRAGON
Ørkenutgave. Vevet. Utgave 2T
20
GKS021M
GKS021B
GODKJENT DRAGON
Gullaktigmetall. Utgave 3M
25
UTSOLGT
GKS022M
GKS022B
GODKJENT DRAGON
Sølvaktigmetall. Utgave 3M
25
UTSOLGT
GKS023 GODKJENT DRAGON
Skogsutgave. Vevet. Utgave 3T
15
GKS024 GODKJENT DRAGON
Ørkenutgave. Vevet. Utgave 3T
15
GKS025 GODKJENT SANITETSSOLDAT
Skogsutgave. Brodert på stoff. Utgave 1T
UTSOLGT
GKS026 GODKJENT SANITETSSOLDAT
Skogsutgave. Vevet. Utgave 2T. Merket mangler "Star of Life". Vevet med mørk grå tråd med islett av rødt
20
GKS027 GODKJENT SANITETSSOLDAT
Ørkenutgave. Vevet. Utgave 2T
25
GKS028M
GKS028B
GODKJENT SANITETSSOLDAT
Gullaktigmetall. Utgave 3M
25
UTSOLGT
GKS029M
GKS030B
GODKJENT SANITETSSOLDAT
Sølvaktigmetall. Utgave 2M
25
UTSOLGT
GKS030 GODKJENT SANITETSSOLDAT
Skogsutgave. Vevet. Utgave 3T
15
GKS031 GODKJENT SANITETSSOLDAT
Ørkenutgave. Vevet. Utgave 3T
15
GKS032 GODKJENT TRENSOLDAT INTENDANTUR
Skogsutgave. Vevet. Utgave 2T. Vevet med mørk grå tråd med islett av rødt
20
GKS033 GODKJENT TRENSOLDAT INTENDANTUR
Ørkenutgave. Vevet. Utgave 2T
20
GKS034M
GKS034B
GODKJENT TRENSOLDAT INTENDANTUR
Gullaktig metall. Utgave 3M
25
UTSOLGT
GKS035M
GKS035B
GODKJENT TRENSOLDAT INTENDANTUR
Sølvaktig metall. Utgave 3M
25
UTSOLGT
GKS036 GODKJENT TRENSOLDAT INTENDANTUR
Skogsutgave. Vevet. Utgave 3T
15
GKS037 GODKJENT TRENSOLDAT INTENDANTUR
Ørkenutgave. Vevet. Utgave 3T
15
GKS038 GODKJENT TRENSOLDAT TRANSPORT
Skogsutgave. Vevet. Utgave 2T
20
GKS039 GODKJENT TRENSOLDAT TRANSPORT
Ørkenutgave. Vevet. Utgave 2T
20
GKS040 GODKJENT TRENSOLDAT AMMUNISJON
Sølvaktig metall med sorte konturer. Utgave 1T
30
GKS041 GODKJENT TRENSOLDAT AMMUNISJON
Skogsutgave. Brodert på stoff. Utgave 1T
UTSOLGT
GKS042 GODKJENT TRENSOLDAT AMMUNISJON
Skogsutgave. Vevet. Utgave 2T
20
GKS043 GODKJENT TRENSOLDAT AMMUNISJON
Ørkenutgave. Vevet. Utgave 2T
20
GKS044M
GKS044B
GODKJENT TRENSOLDAT AMMUNISJON
Gullaktig metall. Utgave 3M
25
25
GKS045M
GKS045B
GODKJENT TRENSOLDAT AMMUNISJON
Sølvaktig metall. Utgave 3M
25
25
GKS046 GODKJENT TRENSOLDAT AMMUNISJON
Skogsutgave. Vevet. Utgave 3T
15
GKS047 GODKJENT TRENSOLDAT AMMUNISJON
Ørkenutgave. Vevet. Utgave 3T
(Beklager dårlig bilde)
15
GKS048 GODKJENT INGENIØRSOLDAT
Sølvaktig metall med sorte konturer. Utgave 1T
30
GKS049 GODKJENT INGENIØRSOLDAT
Skogsutgave. Brodert på stoff. Utgave 1T
20
GKS050 GODKJENT INGENIØRSOLDAT
Ørkenutgave. Vevet. Utgave 2T
20
GKS051 GODKJENT INGENIØRSOLDAT
Skogsutgave. Vevet. Utgave 3T
15
GKS052 GODKJENT INGENIØRSOLDAT
Ørkenutgave. Vevet. Utgave 3T
15
GKS053 GODKJENT TRENSOLDAT TRANSPORT
Gullaktig metall. Utgave 3M
25
GKS054 GODKJENT TRENSOLDAT TRANSPORT
Sølvaktig metall. Utgave 3M
25
GKS055 GODKJENT TRENSOLDAT TRANSPORT
Skogsutgave. Vevet. Utgave 3T
15
GKS056 GODKJENT TRENSOLDAT TRANSPORT
Ørkenutgave. Vevet. Utgave 3T
15
GKS057M
GKS057B
GODKJENT ARTILLERIST
Gullaktig metall. Utgave 3M
25
25
GKS058M
GKS058B
GODKJENT ARTILLERIST
Sølvaktig metall. Utgave 3M
25
25
GKS059 GODKJENT ARTILLERIST
Skogsutgave. Vevet. Utgave 3T
15
GKS060 GODKJENT ARTILLERIST
Ørkenutgave. Vevet. Utgave 3T
15