KRUS NUMMER:
030-01
AVDELING/ENHET:
LUFTFORSVARETS STASJON SØREISA
GODKJENT/LEVERT DATO/ÅR:
X
PRODUKSJONSNUMMER:
906
ANTALL PRODUSERT:
72
ANNEN INFORMASJON:
X