TJENESTEGJØRINGSMERKER - SIDE 1
(Av mange kalt lommeskjold)
SALGS- OG AUKSJONSOBJEKTENE A TJG001 > A TJG025
-----oooooOOOOOooooo-----
Dette er en blandingsside med både salg og auksjon.
Nummer i RØDT er AUKSJON, nummer i BLÅTT er salg (uten A foran)

Gjenstand nr

Bilde Beskrivelse Nick/Time

Pris

A TJG001 INFANTERIINSPEKTØREN
Med brun skinnlapp. Utgått
 

225 = M
-----

A TJG002 ARTILLERIINSPEKTØREN
Med brun skinnlapp. Utgått
 

225 = M
-----

A TJG003 SKYTESKOLEN FOR LETT LUFTVERNARTILLERI
Med brun skinnlapp. Utgått
 

275 = M
-----

A TJG004 INGENIØRINSPEKTØREN
Tjenestegjøringsmerke med brun skinnlapp. Utgått
 

200 = M
-----

TJG005 SAMBANDSINSPEKTØREN
Med brun skinnlapp. Utgått
 

150

A TJG006 TRENINSPEKTØREN
Med brun skinnlapp. Utgått
  225 = M
-----
A TJG007 VÅPENTEKNISK REGIMENT
Med brun skinnlapp. Utgått
  225 = M
-----
A TJG008 SANITETSINSPEKTØREN
Med brun skinnlapp. Utgått
 

225 = M
-----

A TJG009 AKERSHUS KOMMANDANTSKAP
Brukt uten skinnlapp. B-fly på baksiden. Utgått
  250 = M
-----
A TJG010 FORSVARETS HØGSKOLE
Levert og brukt uten skinnlapp. B-fly på baksiden
  300 = M
-----
A TJG011 FORSVARETS KOMPETANSESENTER FOR INTERNASJONAL VIRKSOMHET
Utgått. Brukt uten skinnlapp. Nål på baksiden
hammerhead 13.6. kl 13:41
-----
240 = M

-----
A TJG012 FORSVARETS MEDIESENTER
Brukt uten skinnlapp. B-fly
  225 = M
-----
A TJG013 FORSVARETS SKOLESENTER - AKERSHUS
Brukt uten skinnlapp. B-fly
  225 = M
-----
A TJG014 FORSVARETS MILITÆRGEOGRAFISKE TJENESTE
Brukt uten skinnlapp. Nål
  250 = M
-----
A TJG015 FORSVARETS TELE- OG DATATJENESTE
Utgått. Brukt tuen skinnlapp. Nål
  250 = M
-----
A TJG016 FORSVARETS BYGNINGSTJENESTE
Utgått. Brukt uten skinnlapp. Nål
  250 = M
-----
A TJG017 VERNEPLIKTSVERKET
Brukt uten skinnlapp. Nål
  250 = M
-----
A TJG018 FELTPRESTEKORPSET
Med brun skinnlapp for Hæren
Nr.: 401-03-011
  125 = M
-----
TJG019 FORSVARETS INNSATSSTYRKE - HÆR
Med brun skinnlapp
  125
A TJG020 FORSVARETS SIKKERHETSAVDELING
Med sort skinnlapp for Sjø- og Luftforsvaret
  175 = M
-----
A TJG021 FORSVARETS KOMPETANSESENTER FOR VOGNFØRERUTDANNING
Med brun skinnlapp. For Hæren

 

 

  150 = M
-----
A TJG022 FORSVARETS SKOLE I ETTERRETNING- OG SIKKERHETSTJENESTE
Med brun skinnlapp. For Hæren
hammerhead 13.6. kl 13:41
-----
160 = M

-----
TJG023 KAVALERIINSPEKTØREN
Med brun skinnlapp
  125
TJG024 FORSVARETS ABC-SKOLE
Med brun skinnlapp. For Hæren
  125
TJG025 HÆRENS TAKTISKE TRENINGSSENTER
Med brun skinnlapp
  125
TIL SALGS- OG AUKSJONSOBJEKTENE
A TJG026 > A TJG050