KRUS NUMMER:
020-09
AVDELING/ENHET:
SJØFORSVARETS SKOLER
GODKJENT/LEVERT DATO/ÅR:
17. MARS 2004
PRODUKSJONSNUMMER:
973
ANTALL PRODUSERT:
17. MARS 2004
ANNEN INFORMASJON:
X