LUFTFORSVARET
TIL NESTE SIDE
192-01-01
GENERAL
192-02-01
GENERALLØYTNANT
192-03-01
GENERALMAJOR
192-04-01
OBERST I
192-05-01
OBERST II
192-06-01
OBERSTLØYTNANT
192-07-01
MAJOR
192-08-01
KAPTEIN
192-09-01
LØYTNANT
192-10-01
FENRIK

Forslaget over kom fra en gruppe piloter i Luftforsvaret som mente at i f m uni-formsendringen i Hæren i 1983, burde man også endre gradsmerkingen for Luftfor-svarets personell. Utkastet tok sitt utgangspunkt i gradsmerkingen i Danmark, England, Nederland, Canada og flere. Førstekonsulent Furesund ved Luftforsvarets forsyningskommando på Kjeller var gruppen behjelpelig med å få ferdigstilt forslaget. Han var på depotet på Kjeller og klippet av ermene på kasserte tjeneste-

uniformsjakker, i Danmark var det depotforvalteren på Flyvestation Værløse som sendte opp alle "blåstripene" for de forskjellige grader og her hjemme broderte Reide AS falken som skulle stå over stripene. Og så var det T Yggeseth på systua på Nordkisa som sydde alt dette sammen til settet som er avbildet over. Alt i alt så var det ingen som visste noe om forslaget, utover gjengen som starte det hele. Men GIL sa tvert nei, til stor sorg og ergrelse for de som kom med forslaget.

..... og det finnes kun dette ene settet - med andre ord UNIKT
X