SJØFORSVARET
TIL NESTE SIDE

Litt generelt om merker i Sjøforsvaret. Av våre våpengrener er det ingen andre som har tatt så skjødesløst på produksjonen av merker som Sjøforsvaret.
Spesielt på 60- og 70 tallet. Det florerer med feil over en lav sko. Disse merkene har jeg ikke innlemmet i samlingen selv om de er feil (Mange er dog avbildet).
Alle merkene med feil ble brukt uten at noen gjorde som helst for å endre merkene. Langt mindre kommentere det.
- OG JEG ER HELT SIKKER PÅ AT JEG FINNER FLERE
BLÅTT KORS I KRONEN BÅNDET I "EPLET" ER GRØNT BLÅTT KORS I KRONEN 1, 3 OG 5 STEN ER HVITE. SKAL VÆRE GRØNNE GULE DRAGEHODER OG GULE SKJOLD. SKAL VÆRE HVITE
   
BÅNDET I "EPLET" MANGLER BLÅFARGE BLÅTT STOFF I KRONEN BLÅTT KORS I KRONEN    
X