TØYMERKER  1957 - 1983

   

FORKLARINGER

   

JV = Jaquard veving
B = Brodert
B= = Bakside
H = Hvit(t)

HB = Helbrodert
K = Klippet
V = Vevet
G = Gull / Gult


57-SERIEN
1. DIVISJON
1001-011
JV B=Grått stoff
75,00
6. DIVISJON
1002-011
JV B= Grå filt
Sort kant
70,00
-----
1002-021
Helbrodert
75,00
-----
1002-031
Brodert på stoff
80,00
BRIG S
1003-011
JV B=Grått stoff
40,00
-----
1003-021
B=Elg, H kontur
45,00
-----
1003-031
B=Elg hvit
45,00
BRIG N
1004-011
JV B=Grått stoff
50,00
-----
1004-021
JV B=Sort
45,00
-----
1004-031
Helbrodert
50,00
KR 1
1005-011
JV m/K kant
35,00
-----
1005-021
JV m/B kant>
35,00
 
KR 3
1006-011
JV B= Sort
40,00
KR 5
1007-011
JV B= Grått stoff
50,00
-----
1007-021
Helbrodert
50,00
KR 6
1008-011
JV B= Grått stoff
Sort kant
UTSOLGT
-----
1008-021
Rød kant
55,00
 
KR 7
1009-011
SE AUKSJONS-
SIDENE
KR 8
1010-011
JV B=Grått stoff
60,00

   
KR 9
1011-011
JV B= Grått stoff
KUN FÅ EKS KJENT
-----
1011-021
PVC
SE AUKSJONS-
SIDENE
KR 12
1012-011
JV B= Sort
UTSOLGT
-----
1012-021
Helbrodert
65,00
KR 13
1013-011
JV B= Grått stoff
50,00
-----
1013-021
JV B= Sort
UTSOLGT
SHLF
1014-011
JV B= Hvit
65,00
-----
1014-021
JVm/glinsende nylontråd
65,00
-----
1014-031
V nylon
UTSOLGT
KR 15 / NHLF
1015-011
JV B= Grått stoff
65,00
-----
1015-021
Helbrodert
60,00
FLF / GSV
1016-011
JV B= H strie
90,00
-----
1016-021
Helbrodert
85,00
ALTA BN
1017-011
JV B= Grått stoff<
80,00
-----
1017-021
Brodert på stoff
80,00
VARANGER BN
1018-011
JV B= Grått stoff
UTSOLGT
   
83-SERIEN
DKØ
1101-011
HB B= Sort
30,00
-----
1101-121
HB B= Hvit
35,00
FDI 1
1102-011
Helbrodert
35,00
BRIG 1
1103-011
Helbrodert
40,00
FDI 3
1104-011
B= Skip/seil i G
35,00
-----
1104-021
B= Sort m/noe G
40,00
 
BRIG 3
1105-011
Helbrodert
B= Hvit
35,00
-----
1105-021
Helbrodert
B= Sort
(Uten kant i seilet, med kant i seilet er FIST/H)
TMBN
1240-011
Helbrodert
30,00
Det finnes et utall varianter når det gjelder bak-sidene. Det er vel registrert mini-mum 6 forskjel-lige leverandører
FDI 4
1106-011
Helbrodert
40,00
BRIG S
1107-011
Helbrodert
35,00
FDI 5
1108-011
HB B= Sort
35,00
-----
1108-021
HB B=Rød
35,00
-----
1108-031
HB B= Hvit
35,00
BRIG 5
1109-011
Helbrodert
40,00

FDI 6
1110-011
Helbrodert
Flat hodetopp
35,00
-----
1110-021
Helbrodert
Buet hodetopp
45,00
BRIG 6
1111-011
Helbrodert
Bjørn  52 mm høy
35,00
-----
1111-021
Helbrodert
Bjørn 56 mm høy
40,00
DKS
1112-011
HB B= Sort
45,00
-----
1112-021
HB B= Hvit
45,00
DKSV
1121-011
Helbrodert
75,00
FDI 7
1113-011
Helbrodert
45,00
BRIG 7
1114-011
Helbrodert
45,00
FDI 8
1115-011
Helbrodert
45,00
BRIG 8
1116-011
Helbrodert
45,00
DKV
1117-011
Helbrodert
40,00
-----
1117-021
Hebrodert m/kant på tårnet
50,00
 
FDI 9
1118-011
Helbrodert
B= Hodet hvitt
35,00
-----
1118-021
Helbrodert
B= Hodet sort
40,00

FDI 10
1119-011
Helbrodert
Tungen kuttet rett
35,00
-----
1119-021
Helbrodert
Tungen er rund
40,00
UTSOLGT
BRIG V
1120-011
Helbrodert
40,00
DKT
1122-011
Helbrodert
35,00
FDI 11
1123-011
Helbrodert
40,00
FDI 12
1125-011
Helbrodert
40,00
BRIG 12
1125-011
Helbrodert
45,00
FDI 13
1126-011
Helbrodert
40,00
 
BRIG 13
1127-011
Helbrodert
45,00
DKN
1128-011
Helbrodert

7
0,00
NYTT

 
SHLF
1129-011
Helbrodert
45,00

   
BRIG 14
1130-011
Helbrodert
40,00
NHLF
1131-011
Helbrodert
30,00
BRIG 15
1132-011
Helbrodert
45,00
TLF
1133-011
Helbrodert
Kant = 2 mm bred
35,00
-----
1133-021
Helbrodert
Kant = 1,5 mm bred
35,00
BRIG N
1134-011
Helbrodert
30,00
FLF/ALTA BN/
VRGR BN
1135-011
Helbrodert
50,00
GP
1139-011
Helbodert
(Utgave 1)
40,00
 
GSV
1140-011
Helbrodert
(Utgave 1)
40,00
   

         
KS
1400-141
Helbrodert
(Utgave 1)
40,00
KS
1400-151
Helbrodert
(Utgave 2)
KS - SKOG
1400-152
Helbrodert
(Utgave 2)
KS  - ØRKEN
1400-153
Helbrodert
(Utgave 2)
HJS
1565-021
Helbrodert
UTSOLGT
HFK
1000-511
SE AUKSJONS-
SIDENE
BSØA
1410-801
Helbrodert
HFS
1420-801
Helbrodert
HSTS
1430-801
Helbrodert
FABCS
1575-801
Helbrodert