n sknn

TJENESTEGJØRINGSMERKER - SIDE 1
(Av mange kalt lommeskjold)
SALGS - OG AUKSJONSOBJEKTENE A TJG026 > A TJG050
-----oooooOOOOOooooo-----
Dette er en blandingsside med både salg og auksjon.
Nummer i RØDT er AUKSJON, nummer i BLÅTT er salg (uten A foran)

Gjenstand nr

Bilde Beskrivelse Nick/Time

Pris

A TJG026 FORSVARETS KOMPETANSE FOR VOGNFØRERUTDANNINGEN
Utgått. Med brun skinnlapp for Hæren
 

200 = M
-----

A TJG027 FORSVARMUSEET
Utgått. Med brun skinnlapp for Hæren
 

150 = M
-----

A TJG028 FORSVARETS MILITÆRPOLITISKOLE
Utgått. Med brun skinnlapp for Hæren
 

225 = M
-----

A TJG029 FORSVARETS HUNDESKOLE
Med brun skinnlapp for Hæren
 

150 = M
-----

A TJG030 GENERALADVOKATEN
Med sort skinnlapp for Sjø og Luftforsvaret
 

200 = M
------

A TJG031 FKKKIS
Med sort skinnlapp for Sjø- og Luftforsvaret
  200 = M
-----
A TJG032   X
x
  M
A TJG033   X
x
 

M

A TJG034   X
x
  M
A TJG035   X
x
  M
A TJG036   X
x
  M
A TJG037   X
x
  M
A TJG038   X
x
  M
A TJG039   X
x
  M
A TJG040   X
x
  M
A TJG041   X
x
  M
A TJG042   X
x
  M
A TJG043   X
x
  M
A TJG044   X
x
  M
A TJG045   X
x
  M
A TJG046   X
x
  M
A TJG047   X
x
  M
A TJG048   X
x
  M
A TJG049   X
x
  M
A TJG050   X
x
  M
TIL SALGS- OG AUKSJONSOBJEKTENE
A TJG051 > A TJG075