HÆREN
TIL NESTE SIDE

7 firkantede prøver/overgangsmerker  (?????) og prøver på noen av de nye merkene i 1983-serien og lignende skjoldformede merker
Tekst med lys blå bakgrunn mangler i samlingen
NB: Merkene står IKKE i noen slags rekkefølge, men kun etter hvert som jeg har funnet de.
 
FINNMARK LANDFORSVAR
Prøve. Merket er Jaquard-vevet
GARNISONEN I PORSANGER
Prøve. Merket er Jaquard-vevet
GARNISONEN I SØR-VARANGER
Prøve. Merket er Jaquard-vevet
FINNMARK LANDFORSVAR
Prøve. Merket er helbrodert
GARNISONEN I PORSANGER
Prøve. Merket er helbrodert

GARNISONEN I SØR-VARANGER
Prøve. Merket er helbrodert
BRIGADEN I NORD-NORGE
Jaquard-vevet. Muligens en prøve som for FLF, GP og GSV
BRIGADE 6
Helbrodert med sølvtråd i bjørnen. Ikke godkjent
FDI10
Helbrodert. Prøven ikke godkjent øyet var for stort
6 DIVISJON
Helbrodert med sølvtråd i reinsdyret. Sort tråd i øyet. Ikke godkjent

   
GARNISONEN I SØR-VARANGER
Helbrodert med sølvtråd i ulvehodet. Ikke godkjent
HÆRENS FORSYNINGSKOMMANDO
Helbrodert. Prøven ikke godkjent da det manglet en tagg på rota til høyre
HÆRENS STABSSKOLE
Prøve. Helbrodert. Ikke produsert p g a lavt behov
HÆRENS FORVALTNINGSSKOLE
Prøve. Helbrodert. Ikke produsert p g a lavt behov
HÆRENS FORVALTNINGSSKOLE
Senere prøve. Helbrodert med gulltråd i nøkkelen. Ikke godkjent

 
HÆRENS FORVALTNINGSSKOLE
Senere prøve. Gul tråd i nøkkelen. Ikke godkjent. Det godkjente merket fikk lysbrun tråd.
FORSVARETS ABC-SKOLE
Prøve. Helbrodert. Ikke produsert p g a lavt behov
BEFALSSKOLENS ØVERSTE AVDELING
Prøve. Helbrodert. Ikke produsert p g a lavt behov
KRIGSSKOLEN LINDERUD
Prøve. Ikke godkjent. Merket har senere fått kallenavnet "Den syke Løven"
HÆRENS JEGERSKOLE
Prøve. Helbrodert med sølvtråd i motivet. Ikke godjent

   
2BN / IR16
Originalutgave. Prøve. Feil farger (Inverterte). Helbrodert. Ikke godkjent
2BN / IR16
Skogsutgave. Prøve. Flaskegrønn. Helbrodert. Ikke godkjent
FDI 12
Antageligvis en privat utgave i et forsøk på å lage FDI12's merke i skogsutgave. Produsent: Ukjent
   
         
         
         
         
X