A SEA - MILITARIA - TØYMERKER SJØFORSVARET - SIDE 2
AUKSJONSOBJEKTENE A SEA026 - A SEA050
A042 ERSTATTET MED A SEA
NB! Der hvor det står en hakeparentes i teksten så er det som står i
parentesen IKKE med på selve patchen. Kun ment som ytterligere informasjon

Gjenstand nr

Bilde Beskrivelse Nick/Time

Pris

A SEA026 SKØ [SJØFORSVARSKOMMANDO ØSTLANDET
Brodert m/gulltråd på sort filt,
 
  75 = M
----------
A SEA027 [KNM] HARALD HAARFAGRE
Vevet m/overlock kant. Merket har gult dragehode, hale og gule skjold. Dette er ikke riktig. Alt skal være i sølv/grått.
 
  75 = M
----------
A SEA028 MARINEMUSEET
Brodert på blått stoff. Klippet kant,
 
  125 = M
----------
A SEA029 [KNM] BERGEN
Brodert på sort stoff m/overlock kant. Det er feil i  merket; stenene skal være grønne/røde og ikke hvite/røde som i merket. Mangler også korset i kulen.
 
  125 = M
----------
A SEA030 KONGESKIPET NORGE
Vevet m/overlock kant.
 
evjebro 22.4. 07:33
-----
100
-----
250 = M
----------
A SEA031 [KNM] HARALD HAARFAGRE
Brodert på sort stoff m/overlock kant. Merket har gult dragehode, hale og gule skjold. Dette er ikke riktig. Alt skal være i sølv/grått.
 
  75 = M
----------
A SEA032
SOLGT
24. MTB-SKVADRON
Brodert på grått stoff m/overlock kant.
kaizern 5.4. 19:15 200
A SEA033 NES [FORT]
Brodert på hvitt stoff. Klippet kant.
 
evjebro 22.4. 07:33
-----

rigmund 25.4. 19:57
-----
100
-----
125
-----
A SEA034 [KNM] VIGRA
Brodert på hvitt stoff m/overlock kant. Skjold i skjold.
 
  125 = M
----------
A SEA035
SOLGT
HØA [HYSNES ØVINGSAVDELING]
Brodert på grått stoff.
 
evjebro 4.4. 21:17
-----
100
-----
A SEA036
SOLGT
[KNM] VALE
Brodert på sort stoff m/overlock kant.
 
kaizern 5.4. 19:15
hv-sjefen 6.4. 11:43
rigmund 24.4. 19:57
175
A SEA037 SOKG CR '09 [SPECIAL OPERATIONS KITCHEN GROUP]
Dette er kjøkkenlaget fra Ramsund Orlogsstasjon når de er på øvelse Cold Response
Brodert på sort stoff. Laserskåret kant. MEGET SJELDEN
 
evjebro 22.4. 07:33
-----
100
-----
250 = M
----------
A SEA038
SOLGT
23. MTB-SKVADRON
Vevet, rundt m/banderole
 
evjebro 4.4. 21:17
 
150
 
A SEA039 MINEDYKKER
Brodert på sort stoff m/overlock kant.
 
evjebro30.4. 21:16 100
-----
130 = M
----------
A SEA040 KNM STORD
Brodert på hvitt stoff m/overlock kant. Skjold i skjold.
 
  120 = M
----------
A SEA041

TRSD/DYKKERLAG
[TRØNDELAG SJØFORSVARSDISTRIKT]

Brodert rundt m/banderole

evjebro 4.4. 21:17
-----
125
-----
175 = M
----------
A SEA042 KV SVALBARD
Brodert på sort stoff m/overlock kant. Det er feil i kula i kronen. Midtstreken er brodert for langt ned.
 
hv-sjefen 6.4. 11:43
-----
100

-----
150 = M
----------
A SEA043 ROYAL NORWEGIAN NAVY SUB-KILLER-TEAM
Vevet. Skjoldformet
 
  100 = M
----------
A SEA044
SOLGT
24. MTB-SKVADRON
Vevet m/overlock kant.
 
evjebro 4.4. 21:17 150
A SEA045 FHSK
Brodert på hvitt stoff. Klippet kant.
 
  75 = M
----------
A SEA046
SOLGT
TRSD [TRØNDELAG SJØFORSVARSDISTRIKT]
Brodert på hvitt stoff. Klippet kant.
 
kaizern 5.4. 19:15
rigmund 25.4. 19:57
160
A SEA047
SOLGT
ROS [RAMSUND ORLOGSSTASJON]
Helbrodert i farger m/overlock kant.
 
kaizern 5.4. 19:15
rigmund 25.4. 19:57
160
A SEA048 1 MR SKV [1 MINERYDDERSKVADRON]
Brodert på sort filt med gulbrun tråd. Klippet kant.
 
  100 = M
----------
A SEA049 1 MR SKV [1 MINERYDDERSKVADRON]
Brodert på sort filt med gul tråd. Klippet kant.
 
  100 = M
----------
A SEA050
SOLGT
21. MTB SKVADRON
Vevet, rundt med banderole og overlock kant.
evjebro 4.4. 21:17 150
TIL AUKSJONSOBJEKTENE
A SEA051 - A SEA075