BÅNDSTRIPER - SIDE 3
SALGS og AUKSJONSOBJEKTENE A RIB051 > A RIB ???
-----oooooOOOOOooooo-----
Dette er en blandingsside med både salg og auksjon.
Nummer i RØDT er AUKSJON, nummer i BLÅTT er salg (uten A foran)

Gjenstand
nr

Bilde Beskrivelse Nick/Time

Pris

RIB051 UNITED NATIONS SPECIAL SERVICE MEDAL
For montering på skinne
 

30

RIB052 NIJMEGENMARSJEN MED KRONE
2 GANGS GJENNOMFØRING
Montert som enkel båndstripe med nål
  SOLGT
RIB053 BORGERDÅDSMEDALJEN
Eldre modell
  50
RIB054 DELTAKERMEDALJEN MED ROSETT
Montert som enkel båndstripe med nål
  50
RIB055 DET MILITÆRE SKIMERKET MED EN STJERNE
For montering på skinne
  45
A RIB056 ST OLAVSMEDALJEN MED EKEGREN
Eldre modell (Type med stor ekegren)
XXX 30.6. 08:34
-----
125

-----
RIB057 KFOR - KOSOVO
For montering på skinne
  35
RIB058 DANNEBROGSORDENEN
For montering på skinne
  50
A RIB059 HAAKON S FRIHETSMEDALJE
Eldre modell
  250 = M
-----
A RIB060 Den kongelige norske fortjenstorden kommandør stripe.svg DEN KONGELIG NORSKE FORTJENSTORDEN - KOMMANDØR MED STJERNE XXX 30.6. 08:34
-----
200

-----
De etterfølgende objektene er gjenstander for festing på
medaljebånd, miniatyrmedaljer og båndstriper
A RIB061 BÅNDSPENNE: MAUDHEIM 1949 - 1952
(PÅ BAKSIDEN GRAVERT INN: 1952 - 1982)

For medaljebånd. Her vis påmontert bånd
XXX 30.6. 08:34
-----
150

-----
RIB062 BÅNDSPENNE: 1957 - 1982 (KONG OLAV V'S JUBILEUMSMEDALJE
For medaljebånd
  125
RIB063 BÅNDSPENNE: KFOR - KOSOVO
For medaljebånd
  50
RIB064   BÅNDSPENNE: 1872 - 1972 (???)
For bånd på miniatyrmedalje
  125
RIB065 BÅNDSPENNE: 1957 - 1982 (KONG OLAV V'S JUBILEUMSMEDALJE)
For bånd på miniatyrmedalje
  125
RIB066 BÅNDSPENNE: KFOR - KOSOVO
For bånd på minityrmedaljel
  50
RIB067 STJERNE, GULL FOR BÅNDSTRIPE
Utgave 1
  20
RIB068 STJERNE, SØLV FOR BÅNDSTRIPE
Utgave 1
  20
RIB069 STJERNE, OFFISER, SØLV
 
  20
RIB070 STJERNE, OFFISER, GULL
 
  20
RIB071 ROSETT - DET MILITÆRE SKARPSKYTTERMERKE
 
  60
RIB072 KRONE FOR NIJMEGEN MEDALJEN
 
  50
RIB073 STJERNE, GULL FOR BÅNDSTRIPE
Utgave 2. Rundere stjernespisser
  20
RIB074 STJERNE, SØLV FOR BÅNDSTRIPE
Utgave 2. Rundere stjernespisser
  20
RIB075 LAURBÆRGREN, STOR I SØLV
925S for Politi og sivilforsvar
  50
RIB076 LAURBÆRGREN, STOR
For Forsvaret
  45
RIB077 LAURBÆRGREN, MINI I SØLV
925S for Politi og sivilforsvar
  50
RIB078 LAURBÆRGREN, MINI
For Forsvaret
  45
A RIB079 ST OLAVS ORDEN - "BUTTON" FOR RIDDER   100 = M
-----