A SEA - MILITARIA - TØYMERKER SJØFORSVARET - SIDE 1
AUKSJONSOBJEKTENE A SEA001 - A SEA025

A042 ERSTATTET MED A SEA
NB! Der hvor det står en hakeparentes i teksten så er det som står i
parentesen IKKE med på selve patchen. Kun ment som ytterligere informasjon
En annen sak er at Sjøforsvaret har vært særdeles elendige til å få fargene i stenene i kronen og fargene i "eplet" og korset til å bli riktig. De som er markert med rødt under er alle "feil" i utgangspunktet.

Gjenstand nr

Bilde Beskrivelse Nick/Time

Pris

A SEA001 KNM SVENNER
S309. Helbrodert, ovalt m/overlock kant
 
  125 = M
----------
A SEA002 22 MTB SKVADRON
Brodert på blått stoff slik at hele MTB'en synes i sort på grått. Rundt m/banderole under. Teksten med gulltråd
 
colt 14.6. 19:41
-----
125 = M
----------
A SEA003 KONGESKIPET NORGE
Brodert på sort filt. Klippet kant
  2101-011
  250 = M
----------
A SEA004 KYSTRADAR [NORD]
Blå bakgrunn. Brodert m/gulltråd på sort filt. Klippet kant
 
  125 = M
----------
A SEA005 KYSTRADAR [SØR]
Grønn bakgrunn. Brodert m/gulltråd (kun flammen på varden) på sort stoff. Overlock kant
 
  125 = M
----------
A SEA006 RAUØY [FORT]
Brodert på hvitt stoff. Klippet
 
  120 = M
----------
A SEA007 [KNM] STAVANGER
Brodert på sort stoff med overlock kant
 
  100 = M
----------
A SEA008
SOLGT
BOLÆRNE [FORT]
Brodert på sort filt
 
rigmund 24.4. 00:14
-----
150
-----
A SEA009 1 M/R SKVADRON
Brodert på sort stoff. Teksten meget tynn. Feil i merket da korset har blitt blått
 
  100 = M
----------
A SEA010 MELØYVÆR FORT
Vevet med gulltråd. Stor utgave - 95 mm høy
 
  150 = M
----------
A SEA011
SOLGT
MELØYVÆR FORT
Vevet med gulltråd. Liten utgave - xx mm høy.
 
evjebro 22.4. 07:33
-----
125
-----
A SEA012
SOLGT
LGF [LANDGANGSFARTØY]
Brodert på rødt stoff. Klippet kant
 
kaizern 5.4. 19:15
-----
125
-----
A SEA013
SOLGT
[KNM] VIDAR
Brodert på sort stoff med laserkant.
 
rigmund 24.4. 00:14
-----
150
-----
A SEA014
SOLGT
[KNM] VALE
Brodert på sort stoff med overlock kant
 
evjebro 22.4. 07:33
-----
rigmund 24.4. 00:14
-----
100
-----
150
A SEA015 BSMA [BEFALSSKOLEN FOR MARINEN]
Brodert på sort filt.
 
  100  = M
----------
A SEA016
SOLGT
GRØTSUND [FORT]
Brodert m/gulltråd på sort stoff. Klippet kant
 
rigmund 24.4. 00:14
 
150

 
A SEA017 M314 ALTA
Brodert på sort filt. Ingen farger i stenene.
 
kaizern 5.4. 19:15
-----
100
-----
150 = M
-----
A SEA018 KNM SKLINNA
S314. Brodert m/gulltråd på sort stoff. Overlock kant.
 
  125 = M
----------

 

A SEA019 KNM KVIKK - NAVY BLASTERS
Helbrodert. Rundt m/banderole oppe og nede.
 
  100 = M
----------
A SEA020 [KNM] ALTA
Brodert på sort stoff. Feil i merket da korset har blitt blått. Stenene har også byttet plass.
 
  125 = M
----------
A SEA021
SOLGT
NES [FORT]
Brodert med gulltråd på blått stoff.
 
evjebro 22.4. 07:33
-----
rigmund 24.4. 00:14
100
-----
150
A SEA022
SOLGT
BOLÆRNE [FORT]
Brodert m/gulltråd på hvitt stoff.
 
rigmund 24.4. 00:14 150
A SEA023
SOLGT
[KNM] TANA
Brodert på sort stoff. Feil i merket da korset har blitt blått. Stenene har også byttet plass.
 
evjebro 22.4. 07:33
-----
rigmund 24.4. 00:14
100
-----
150
A SEA024
SOLGT
22 MTB - SKVADRON
Brodert på blått stoff slik at det er bare siluetten av MTB'en som synes i sort på grått. Rundt m/banderole under. Teksten med gulltråd.
 
evjebro 4.4. 21:17
-----
colt 25.4. 22:56
-----
evjebro 29.4. 09:53
-----
colt 25.4. 22:56
100
-----
125
-----
150
-----
160
A SEA025 K.N.M. BERGEN - F-301
Vevet m/gulltråd. Overlockkant.
 
  125 = M
----------
TIL AUKSJONSOBJEKTENE
A SEA026 - A SEA050