e-post: post@bruktsjappa.no - telefon: 980 88 355

Denne siden er sist oppdatert: 25. oktoberi 2018 kl.10:30


TEKSTEN ER GRØNN NÅR SIDENE ER ÅPNET FOR SALG
-

FORSVARSGREN OBJEKT NR TYPE MERKER  
x
 001  HÆREN HÆR001 - HÆR050 Avdelingsmerker 1957- serien

    HÆR051 - HÆR102 Avdelingsmerker 1983-serien
    HÆR103 - HÆR150 Avdelingsmerker etter 1983
    HÆR151 - HÆR200 Avdelingsmerker etter 1983
    HÆR201 - HÆR250 Avdelingsmerker etter 1983
    HÆR251 - HÆR300 Godkjent soldatmerker
Metall
    HÆR301 - HÆR350 Godkjent soldatmerker
Tøy
    HÆR351 - HÆR400  
    HÆR401 - HÆR450 Vinger
    HÆR451 - HÆR500 Distinksjoner, alle typer
    HÆR501 - HÆR550 Våpenart- og bransjemerker
    HÆR551 - HÆR600  
    HÆR601 - HÆR650  
    HÆR651 - HÆR700  
    HÆR701 - HÆR751  
         

 002  SJØFORSVARET SJØ001 - SJØ050 Avdelingsmerker m/krone
    SJØ051 - SJØ100 Avdelingsmerker u/krone
         

 003

 LUFTFORSVARET LUF001 - LUF050 Avdelingsmerker
"De gamle små runde"
LUF051 - LUF100 Avdelingsmerker
Luftvinger og skvadroner
    LUF101 - LUF150 Avdelingsmerker
Luftvinger og skvadroner
    LUF151 - LUF200 Avdelingsmerker
Andre avdelinger
    LUF201 - LUF250 Avdelingsmerker
Andre avdelinger
    LUF251 - LUF300 Bransjemerker
    LUF301 - LUF350 Vinger
    LUF351 - LUF400 Blazermerker
(gull- og sølvbroderte)
         
         
         

 004  HEIMEVERNET HV001 - HV050  
    HV051 - HV100  
    HV101 - HV150  
    HV151 - HV200  
    HV201 - HV250  
         
         

 005  FORSVARET FOR001 - FOR050 Avdelingsmerker
Approberte m/krone
    FOR051 - FOR100 Avdelingsmerker
Approberte u/krone (Skogs - og ørkenversjoner
    FOR101 - FOR150 Avdelingsmerker, andre typer
    FOR151 - FOR200 Medaljer
    FOR201 - FOR250 Båndstriper

    FOR251 - FOR300 Klistremerker ("Stickers")

         
         
         

 006  INTERNASJONALE OPERASJONER OPS001 -OPS050  

         
         
         
         
         
         
         

 007  POLITI OG SIVILFORSVAR

PSF001 - PSF050

 

         
         
         
         
         

 008  ANNET MILITARIA ANN001 - ANN050 Thomsenkrus
    ANN051 - ANN100 Kaffekrus
    ANN101 - ANN150 Litteratur
    ANN151 - ANN200 Belter
    ANN201 - ANN250 Lightere