HÆREN
TIL NESTE SIDE

043-14-902
TJENESTEGJØRENDE OFFISER
043-25-801
BEFALSSKOLEELEV
Selvklebende vinyl. Filmen montert med
hinnesiden feil vei, slik at bildet ble speilvendt. Ingen så feilen før depotet på KS Linderud foretok utpakkingen. I følge KS ble alle merkene returnert.
Selvklebende vinyl. Trykkeriet brukte S'en for Sjøforsvaret og ikke Hærens.

043-27-801
GRENADER
043-28-801
USK-ELEV
Selvklebende vinyl. Ble aldri produsert. Selvklebende vinyl. Trykkeriet brukte K'en for Sjøforsvaret og ikke Hærens.

043-08-801
KAPTEIN
043-21-801
KADETTFENRIK
043-22-801
KADETTSERSJANT
Prøver i selvklebende vinyl med sorte markeringer. Ble ikke noe av da det ble bestemt at gradstegn med selvklebende vinyl ikke skulle videreføres. Den delvise årsaken var at limet som var brukt var så effektivt at det var omtrent umulig å fjerne den ekstremt tynne vinylen.

043-12-801
KORPORAL
043-21-801
KADETTFENRIK
043-22-801
KADETTSERSJANT
Striper á 5 stk. slik du fikk de på depotet.
Prøver i selvklebende vinyl med sorte markeringer.
For ytterligere kommentarer se over.