HÆREN
TIL NESTE SIDE

Andre merker enn skjoldformede
NB: Merkene står IKKE i noen slags rekkefølge, men kun etter hvert som jeg har funnet de.
TRENREGIMENTETETS
SOLDATFORENING
Skrivefeil. Helbrodert
VÅPENSKOLEN FOR KAVALERIET
Prøve. Matt utførelse
SKYTE- OG VINTERSKOLEN FOR INFANTERIET
Prøve. Feil farger
(Korrekt = sølv og rødt)
KP A
GARNISONEN I PORSANGER
FERDI
(G)HET
Skrivefeil. Vevet
VAKT OG SIKRING
GARNISONEN I PORSANGER

Prøve. Kanten rundt er blå, skal være grå

         
         

         
         

         
         

         
         
         
         
         
         
X